+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Na digitale afwikkelingen van rechtszaken nu ook ontwikkelingen in het notariaat

Na digitale afwikkelingen van rechtszaken nu ook ontwikkelingen in het notariaat

Eerder deze week hebben we u al op de hoogte gesteld van de mogelijke ontwikkelingen om meer gebruik te maken van digitale communicatiemiddelen binnen het notariaat. Sinds de sluiting van de rechtbank in verband met het corona-virus wordt voor sommige zittingen al gebruik gemaakt van videoverbindingen tijdens de mondelinge behandeling. Een dergelijke behandeling bestaat nog niet voor het werk van de notaris, maar daar kan binnenkort verandering in komen.

Gisteren heeft de ministerraad er namelijk mee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State voor te leggen. Deze noodregeling voor notarissen is daarbij onderdeel van een pakket aan spoedmaatregelen dat afgelopen vrijdag door de ministerraad is goedgekeurd.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) adviseerde het ministerie afgelopen week over een wetsvoorstel om notarissen in noodsituaties toch akten te kunnen laten passeren. Bijvoorbeeld in het geval dat betrokkenen door uitzonderlijke omstandigheden niet naar het notariskantoor kunnen komen.

In een brief aan minister Dekker voor Rechtsbescherming schrijft de KNB: ‘De KNB vindt dat de Wet op het notarisambt (Wna) in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid aan notarissen moet bieden om gebruik te maken van audiovisuele middelen, mits zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan.’ De KNB is van mening dat de huidige situatie rond het corona-virus zo’n uitzonderlijke situatie is.

Zoals gezegd, heeft de ministerraad ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar gemaakt wanneer zij is ingediend bij de Tweede Kamer. Houdt u onze website in de gaten, we zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of over andere familie- en erfrechtelijke kwesties? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage