+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Procesbelang: subsidie onterecht afgewezen

Procesbelang: subsidie onterecht afgewezen

EEN MOGELIJKE ACTIE UIT ONRECHTMATIGE DAAD MET EEN CLAIM TER HOOGTE VAN HET MISGELOPEN SUBSIDIEBEDRAG IS VOLDOENDE PROCESBELANG

De stichting Pars Cipere uit Tilburg houdt zich bezig met het begeleiden van jongeren. De gemeente Tilburg had in 2015 een incidentele subsidieregeling voor dergelijke begeleidingsprojecten beschikbaar. De stichting doet een beroep op deze regeling voor haar project Samen Werkt 2015. De aanvraag wordt, helaas voor de stichting, afgewezen. De stichting maakt bezwaar, maar dat helpt niet. Vervolgens gaat de stichting in beroep bij de rechtbank. Maar de rechtbank meent dat de stichting geen procesbelang heeft en verklaart de stichting niet-ontvankelijk in het beroep. De rechtbank meent dat de stichting nog slechts een principieel belang heeft bij het beroep, doordat de subsidieregeling eenmalig was en niet meer bestaat. De stichting heeft ook niet gesteld dat zij schade heeft geleden vanwege het mislopen van de subsidie. Bovendien is de periode waarop de aanvraag betrekking had inmiddels verstreken. Voor principiële belangen is in het bestuursrecht  geen plaats. In procedures moet het gaan om een concreet eigen belang. Wil een beroep kunnen worden ontvangen door de rechtbank, dan moet met het beroep kunnen worden bereikt dat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het beroep moet van feitelijke betekenis zijn voor de klager. En dat is vanwege het incidentele karakter van de subsidieregeling niet het geval volgens de rechtbank.

De Raad van State is het echter in hoger beroep niet eens met het oordeel van de rechtbank. Met het vervallen van de subsidieregeling is het procesbelang NIET vervallen volgens de Raad. De regeling blijft op de aanvraag van toepassing. Bovendien heeft de stichting schade wel degelijk gesteld en aannemelijk gemaakt. Krijgt de stichting immers alsnog gelijk, dan is sprake van een onrechtmatige overheidsdaad en heeft de stichting een mogelijke actie uit onrechtmatige daad tegen de gemeente. Dat is voldoende procesbelang. De rechtbank moet van de Raad van State een nieuwe beslissing nemen.

Margriet Koedooder

Geschreven door

Margriet Koedooder

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

26-02-2021 - door

Een unieke domeinnaam of een unieke handelsnaam; verwarrend? Het is inmiddels verduidelijkt

In zijn beslissing van 19 februari 2021 bespreekt de Hoge Ra... Lees meer

26-02-2021 - door

Alimentatie betalen ten tijde van de coronacrisis

Veel mensen hebben door de corona te maken met grote financi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage