+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de band tussen grootouders en hun kleinkinderen. Er bestaat geen wettelijk omgangsrecht tussen de grootouders en hun kleinkinderen. Ouders uit elkaar en dan? Alles wordt anders. Niet alleen voor de ouders maar ook voor de grootouders. Feestdagen, verjaardagen en uitstapjes met de familie zijn niet meer hetzelfde. De relatie tussen de grootouders en ex-schoonzoon of ex-schoondochter verandert. In sommige gevallen verandert de situatie dusdanig dat de grootouders hun kleinkinderen nauwelijks of niet meer zien. Bij de grootouders leven dan veel vragen. Wat zijn mijn rechten? Heb ik recht op omgang?

Afgelopen april wijst Hof Den Haag een omgangsregeling toe tussen de grootouders en de kleinkinderen. De casus is als volgt. Ouders krijgen samen drie kinderen. De ouders gaan uit elkaar en vader verhuist naar het buitenland. De kinderen hebben hun gewone verblijfplaats bij de moeder. Na de scheiding zien de grootouders aan vaderskant de kleinkinderen niet meer. Bij de rechtbank wordt een procedure gevoerd door de vader aangaande gezamenlijk gezag en de grootouders hebben zich in de procedure gemengd met een verzoek tot omgang tussen hen en de kleinkinderen. Door de rechtbank is geoordeeld dat grootouders niet ontvankelijk zijn in hun verzoek. Kortgezegd, komt het erop neer dat de rechtbank afziet van een regeling van omgang tussen grootouders en de minderjarigen. Moeder heeft bij de rechtbank aangegeven dat de verhouding tussen haar en de grootouders na de echtscheiding verstoord is. 

De grootouders gaan in hoger beroep. De zaak komt voor bij Hof Den Haag en het Hof oordeelt dat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen grootouders en hun kleinkinderen. Waarbij het Hof in het bijzonder rekening houdt met het feit dat de grootouders in het buitenland wonen. De grootouders komen vier tot vijf keer per jaar naar Nederland en stemmen deze bezoeken bewust af op de schoolvakanties van hun kleinkinderen. Tijdens deze bezoeken hebben de grootouders veelvuldig contact met hun kleinkinderen, mede vanwege hun verblijf in de woning dat gelegen is naast het ouderlijk huis. Weliswaar is er geen sprake van overnachten, verzorging en opvoeding of regelmatig oppascontact, maar dat is niet belangrijk volgens het Hof. De grootouders hebben namelijk toegelicht dat hun woning direct naast die van de ouders staat en dat daardoor de kleinkinderen niet bij hen blijven slapen. Het Hof overwoog daarnaast mee dat vader in het buitenland woont en de minderjarigen daardoor beperkt contact hebben met hem, dat het belangrijk is voor de kinderen om contact te hebben met de familie van vaderszijde. Het Hof oordeelde dat het belangrijk is dat kleinkinderen contact hebben met de grootouders. Hoe dat contact verloopt, dient nog wel verder onderzocht te worden.

Het Hof verzocht de Raad van de Kinderbescherming advies te geven over hoe de omgang tussen grootouders en de kleinkinderen tot stand kon worden gebracht, in welke vorm en met welke frequentie deze kan plaatsvinden. Dit betekent dat de grootouders nu nog geen omgang hebben met de kleinkinderen. De grootouders hebben in elk geval na het onderzoek van de Raad recht op omgang met hun kleinkinderen.

Meer informatie, neem contact op met onze advocaten van het familierecht.

 

Geschreven door

Danielle den Hartog

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

23-07-2021 - door

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een [artikel](https://www.de... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage