+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Influencers opgelet: binnenkort geldt een registratieplicht bij het Commissariaat voor de Media

Influencers opgelet: binnenkort geldt een registratieplicht bij het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), de toezichthouder op de naleving van de regels uit de Mediawet, zal begin 2022 bekendmaken dat YouTubers en influencers (hierna kort gezegd: content creators) die (substantieel) geld verdienen met het creëren van content op social media zich dienen te registreren bij het CvdM, waardoor zij onder het toezicht vallen van de instantie.

Mediarechtcongres 2021

Gisteren was ik in het Volkshotel in Amsterdam, waar de vijfde editie van het Mediarechtcongres plaatsvond, georganiseerd door uitgeverij deLex. Eén van de sprekers was de voorzitter van het CvdM, Peter Eijsvoogel, die de aanwezige advocaten en juristen informeerde over wat er het komende jaar staat te gebeuren op het gebied van de regulering en handhaving van reclame- en influencermarketing via social media.

Reclameregels Nederlandse Reclamecode Social Media

Influencers dienen zich momenteel al te houden aan de regels die onder andere zijn vastgelegd in de Nederlandse Reclame Code (NRC). De belangrijkste regel met betrekking tot reclame en marketing via social media is dat reclame als zodanig herkenbaar moet zijn (artikel 11 NRC). In de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) is deze regel verder verduidelijkt en gespecificeerd. De relatie tussen adverteerder en content creator moet duidelijk zijn, bijvoorbeeld door hashtags als “#spon” en “#partner” te gebruiken of door bij een post op bijvoorbeeld YouTube de tekst “deze video bevat betaalde promotie” te zetten.

De Reclame Code Commissie (RCC) ziet toe op de naleving van de regels uit de reclamecodes, maar heeft niet de bevoegdheid om maatregelen op te leggen aan content creators die de regels niet correct naleven.

Het CvdM heeft deze bevoegdheid wel. Zo kan het CvdM boetes opleggen aan partijen – zogenoemde “commerciële mediadiensten op aanvraag” - die de regels uit de Mediawet en de bijbehorende beleidsregels met betrekking tot reclame niet naleven.

In de praktijk blijkt dat content creators de reclameregels nog te vaak aan hun laars lappen. Anno 2021 bestaat twee derde van de reclame-inkomsten uit online reclame, waarvan een groot deel wordt verdiend door content creators. Het werd volgens het CvdM dan ook hoog tijd om deze groep onder haar toezicht te stellen.

Reclameregels Mediawet voor commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s)

Aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s) vallen onder het toezicht van het CvdM (art. 3.29a Mediawet). Cmoa’s moeten dus aan de regels van de Mediawet en de door het CvdM opgestelde beleidsregels inzake reclame voldoen. Eén van deze regels is dat de aanbieder van een cmoa zich moet laten registreren bij het CvdM (art. 3.29b Mediawet). Een commerciële mediadienst op aanvraag wordt als volgt gekenmerkt:

  • Het gaat om een economische dienst
  • Het hoofddoel is het aanbieden van video’s
  • Het aanbod wordt gepresenteerd in een catalogus
  • De dienst heeft een massamediaal karakter
  • De keuze van video’s staat onder redactionele verantwoordelijkheid

YouTubekanalen kunnen een cmoa zijn (sinds 1 november 2020). Er bestaat echter onduidelijkheid over welke kanalen precies een cmoa zijn en dus over de vraag of en in hoeverre content creators aan de regels voor cmoa’s moeten voldoen.

Het CvdM heeft zich het afgelopen jaar gebogen over deze vraag en heeft een ‘beslisboom’ ontwikkeld om vast te kunnen stellen of een content creator wel of niet onder toezicht van het CvdM staat.

In plaats van zich toe te spitsen op de vraag wanneer een kanaal wel of niet een cmoa is, heeft het CvdM getracht om voorwaarden te stellen voor uploaders ervan.

Voorwaarden content creator om aan regels voor cmoa’s te moeten voldoen

Zoals het er nu uitziet komt het erop neer dat een content creator zich dient te registreren bij het CvdM en dus onder toezicht van het CvdM komt te staan indien (de aantallen kunnen nog iets veranderen):

  • Hij/zij een minimum aantal **volgers of abonnees heeft van 100.000 **
  • Hij/zij ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
  • Hij/zij een minimum van 24 video’s heeft geüpload in een tijdspanne van 12 maanden

Door bovenstaande voorwaarden te stellen tracht het CvdM onderscheid te maken tussen ‘hobby-influencers’ en de grotere spelers in influencer-land. Monica Geuze en Enzo Knol zijn hierdoor covered, maar “de breiende oma” met een bescheiden video-kanaal hoeft zich niet te registreren.

De verwachting is dat – als het criterium van minimaal 100.000 volgers blijft - zo’n 2.000 Nederlandse content creators zich zullen moeten registreren. Registratie zal ongeveer EUR 250,- per jaar gaan kosten.

Binnenkort meer

In het eerste kwartaal van 2022 zullen de definitieve regels waarschijnlijk worden gepubliceerd. In het tweede kwartaal zullen de content creators in kwestie zich kunnen inschrijven bij het CvdM. In het derde kwartaal zal worden gekeken of en hoe het CvdM de regels kan handhaven en in het vierde kwartaal zullen de regels worden geëvalueerd en wellicht aangepast.

Geschreven door

Nicola Ebbink

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage