+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Pre-pack en Wet continuïteit ondernemingen (WCO) – door: Sjoerd Postma en Laurens Sjoerts

Pre-pack en Wet continuïteit ondernemingen (WCO) – door: Sjoerd Postma en Laurens Sjoerts

Als een onderneming zich in zwaar weer bevindt en afstevent op een surseance van betaling of een faillissement moet een bestuurder zich afvragen of een zogenoemde pre-pack voor zijn onderneming succesvol zou kunnen zijn.

 

Het doel van een pre-pack is om vóór een faillissementssituatie waarde te creëren voor de onderneming en vóór het daadwerkelijke faillissement een bedrijfsovername te realiseren met een geschikte overnamekandidaat.

 

Zonder onderzoek door het bestuur naar een pre-pack zal een faillissement in de praktijk met zich meebrengen dat er onnodig schade wordt berokkend aan de onderneming en dat bijvoorbeeld werkgelegenheid verloren gaat. Een faillissement zonder een daaraan voorafgaande pre-pack bemoeilijkt de verkoop van de onderneming.

 

Of een pre-pack zinvol kan zijn voor de onderneming dient het bestuur te beoordelen samen met een advocaat, accountant en een consultant op het gebied van overname en waardebepaling. In de praktijk is er verder voor de huisbankier van de onderneming een belangrijke rol weggelegd. Bijvoorbeeld als herfinancier.

 

Als wordt besloten tot een pre-pack zal het bestuur van de onderneming bij de rechtbank een verzoek moeten indienen tot het aanstellen van een beoogd curator in het te verwachten faillissement. Deze aangestelde persoon opereert gedurende de pre-pack als een stille curator. Hij laat zich door het bestuur en haar adviseurs voorlichten over de onderneming en vormt zich een beeld van de waarde van de onderneming en beoordeelt samen met het eerder genoemde bestuur en haar adviseurs gedurende de “pre-pack periode” de biedingen van overnamekandidaten.

 

Omdat aan de pre-pack geen ruchtbaarheid wordt gegeven, kan het bestuur achter de schermen in stilte een doorstart van de onderneming of delen daarvan voorbereiden. De stille curator heeft primair tot taak erop toe te zien dat de onderneming voor een zo hoog mogelijke opbrengst zal worden overgedragen.

 

Ook wordt daarbij gekeken naar het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Omdat gedurende de periode van de pre-pack onderzoek moet worden gedaan naar potentiële overnamekandidaten, is met de pre-pack de nodige tijd gemoeid en is de pre-pack alleen zinvol als de onderneming, die in de problemen verkeert, nog wel levensvatbaar is.

 

Op het moment dat een geschikte overnamekandidaat is gevonden, wordt de onderneming door middel van een activa transactie overgedragen. Hoewel deze overdracht plaatsvindt op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken, en de taak van de stille curator wordt omgezet in die van een echte (zichtbare) curator, zal deze overdracht veel minder schade met zich meebrengen voor de schuldeisers in het faillissement, dan een faillissement zonder pre-pack.

 

Tegen de pre-pack worden wel bedenkingen geuit omdat het zou ontbreken aan een wettelijke regeling voor de pre-pack en omdat in de “pre-pack periode” geen sprake is van transparantie. Aan het eerste bezwaar wordt door minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) een einde gemaakt omdat hij binnenkort wettelijk mogelijk maakt dat de rechtbank al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming een stille curator aanstelt in de onderneming. Ook de minister realiseert zich dat een onderneming in faillissement veel van haar waarde verliest en de kans op een doorstart van gezonde bedrijfsonderdelen kleiner is en dat deze situatie dus een wettelijke kader behoeft.

 

Een pre-pack voorkomt onnodig verlies van kapitaal en banen.

 

Het tweede bezwaar kan worden weggenomen door het bestuur van de onderneming, door het kiezen van de juiste, ervaren adviseurs en door de curator in het faillissement, die na afloop van de “pre-pack periode”, in de daaropvolgende daadwerkelijke faillissementssituatie helder verslag doet van de gang van zaken tijdens de pre-pack.

 

Advocaten van De Vos & Partners worden door de rechtbank aangesteld als stille curator en zij kunnen u als ondernemer bijstaan tijdens de “pre-pack periode” en daarbij voor de noodzakelijke begeleiding en advisering zorgdragen.

 

Namens de sectie insolventierecht,

Laurens Sjoerts</a>

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3