+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Kinderontvoering: het ontvoerde meisje Insiya.

Kinderontvoering: het ontvoerde meisje Insiya.

De vrees van veel gescheiden ouders is dat hun kind door de andere ouder wordt ontvoerd naar het buitenland. Deze nachtmerrie werd werkelijkheid voor de moeder van Insiya. De krantenkop van de Telegraaf luidde onlangs nog: “Wat gaat er mis in de zaak Insiya”? Men begrijpt niet waarom Insiya niet terug kan naar haar moeder in Nederland.

Voorgeschiedenis

Op 7 december 2014 is moeder met haar dochter vanuit Mumbai (India) naar Nederland gereisd.

In september 2016 werd Insiya op twee jarige leeftijd naar India ontvoerd, waar zij nog steeds verblijft. De vader van Insiya zou meerdere mannen hebben ingehuurd om zijn dochter te ontvoeren naar het buitenland. Insiya’s steenrijke vader Shehzad H. wordt gezien als de opdrachtgever van de kinderontvoering. Hij en zijn ex-partner Nadia Rashid zijn verwikkeld in een vechtscheiding. Er loopt een strafzaak in Nederland tegen vader Shehzad en zijn zeven handlangers.

Al bijna vier jaar zijn vader en moeder in een juridische strijd verwikkeld en al bijna twee jaar is Insiya gescheiden van haar moeder. Er zijn inmiddels veel procedures gevoerd. Wij zullen proberen hier een duidelijke, korte samenvatting te geven. Om te beginnen met de Nederlandse procedures en daarna komen aan bod de procedures die inmiddels in India gevoerd zijn of nog worden gevoerd.

Procedures in Nederland: verzoek tot teruggeleiding

De ouder die meent dat er sprake is van kinderontvoering kan een verzoek tot teruggeleiding van het kind doen. De ouder vraagt dan via de Centrale Autoriteit om de terugkeer van het kind.

De vader en moeder van Insiya hebben beiden in Nederland een verzoek tot teruggeleiding ingediend.

Omdat de vader van mening was dat de moeder in 2014 Insiya op ongeoorloofde wijze heeft meegenomen naar Nederland, startte hij in 2015 een verzoek tot teruggeleiding van zijn dochter naar India.

De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen en het gerechtshof Den Haag heeft deze uitspraak bekrachtigd. Dat betekent dat er geen sprake was van een ongeoorloofde overbrenging door de moeder van India naar Nederland. Insiya was sinds 2014 met toestemming van de vader in Nederland, zo concludeerde de rechter.

Het lijkt erop dat de vader deze uitspraak van het gerechtshof Den Haag niet kon verkroppen en daarom eigenhandig in september 2016 alsnog Insiya naar India heeft meegenomen.

De moeder heeft na de ontvoering vanuit Amsterdam naar India op haar beurt een teruggeleidingsverzoek ingediend. Ook in deze procedure is de kwestie tot aan het gerechtshof Den Haag beslecht.

Het gerechtshof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is te oordelen of Insiya al dan niet terug moet naar haar moeder in Nederland. Het gerechtshof heeft eerst onderzocht of India het Haags Kinderontvoeringsverdrag uit 1980 heeft ondertekend. In dit verdrag verplichten landen een ontvoerd kind terug te brengen naar het land waar het vandaan komt. Het gerechtshof concludeerde dat India dit verdrag niet heeft ondertekend en dat het dus niet aan dit verdrag gebonden is. Dit is uiteraard voor de moeder van Insiya een domper. Het verdrag biedt immers veel waarborgen voor ouders die hun ontvoerde kind terug willen halen.

Vervolgens onderzocht het gerechtshof of het verzoek om Insiya met haar moeder te verenigen door haar kon worden behandeld. Het gerechtshof vindt het onvoldoende om de Nederlandse rechter rechtsmacht toe te kennen vanwege het enkele feit dat de moeder nog in Nederland woont.

Het gerechtshof concludeerde dat de rechter in India over deze kwestie zou moeten beslissen omdat vader en moeder al procedures in India hebben lopen. Dit was de tweede domper voor de moeder van Insiya.

Echtscheidingsprocedures

Echtscheidingsprocedure in India door de man

De vader is op 5 mei 2015 een echtscheidingsprocedure gestart. De vader heeft ook verzocht om alleen met het gezag over Insiya belast te worden. Deze procedures lopen nog steeds in India.

Echtscheidingsprocedure in Nederland door de vrouw

De vrouw heeft op 7 mei 2015 (dus twee dagen later dan de man het verzoek in India heeft ingediend) bij de Nederlandse rechter een verzoek tot echtscheiding ingediend. De rechtbank achtte zich bevoegd. Het gerechtshof heeft echter de Nederlandse rechter onbevoegd verklaard omdat het verzoek reeds in India was ingediend. Dit staat er niet aan in de weg dat de Nederlandse rechter wel bevoegd is te oordelen over de nevenvoorzieningen. Dat betekent dat de Nederlandse rechter zich wel mag uitlaten over het verzoek van de moeder om haar te belasten met het eenhoofdig gezag over Insiya en dat de rechter de hoofdverblijfplaats van Insiya mag bepalen. De zaak is verwezen naar de rechtbank Noord-Holland. De behandeling hiervan moet nog plaatsvinden.

Het laatste nieuws

Het allerlaatste nieuws is dat de rechter in India in april 2018 in hoger beroep heeft besloten dat Insiya voorlopig bij de vader mag blijven. De rechter in India vindt dat eerst duidelijk moet worden wie het gezag over Insiya verkrijgt voordat beoordeeld kan worden of Insiya naar haar moeder in Nederland mag terugkeren. Eerder had de rechter in India in eerste aanleg bepaald dat de moeder Insiya mee naar Nederland mocht nemen. Moeder kon haar dochter toen niet uit India ophalen omdat er nog een arrestatiebevel tegen haar liep. Opnieuw een domper voor de moeder van Insiya want haar dochter verblijft inmiddels al één jaar en negen maanden zonder haar toestemming in het buitenland. Hoe langer het meisje in het buitenland verblijft, hoe moeilijker het voor de moeder wordt om haar terug te krijgen naar Nederland.

Staatsbezoek minister-president Rutte

Al eerder plaatste de moeder van Insiya een emotionele oproep op internet gericht aan Maxima met het verzoek of Maxima haar wilde steunen in dit vreselijke gevecht.

Rutte heeft de kwestie van Insiya tijdens de handelsmissie en het werkbezoek in mei 2018 met India aan de orde gesteld. Ook Rutte vindt het een zaak die aandacht verdient.

Kortom, de kwestie rond het meisje Insiya houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Men begrijpt niet waarom het meisje niet allang herenigd is met haar moeder. Zoals u, zeer beknopt, in deze blog kunt lezen, ligt de kwestie veel ingewikkelder dan het lijkt. Er lopen ontzettend veel procedures door elkaar en ook hebben de Nederlandse rechters te maken met internationale wetten en regelgeving.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage