+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Ontslag werknemer die met verkoudheidsklachten op het werk verschijnt, weigert naar huis te gaan en twee dagen later positief test op COVID-19.

Ontslag werknemer die met verkoudheidsklachten op het werk verschijnt, weigert naar huis te gaan en twee dagen later positief test op COVID-19.

Een werknemer (20 jaar in dienst) is met verkoudheidsklachten op het werk verschenen. Omdat hij  ernstig hoest adviseren zijn collega’s hem om naar huis te gaan maar dat weigert hij. De dag daarna meldt de werknemer zich ziek en twee dagen later blijkt dat hij positief is getest op het coronavirus. Bij de werkgever zijn interne coronagedragsregels van toepassing inhoudende dat je thuis moet blijven bij klachten. De werknemer heeft niet betwist dat hij van die gedragsregels op de hoogte is.

De werkgever heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen of nalaten (de zogenoemde “e-grond”), dan wel op grond van verstoorde arbeidsverhouding (de zogenoemde “g-grond”) dan wel op grond van een combinatie van omstandigheden (de zogenoemde “i-grond, in dit geval een combinatie van de e- en g-grond).

Verwijtbaar handelen of nalaten

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en door niet naar huis te gaan nadat meerdere collega’s hem hierop hadden aangesproken nu dat in strijd is met de interne coronagedragsregels en de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dat is volgens de kantonrechter echter niet ernstig genoeg om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten). Daarbij heeft meegewogen dat de werknemer de gedragsregels uiteindelijk wel heeft nageleefd (door de ziekmelding en door zich te laten testen), dat hij een solistische functie had waarbij hij weinig contact had met collega’s en dat (waarschijnlijk) niemand anders binnen het bedrijf door zijn aanwezigheid besmet is geraakt.

Verstoorde arbeidsverhouding

Naar het oordeel van de kantonrechter is wel sprake van een verstoorde arbeidsrelatie omdat de werknemer het vertrouwen van zijn collega’s heeft beschaamd door zich niet te houden aan de regels en door ondanks de adviezen niet naar huis te gaan. Het vertrouwen was nog meer verstoord geraakt doordat de werknemer zich de volgende dag toch had ziekgemeld en zich had laten testen (en positief is bevonden) ondanks zijn stelling dat hij geen klachten had. De vertrouwensbreuk werd bovendien bevestigd doordat de werknemer in de procedure stelde dat de verklaringen van zijn collega’s niet geloofwaardig waren, dat ze niet klopten en dus in feite dat zijn collega’s hadden gelogen. De kantonrechter ziet niet in hoe de werknemer weer terug kan keren bij de werkgever en met deze collega’s kan samenwerken.

De verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de g-grond is toegewezen.

Conclusie

Het enkele feit dat een werknemer tegen de interne gedragsregels en/of de richtlijnen van de Rijksoverheid in toch naar zijn werk komt met verkoudheidsklachten blijkt in deze zaak onvoldoende reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze gedraging kan echter in samenhang met andere gedragingen wel leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie waardoor de arbeidsovereenkomst op die grond ontbonden kan worden. Het hangt dus af van de concrete feiten en omstandigheden die per zaak weer anders kunnen zijn.

Deel dit berichtLaatste nieuws

20-09-2021 - door

De rechtsgevolgen van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring (september 2021)

*Indien de wederpartij de gerechtvaardigdheid van de ontbind... Lees meer

17-09-2021 - door

Els Doornhein in 'Boos' (Youtube serie van Tim Hofman)

Als een volgens Tim Hofman van YouTube kanaal BOOS "zwaargew... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage