+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Ontslag executeur door de kantonrechter

Ontslag executeur door de kantonrechter

Een executeur kan zowel op eigen verzoek als op verzoek van een ander uit zijn functie worden ontslagen. Een mede-executeur, erfgenaam of het Openbaar Ministerie kan de rechter slechts vragen om de executeur te ontslaan als daar gewichtige redenen voor bestaan. Als de executeur een verzoek doet tot zijn eigen ontslag, hoeven daar geen gewichtige redenen aan ten grondslag te liggen.

Gewichtige redenen

Een gewichtige reden om de executeur te ontslaan, kan zijn gelegen in een ernstige mate van wantrouwen van de erfgenamen jegens de executeur, misbruik van bevoegdheid of verwaarlozing van de verplichtingen. Ook de omstandigheid dat de executeur niet in staat is tot een behoorlijke uitoefening van zijn taak kan leiden tot ontslag. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat indien u als erfgenaam een verzoek indient om een executeur vanwege gewichtige redenen te ontslaan, dit verzoek niet snel door de rechter zal worden toegewezen. Een rechter is terughoudend bij het ontslaan van een executeur omdat de testeervrijheid (de vrijheid die een erflater heeft om iemand als executeur aan te wijzen) belangrijk is. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat erfgenamen een executeur wantrouwen. Maar alleen dat is onvoldoende om een verzoek bij de rechtbank in te dienen.

Voorbeelden van uitspraken

De reden voor het verzoek tot ontslag moet in ieder geval goed worden onderbouwd. Zo speelde een gerechtelijke procedure tot ontslag van de executeur enige jaren geleden bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Het wantrouwen bij de erfgenamen was in die zaak ontstaan, doordat de executeur de erfgenamen aantoonbaar niet volledig had geïnformeerd.[1]

De kantonrechter te Limburg volgt redelijk recent deze uitspraak van het Gerechtshof.[2] Het ging in deze zaak om een erflaatster die bij testament haar neef (de zoon van haar zus) tot executeur had benoemd. Een van de erfgenamen verzoekt vervolgens de kantonrechter om de neef te ontslaan als executeur wegens gewichtige redenen. De gewichtige reden is volgens de verzoeker erin gelegen dat de neef is tekortgeschoten in de op hem rustende verplichting als executeur. Als gevolg daarvan heeft de verzoeker geen vertrouwen meer in de neef. De kanonrechter oordeelt dat in dit geval al langere tijd wantrouwen bestaat en dat dat wantrouwen van voldoende omvang en gewicht is. Zo is bijvoorbeeld het banksaldo van erflaatster na het overlijden drastisch geslonken zonder dat de executeur daar een verklaring voor heeft gegeven. Dit brengt mee dat er gewichtige redenen zijn om de executeur met onmiddellijke ingang te ontslaan.

Toch is het lastig om exact aan te geven in welke gevallen een rechter over zal gaan tot ontslag van de executeur. Het is erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Zo werd recent bij de rechtbank Midden-Nederland een verzoek tot ontslag van een executeur afgewezen.[3] Vaststond dat er niet duidelijk was gecommuniceerd door de executeur, maar er waren wel uitgebreide gesprekken per e-mail gevoerd. Ook was er in deze kwestie geen officiële boedelbeschrijving opgemaakt, maar er waren wel andere lijsten waardoor de omvang van de nalatenschap duidelijk was. De rechter oordeelde dat er onvoldoende gewichtige redenen waren om de executeur te ontslaan.

Kortom, het feit dat een executeur en een erfgenaam niet door één deur kunnen, maakt niet dat de executeur alleen om die reden ontslagen kan worden.  

Heeft u zelf problemen met de uitoefening van de functie van de executeur en/of heeft u het idee dat informatie wordt achtergehouden? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen de mogelijkheden voor u onderzoeken om de executeur te ontslaan uit zijn of haar functie maar wij kunnen ook proberen alsnog de belangrijke informatie boven water te krijgen. Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met de mr. Frederique Mackay-Beins of mr. Hilde Nobel.

[1] ECLI:NL:GHSHE:2006:AZ4506

[2] ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0962

[3] ECLI:NL:RBMNE:2016:741

Geschreven door

Frederique Mackay-Beins

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

23-07-2021 - door

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een [artikel](https://www.de... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage