+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Pakketreis en precontractuele informatieverplichting reisorganisator

Pakketreis en precontractuele informatieverplichting reisorganisator

Per 1 juli 2018 is de Wet op de (pakket)reisovereenkomst behoorlijk gewijzigd (zie artikelen 7:500 e.v. van het Burgerlijk Wetboek), dit naar aanleiding van Richtlijn EU 2015/2302 (betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen). De (Europese) regelgeving is sindsdien veel strenger geworden ter bescherming van de consument. Zo is bijvoorbeeld nieuw dat de reisorganisator verplicht is om de reiziger, nog vóórdat deze gebonden is aan een boeking van een pakketreis, een grote hoeveelheid (binnen EU-verband gestandaardiseerde) informatie te verstrekken. Dit wordt de precontractuele informatieverplichting genoemd.

Reisorganisator moet consument op tijd en volledig informeren

Voor Nederland is de precontractuele informatieverplichting opgenomen in artikel 7:502 BW. Zoals gezegd gaat het om veel informatie die de reisorganisator moet geven. Hieronder worden slechts twee punten uitgelicht. Aan de consument moet bijvoorbeeld worden verstrekt:

  • de mededeling dat de reiziger de overeenkomst vóór het begin van de pakketreis altijd kan beëindigen tegen betaling van een redelijke beëindigingsvergoeding of, indien toepasselijk, van de gestandaardiseerde beëindigingsvergoedingen die door de organisator worden verlangd;
  • informatie over een facultatieve of verplichte verzekering die de kosten bij beëindiging van de overeenkomst door de reiziger of de kosten van bijstand, met inbegrip van repatriëring, bij ongeval, ziekte of overlijden dekt.

Kort gezegd: de consument moet van te voren informatie krijgen over de mogelijkheid tot ontbinding, over annuleringskosten en over een (reis- en/of annulerings)verzekering.

Consequenties als reisorganisator niet op tijd en onvolledig informeert

Elke reisorganisator dient alle in de wet genoemde informatie tijdig aan de reiziger te verschaffen. Voldoet de reisorganisator niet aan deze verplichting, dan moet de ACM handhavend optreden en kan een boete opgelegd worden.

Het niet (aantoonbaar) verstrekken van de informatie kan echter óók meebrengen dat de touroperator géén betaling van de consument kan eisen. Dat bleek uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 29 januari 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:703). De casus was als volgt.

Een consument had online via de app van Corendon een reisovereenkomst gesloten. Ondanks sommatie daartoe liet hij de reissom onbetaald waarna Corendon de reis annuleerde en annuleringskosten in rekening bracht conform de ANVR-Reizigersvoorwaarden, in dit geval 75% van de reissom. Ook díe kosten betaalde de consument niet, reden voor Corendon om hem te dagvaarden. Op het eerste gezicht leek de vordering van Corendon kansrijk. Toch werd de claim van  Corendon afgewezen omdat Corendon volgens de rechtbank niet aan haar wettelijke informatieverplichting had voldaan.

De rechtbank oordeelde dat ze ambtshalve moest toetsen of werd voldaan aan de beschermende bepalingen van het Europees consumentenrecht. De rechtbank moest in dit kader ook nagaan of Corendon wel de precontractuele informatieverplichting was nagekomen, en of Corendon de klant dus had ingelicht over (onder meer) de ontbindingsmogelijkheid, annuleringskosten en een verzekering. Het bleek dat Corendon niet kon aantonen dat ze de klant ergens in het boekingsproces voorafgaand aan de boeking de wettelijk verplichte informatie had verstrekt. De rechtbank oordeelde dat daardoor sprake was van een oneerlijke handelspraktijk. Vervolgens oordeelde de rechtbank dat (op basis van EU-jurisprudentie) hierop een sanctie moet volgen die evenredig, doelmatig en afschrikwekkend dient te zijn. In deze zaak zag de rechtbank aanleiding om de reisovereenkomst te vernietigen waardoor er geen grondslag (meer) bestond om annuleringskosten te vorderen. Kort gezegd: door de consument niet deugdelijk te informeren had Corendon geen recht op betaling.

Conclusie: grote gevolgen als reisorganisator niet informeert

Voor de reisorganisator / touroperator geldt: zorg ervoor dat tijdig alle wettelijk vereiste informatie wordt verstrekt. En nog belangrijker: richt het boekingsproces ook zó in dat achteraf kan worden aangetoond dat aan die precontractuele informatieverplichting is voldaan. Anders zou de reisovereenkomst vernietigd kunnen worden.

Anderzijds geldt voor de consument-reiziger dat het wellicht mogelijk is de reisovereenkomst aan te tasten (en dat kan gunstig zijn) als de reisorganisator niet op tijd alle volgens de wet te verstrekken informatie heeft gegeven.

Heeft u vragen over reisrecht, informatieverplichtingen en algemene voorwaarden in dit verband, neemt u dan gerust contact met ons op.

Leontien Boes, 12 maart 2021

 

Geschreven door

Leontien Boes

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

26-11-2021 - door

Influencers opgelet: binnenkort geldt een registratieplicht bij het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), de toezichthouder op... Lees meer

26-11-2021 - door

De relatie tussen een beroep op de legitieme portie en giften

Ik krijg regelmatig de vraag van cliënten of zij er verstand... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage