+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Partneralimentatie verkort van maximaal twaalf jaar naar vijf jaar?

Partneralimentatie verkort van maximaal twaalf jaar naar vijf jaar?

Gisteren is een nota van wijziging ingediend bij de Eerste Kamer.[1] Zeven jaar geleden werd het al aangekondigd, maar nu vatten “de paarse partijen” alsnog het plan op om de duur van de partneralimentatie na een echtscheiding te verkorten van twaalf jaar tot vijf jaar.

Het wetsvoorstel van de VVD, D66 en PvdA maakt een uitzondering op de nieuwe termijn van vijf jaar als er jongere kinderen zijn of als de minst verdienende partner de AOW-leeftijd nadert en daardoor weinig kans heeft om nog betaald werk te vinden. De huidige alimentatieregels liggen de laatste jaren onder vuur. Het plan maakt daarom grote kans op een meerderheid in de Tweede Kamer. Een termijn van 12 jaar is ouderwets, zo zijn de geluiden. Dit dateert namelijk uit de tijd dat de vrouw in de regel geen of een parttime baan had en ook na de echtscheiding nog langdurig financieel afhankelijk bleef van haar ex-man. Tegenwoordig wordt gelijkheid van mannen en vrouwen nagestreefd en werken zowel mannen als vrouwen door na de geboorte van een kind.

VVD, D66 en PvdA kondigden hun poging tot aanpassing van de regels in 2011 aan. De partijen vinden het ‘niet meer uit te leggen’ aan mensen waarom ze tot in lengte van jaren in het onderhoud van hun ex-geliefde moeten blijven voorzien.

In andere sociale wetgeving, zoals de Werkloosheidswet en de Bijstandswet, zijn in de afgelopen jaren prikkels ingevoerd om de uitkeringsontvanger aan te moedigen tot het zoeken van werk. Bij alimentatie, dat ook als een soort sociale voorziening kan worden gezien (dan wel niet vanuit de overheid maar vanuit de ex-partner), ontbreekt een dergelijke prikkel nog.  De heer Ard van der Steur (oorspronkelijk initiatiefnemer van de wetswijziging namens de VVD) motiveerde het als volgt: ‘Degene die ontvangt doet niets, terwijl de ander kromligt’.

In 2015 werd er al een wetsvoorstel gedaan, maar dat stuitte op felle kritiek van de Raad van State (het belangrijkste adviesorgaan bij nieuwe wetgeving). Er werd op gewezen dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt een mooie gedachte is, maar nog lang geen feit. Daardoor zou de schrijnende situatie kunnen ontstaan dat vrouwen, na een echtscheiding, niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Nederland, als verzorgingsstaat, wilde hier destijds niet aan.

In antwoord op die kritiek wordt door de initiatiefnemers benadrukt dat er twee uitzonderingscategorieën zijn, zodat schrijnende situaties zouden worden voorkomen:

Voor een huwelijk dat 15 jaar of langer heeft geduurd en waarbij de partner de AOWleeftijd binnen 10 jaar na de echtscheiding bereikt, zal een termijn van 10 jaar gelden.

Als er kinderen onder de 12 jaar in het spel zijn, blijft de huidige termijn van 12 jaar gelden.

Ook voor de berekening van de hoogte van de alimentatie introduceren de partijen een nieuw systeem. Het uitgangspunt is dat de betalende ex-partner altijd meer moet overhouden dan de ontvangende.

Of deze regels worden doorgevoerd is nog even afwachten, maar het lijkt erop dat de drie partijen kunnen rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Als het zo ver is, geven wij u uiteraard weer een update.

[1]https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180611/tweede_nota_van_wijziging/document3/f=/vkp4ktixe9zg.pdf

 

Geschreven door

Frederique Mackay-Beins

Partner

 
Maak een afspraak

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage