+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Let op! Uitlenen kost soms geld. Door Laurens Sjoerts

Let op! Uitlenen kost soms geld. Door Laurens Sjoerts

Binnen familie-, vrienden- en kenniskring worden veelvuldig zaken uitgeleend  zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Dit noemen we bruikleen. 

Zo ook in het geval waarover de Hoge Raad recent haar licht heeft laten schijnen. Een jongen gaat verhuizen naar Nijmegen en leent daarvoor een aanhangwagen van zijn oom. De nieuwe woning van de jongen ligt aan een smalle straat dus besluit hij om de aanhangwagen te parkeren op een parkeerterrein in de buurt en de aanhangwagen met een slot vast te maken aan de trekhaak van de auto. Gedurende de verhuizing blijft de aanhangwagen ongeveer anderhalf uur onbewaakt achter op het parkeerterrein. In die periode is de aanhangwagen gestolen.

De jongen wil zijn oom tegemoetkomen en regelt onder andere een vervangende tweedehands aanhangwagen voor hem en doet een beroep op zijn aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar weigert echter de schadevergoeding, die de jongen heeft betaald aan zijn oom, aan hem uit te keren omdat de jongen aan zijn zorgplicht zou hebben voldaan en de diefstal niet voor zijn risico komt waardoor hij zijn oom niets verschuldigd zou zijn. Daarop start de jongen een procedure tegen de verzekeraar waarin uiteindelijk tot en met de Hoge Raad wordt geprocedeerd.

De Hoge Raad is, net als de Rechtbank en het Hof, van oordeel dat de jongen aan zijn zorgplicht (als goed bruiklener) heeft voldaan. De aanhangwagen is namelijk geparkeerd op een druk bezochte plek en voorzien van een slot, waarna deze meteen daarop wordt gestolen. Ondanks dat de jongen verplicht is om de geleende aanhangwagen terug te geven aan zijn oom, komt de diefstal niet voor zijn risico (is de diefstal hem niet toe te rekenen) omdat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht als goed bruiklener. Daarom bestond er geen verplichting voor hem om zijn oom schadeloos te stellen en hoeft de verzekeraar de schade niet te vergoeden.

Wat die zorgplicht inhoudt, hangt volgens de Hoge Raad af van de omstandigheden van het geval, de inhoud van de overeenkomst, het beoogde gebruik van de zaak, de aard van het geleende, de eventuele betrekkingen tussen partijen en de redelijkheid en billijkheid. Per geval zal dus bekeken dienen te worden of aan de zorgplicht is voldaan.

Voor een leek lijkt dit misschien een vreemde uitkomst. Als je iets leent, dien je dit immers terug te geven in de staat waarin je het hebt ontvangen. Als je daartoe niet in staat bent, wil je diegene in veel gevallen tegemoet te komen zoals ook de jongen in dit geval deed. Daartoe ben je echter niet verplicht als je aan je zorgplicht hebt voldaan.

Kortom, denk voortaan twee keer na voordat je iets uitleent want uitlenen kost soms geld.

Geschreven door

Laurens Sjoerts

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3