+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Ontvoering van een kind door een ouder

Ontvoering van een kind door een ouder

Helaas is het voorbeeld van Insiya dat wij in onze vorige blog aan de orde stelde tegenwoordig geen uitzondering. Vechtscheidingen zijn aan de orde van de dag en vermoedelijk daarmee samenhangend zijn er jaarlijks veel kinderontvoeringen. De cijfers liegen er niet om.

De cijfers

Het Centrum Internationale Kinderontvoering telde vorig jaar 288 kinderontvoeringen. In bijna 500 gevallen dreigde een kind ontvoerd te worden. In 2016 ging het nog om 251 ontvoeringen en 443 dreigingen, terwijl er een jaar eerder 237 kinderentonvoeringen en 375 dreigingen werden geteld. Het aantal ontvoeringen neemt dus jaarlijks toe.

Ontvoering door vader of moeder

Insiya werd ontvoerd door haar vader maar uit de cijfers blijkt dat vaker de moeder met het kind naar het buitenland vertrekt zonder toestemming van de vader. Dit is enigszins te verklaren door het feit dat de moeder na de echtscheiding doorgaans de verzorging van het kind op zich neemt. De moeder wenst na de echtscheiding terug te keren naar haar geboorteland en neemt het kind mee. Of de vader daar nu toestemming voor geeft of niet. De moeder heeft echter wel de toestemming nodig, anders is er simpelweg sprake van kinderontvoering. Zowel nationaal als internationaal is een ieder alert op kinderontvoering. Indien een ouder wil voorkomen dat de schijn van kinderontvoering wordt gewekt, dan dient die ouder een toestemmingsformulier van de andere ouder mee te nemen. Niet alleen bij emigratie naar het geboorteland dient dit formulier te worden ingevuld maar ook als het gaat om een (korte) vakantie. Op dit formulier staat dat de andere ouder toestemming geeft voor de vakantie of de emigratie. Het is een beschermingsmaatregel tegen kinderontvoering.

Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u onder andere in onze andere blog over het toestemmingsformulier.

De centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden

Verblijft uw kind in het buitenland en bent u het hier – zacht uitgedrukt – niet mee eens? U kunt dan een zogenoemd teruggeleidingsverzoek indienen. Dit verzoek dient u in bij de centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden.

De centrale autoriteit zal eerst onderzoeken of het Haags kinderontvoeringsverdrag van toepassing is. Het Verdrag is – kortweg – van toepassing als het kind voor de ontvoering verbleef in een land dat het verdrag heeft ondertekend. Het Verdrag heeft geen werking meer op het moment dat het kind 16 jaar is geworden. Het doel van het Verdrag is internationale kinderontvoering te voorkomen. In het geval van een internationale kinderontvoering moet een kind in beginsel zo snel mogelijk terug naar het land van de gewone verblijfplaats. De centrale autoriteit is de instantie die toeziet op de naleving van het verdrag. 
 
Het Verdrag wordt zeer strikt geïnterpreteerd door de rechterlijke macht. De rechter is in geval van een kinderontvoering in beginsel verplicht uw kind terug te sturen, tenzij de ouder die het kind zonder toestemming heeft meegenomen met succes een beroep doet op de weigeringsgronden die het Verdrag kent. Een beroep op deze gronden wordt niet snel toegestaan. Het is echter aan de rechter om een oordeel te geven.

De advocaten van De Vos & Partners helpen u graag met het contact met de Centrale autoriteit. Deze organisatie is behulpzaam bij het lokaliseren van uw kind, indien u niet exact weet waar uw kind zich bevindt. Ook zorgt de Centrale Autoriteit voor de contacten in het buitenland.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met mr. Mandy Roggeveen of mr. Hilde Nobel.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage