+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Is een niet-erkend kind een erfgenaam?

Is een niet-erkend kind een erfgenaam?

Het komt in de beste families voor: vader blijkt nog een buitenechtelijk kind te hebben of een kind dat niet door hem is erkend. Vader overlijdt en dit kind klopt aan bij de erfgenamen omdat het wil meedelen in de erfenis. Dit kan tot grote verrassingen voor de overige familieleden leiden. Het – misschien wel – bekendste voorbeeld is prins Bernard die in 2005 vlak voor zijn dood bekende nog twee buitenechtelijke kinderen te hebben.

Op basis van het wettelijk erfrecht zijn de afstammelingen van de overledene zijn of haar erfgenamen en delen zij mee in de nalatenschap. Afstammelingen zijn de kinderen van de erflater. Je bent een afstammeling als je bijvoorbeeld tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent geboren of als je na je geboorte door vader bent erkend of geadopteerd. Als dit allemaal niet aan de orde is (omdat je bijvoorbeeld een buitenechtelijk kind bent of je vader heeft je niet kunnen erkennen) kan het vaderschap gerechtelijk worden vastgesteld. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap geschiedt door het indienen van een verzoekschrift door een advocaat bij de rechtbank.

Een niet-erkend kind of een buitenechtelijk kind is geen afstammeling en zal om die reden in beginsel geen recht hebben op de erfenis.

De situatie dat er een testament is

In een testament kan erflater ook niet-erkende kinderen of buitenechtelijke kinderen benoemen tot zijn of haar erfgenaam (dit bleek prins Bernard keurig voor zijn twee buitenechtelijke kinderen te hebben geregeld). Deze kinderen zullen dan als erfgenaam meedelen in de verdeling van de erfenis. Indien een niet-erkend kind of een buitenechtelijk kind niet in het testament wordt genoemd, zal het in beginsel niets erven uit de erfenis. Het kind kan door middel van een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ervoor zorgen dat de biologische vader (bijvoorbeeld door DNA-onderzoek) ook zijn juridische vader wordt. Als het kind dan niet in het testament wordt genoemd en dus geen erfgenaam is, kan het wel zijn of haar legitieme portie opeisen.

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Een buitenechtelijk of een niet-erkend kind is geen erfgenaam en zal om die reden niets erven. Dit kind kan alleen meedelen in de erfenis als het een verzoekschrift bij de rechtbank indient om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen. Dan wordt het kind vanaf de geboorte alsnog een afstammeling van de erflater.

Hoe verloopt deze procedure?

Deze procedure is niet eenvoudig om te voeren en het inschakelen van een advocaat is noodzakelijk. Het kind dient namelijk aan te tonen dat de vader de verwekker is of heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg heeft gehad. Maar hoe toon je dit aan?

Aangetoond dient te worden dat vader de biologische vader is. Dit kun je vaststellen door een DNA-onderzoek. Als vader nog leeft, is dit redelijk eenvoudig te realiseren. Samen met vader kan een DNA-test worden ondergaan. Als vader niet meer in leven is, is het verkrijgen van zijn DNA ingewikkelder maar zeker niet onmogelijk. DNA kan ook worden verkregen door middel van een oude enveloppe die is dichtgeplakt met speeksel van vader. Ook kan een gerechtelijk bevel worden gegeven voor het openen van een graf om op die manier het DNA van vader te achterhalen. Lees hierover meer deze blog.

Als uit deze procedure blijkt dat vader de biologische vader is en dus de verwekker van het kind (er is een DNA-match), vindt een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap plaats waarmee vader de juridische vader wordt van het kind. Het kind zal pas dan erfgenaam worden en dus meedelen in de erfenis.

Meer weten?

Over dit onderwerp kunt u verder advies inwinnen bij mr. Mandy Roggeveen.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage