+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Mondkapjesplicht tijdens het werk valt onder het instructierecht van de werkgever

Mondkapjesplicht tijdens het werk valt onder het instructierecht van de werkgever

Tijdens de huidige coronapandemie is er veel discussie of je als werkgever je werknemers kan dwingen om een mondkapje te dragen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Onlangs heeft de Kantonrechter Utrecht in kort geding hierover een (voorlopig) oordeel gegeven. De casus betrof een banketbakkerij. De werkgever stelde vanaf 13 oktober 2020 voor alle werknemer een mondkapjesplicht in. Er werd geen onderscheid naar functie gemaakt. De werknemer weigerde tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondkapje te dragen. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat de werknemer in zijn functie van chauffeur slechts gedurende ongeveer 20% van zijn werktijd een mondkapje moest dragen. In de transportbus hoefde hij geen mondkapje te dragen omdat hij alleen in de transportbus zat. De werknemer stelde dat het dragen van een mondkapje tijdens het werk een inbreuk was op zijn persoonlijke levenssfeer aangezien dit voor hem leidde tot hinder, ongemak en gezondheidsrisico’s. Omdat de werknemer weigerde een mondkapje te dragen heeft de werkgever de werknemer op non-actief gesteld en de loonbetalingen gestaakt. In kort geding vorderde de werknemer weer toegelaten te worden tot het werk en doorbetaling van zijn salaris.

Dat het verplichten van het dragen van een mondkapje leidt tot inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is evident. De Kantonrechter diende derhalve een (voorlopig) oordeel te geven of deze inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gerechtvaardigd was. Hierbij heeft de Kantonrechter aangegeven dat het dragen van een mondkapje twee legitieme doelen dient:

  1. Het zorgen voor een veilige werkomgeving;
  2. Het beschermen van het bedrijfsbelang.

In Nederland en daarbuiten is natuurlijk veel discussie of het dragen van een mondkapje tijdens de coronapandemie nu daadwerkelijk nut heeft en een effectief middel is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De Kantonrechter stelde dat, ondanks deze discussie, het dragen van een mondkapje tijdens de huidige coronapandemie bijdraagt aan de gezondheid en veiligheid. Voorts had de werkgever er ook belang bij een lijn te trekken binnen de onderneming, zodat alle werknemers, ongeacht hun functie, een mondkapje diende te dragen. De Kantonrechter kwam dan ook tot de (voorlopige) conclusie dat de werkgever in redelijkheid een mondkapjesplicht mocht invoeren (op grond van het instructierecht van de werkgever) en dat de werknemer deze instructie moest opvolgen. Zolang de werknemer weigerde een mondkapje te dragen tijdens het werk hoefde de werkgever de werknemer niet toe te laten tot het werk en mocht de loonbetaling worden gestaakt.

Geschreven door

Martijn Zaal

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

16-04-2021 - door

Het deponeren van een jaarrekening: onderschat uw verplichtingen niet!

De meeste ondernemingen zijn op grond van de wet verplicht o... Lees meer

09-04-2021 - door

Een model is geen merk en het ene Legosteentje is het andere niet

**“*Europees Hof: vorm Legoblokje toch beschermd*”, stond op... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage