+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Levenslange uitsluiting van schaatsers; een sanctie die in strijd is met het Europese mededingingsrecht.

Levenslange uitsluiting van schaatsers; een sanctie die in strijd is met het Europese mededingingsrecht.

“The General Court of the European Union confirms that the rules of the International Skating Union (ISU) providing for severe penalties for athletes taking part in speed skating events not recognised by it, are contrary to EU competition law.”

Op 16 december 2020 deed The General Court (hierna: “het Europese Hof”) – onderdeel van the Court of Justice of the European Union – een belangrijke uitspraak in de zaak International Skating Union vs. European Commission.

ISU vs. KNSB
The International Skating Union (hierna: “ISU”) is de enige internationale sportfederatie die is erkend door the International Olympic Committee (hierna: “IOC”) in het kader van de schaatssport. De ISU voert commerciële activiteiten uit waarbij de ISU meerdere schaatsevenementen organiseert voor de belangrijkste internationale schaatscompetities, zoals de Europese- en Wereldkampioenschappen en ook de Olympische Winterspelen. Schaatsers die zijn aangesloten bij de nationale federaties, die weer vallen onder de bevoegdheid van de ISU, zijn krachtens de statuten van de ISU onderworpen aan een zogenaamd ‘goedkeuringssysteem’. Denk bij de verschillende nationale federaties bijvoorbeeld aan de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (hierna: “KNSB”) waar de Nederlandse professionele schaatsers bij zijn aangesloten. De KNSB is vervolgens weer een lid van het ISU en zo vallen de Nederlandse professionele schaatsers onder de statuten van de ISU.

Sanctie: levenslange uitsluiting
Als onderdeel van het ‘goedkeuringssysteem’ van de ISU zijn ook zogeheten ‘toelatingsregels’ opgesteld. Op grond van deze toelatingsregels kan een schaatser een straf worden opgelegd van een levenslange uitsluiting van alle competities die georganiseerd worden door de ISU. 

Mark Jan Hendrik Tuitert en Niels Kerstholt (twee Nederlandse professionele schaatsers) hadden in 2014 een klacht ingediend over deze ‘toelatingsregels’. De ISU dreigde met een levenslange schorsing wanneer deze twee Nederlandse schaatsers zouden deelnemen aan de nieuwe competitie ‘Icederby’ die buiten de ISU om werd georganiseerd. Op 8 december 2017 heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de toelatingsregels van de ISU onverenigbaar zijn met de mededingingsregels van de Europese Unie ex artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: “VWEU”). De Europese Commissie heeft dit mede geoordeeld omdat de toelatingsregels “de mogelijkheid voor professionele schaatsers om vrij deel te nemen aan internationale evenementen die door derden worden georganiseerd, beogen te beperken, waardoor deze derden geen gebruik kunnen maken van de diensten van de atleten die nodig zijn om deze wedstrijden te organiseren.” Met andere woorden: deze toelatingsregels van het ISU zijn onverenigbaar met de interne vrije markt (het “vrije verkeer”) van de Europese Unie.

De ISU had beroep bij het Europese Hof ingesteld tegen het besluit van de Europese Commissie. Het Europese Hof moest in de beroepsprocedure beoordelen of de Europese Commissie terecht heeft geoordeeld dat de toelatingsregels ertoe strekken de mededinging te beperken in de zin van artikel 101 VWEU.

Beoordeling van het Europese Hof
Bij de beoordeling is het Europese Hof tot de volgende overwegingen gekomen. Om te beginnen stelt het Europese Hof vast dat de werkwijze van de ISU kan uitmonden in een belangenconflict. Aan de ene kant legt de ISU namelijk reglementen vast voor de verschillende bonden en derden die onder haar bevoegdheid vallen en competities/wedstrijden wensen te organiseren. Aan de andere kant organiseert de ISU zelf de belangrijkste commerciële schaatswedstrijden waaraan de professionele deelnemen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast werden de toelatingsregels door het Europese Hof als niet-transparante, discriminerende en oncontroleerbare toelatingsregels beschouwd.  Tevens werden de sancties die gekoppeld zijn aan het overtreden van de toelatingsregels door het Europese Hof beoordeeld. De sanctie van levenslange uitsluiting van de door ISU georganiseerde wedstrijden kon door de niet-transparante en oncontroleerbare toelatingsregels opgelegd worden zonder dat daar een legitieme reden aan ten grondslag lag. Deze sanctie werd – mede gelet op de gemiddelde duur van de carrière van een professionele schaatser – als onevenredig beschouwd.

Tot slot erkende het Europese Hof dat het een legitiem doel is van de ISU om de integriteit van de sport te beschermen ex artikel 165 VWEU. Ook erkende het Europese Hof dat de ISU gerechtigd was om regels op te stellen die beogen het risico uit te sluiten dat sportwedstrijden door weddenschappen gemanipuleerd zouden worden en die ervoor zorgen dat de sport aan de gemeenschappelijke normen en waarden zouden voldoen. Toch oordeelde het Europese Hof dat de desbetreffende toelatingsregels verder gaan dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te bereiken en daarmee niet in verhouding staat tot deze doelstellingen.

Gelet op bovenstaande overwegingen is de Europese Commissie, volgens het Europese Hof, terecht tot de slotsom gekomen dat de toelatingsregels, met name gelet op de inhoud ervan, voldoende schadelijk zijn en daardoor géén gerechtvaardigde mededingingsbeperking zijn.

Positieve uitspraak voor de schaatsers en schaatsfans
In bovenstaande uitspraak is goed te zien hoe het Europese recht doorwerkt in de internationale (Europese) sport. Met de beslissing van het Europese Hof wordt het vrije verkeer binnen de Europese Unie gehandhaafd en wordt de bewegingsvrijheid van de professionele schaatsers uitgebreid. Wellicht dat er aan de hand van deze uitspraak veel mooie nieuwe schaatswedstrijden worden georganiseerd met enkele topnamen uit de schaatswereld. Goed nieuws voor de schaatsers en de fans!

Tekst: Laurens Jolink
Voor meer informatie over sport (en arbeids-)recht:
E: ljolink@devos.nlT: 020 – 206 07 51

Geschreven door

Laurens Jolink

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

26-11-2021 - door

Influencers opgelet: binnenkort geldt een registratieplicht bij het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), de toezichthouder op... Lees meer

26-11-2021 - door

De relatie tussen een beroep op de legitieme portie en giften

Ik krijg regelmatig de vraag van cliënten of zij er verstand... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage