+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Opgraven voor gerechtelijke vaststelling vaderschap

Opgraven voor gerechtelijke vaststelling vaderschap

Vaststelling vaderschap

Een buitenechtelijk kind of een niet erkend kind heeft geen recht op de erfenis van de (biologische) vader.

Om het (juridische) vaderschap vastgesteld te krijgen na het overlijden van vader, is het soms noodzakelijk om het stoffelijk overschot op te graven.

Procedure vaderschap

Het is dan nodig - om met behulp van een advocaat - een procedure vaderschap bij de rechtbank te beginnen voor het vaststellen van het vaderschap.

Door het opgraven wordt het mogelijk een DNA-monster af te nemen van de overleden vader door een deskundige.

Crematie

Als vader na zijn dood werd gecremeerd, zijn DNA-sporen niet vast te stellen met behulp van zijn overblijfselen en is het vaststellen van het vaderschap met behulp van DNA alleen mogelijk als vaststaat, dat vader DNA-sporen heeft achtergelaten op nog aanwezige voorwerpen.

Of, zal het buitenechtelijk kind met behulp van andere bewijsmiddelen (getuigen, foto’s, betaling van alimentatie tijdens minderjarigheid etc.) moeten aantonen dat zijn/haar verwekker de juridische vader is.

Grafrust

De wettelijke termijn van grafrust is 10 jaar, maar het opgraven voor een gerechtelijke vaststelling vaderschap mag ook plaatsvinden binnen deze grafrusttermijn.

Een rechthebbende van het graf  - bijvoorbeeld de juridische zoon en/of dochter van de overleden vader -  kan bezwaar maken in de procedure bij de rechtbank op grond van particulieren gevoelens en motieven van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard.

Beslissing rechtbank

Als de rechtbank de bezwaren tegen het opgraven van de gerechtelijke vaststelling vaderschap verwerpt, zal zij deskundigen aanstellen om het onderzoek te verrichten.

Het afzetten van de werkplek en het openen van het graf, het afnemen van DNA, het wederom sluiten van het graf en het transport van de DNA-monsters vindt plaats met behulp van een gespecialiseerd bedrijf in graaftechniek.

Uit het biologische materiaal van een overledene wordt daarna door een forensisch laboratorium een DNA-profiel vastgesteld.

Dit profiel wordt vergeleken met het profiel van het buitenechtelijk kind. Bij een match komt het juridisch vaderschap vast te staan en krijgt het kind dus recht op de erfenis van vader en kan het een beroep doen op de legitieme portie.

Kosten deskundigen onderzoek.

De kosten van het deskundigenonderzoek - graaftechniek en laboratorium - worden afhankelijk van de omstandigheden, geheel of deels door de staat (’s Rijks Kas), dan wel de verzoekende partij (het niet erkend kind of buitenechtelijk kind) betaald. Het is de rechtbank die dit bepaalt.

Vergunning burgemeester

Overigens is het zo, dat als de rechtbank een deskundigenonderzoek heeft bevolen tot het opgraven en afnemen van DNA daarna ook nog door de burgemeester, van de gemeente waar de begraafplaats ligt, een vergunning voor het opgraven moet worden verleend.

De aanvraag voor de vergunning van de burgemeester vindt plaats op basis van artikel 29 (eerste lid) van de Wet op de lijkbezorging (1991).

Over dit onderwerp kunt u verder advies inwinnen bij mr. Frederique Mackay-Beins.

Geschreven door

Frederique Mackay-Beins

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

23-07-2021 - door

Update Huurkorting vanwege de coronacrisis

In februari van dit jaar heb ik een [artikel](https://www.de... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage