+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Sluiting bedrijfsruimte vanwege Corona! Compensatie of schadevergoeding van verhuurder? Het “Corona-akkoord”

Sluiting bedrijfsruimte vanwege Corona! Compensatie of schadevergoeding van verhuurder? Het “Corona-akkoord”

Restaurants en cafés zijn al een tijd dicht op last van de overheid, maar ook veel winkels hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten vanwege het gebrek aan klanten. Of ze zijn nog wel open maar zien nauwelijks nog mensen. Dramatisch voor de huurder die (vrijwel) geen inkomsten meer heeft, maar wel de vaste lasten als de huur en lonen moet doorbetalen. Wat kan de huurder in zo’n geval? Kan die aankloppen bij de verhuurder? Mag de huurder stoppen met huur betalen of heeft hij recht op schadevergoeding?

De wet bepaalt dat de verhuurder verplicht is om gebreken te verhelpen. Er is sprake van een gebrek  als het gehuurde aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat de huurder ervan mocht verwachten. Voorwaarde is wel dat het gebrek niet aan de huurder is toe te rekenen.

Als het gehuurde niet voldoet aan wat je ervan mocht verwachten dan kan de huurder mogelijk aanspraak maken op huurprijsvermindering of op schadevergoeding. Hieronder leggen we uit wat het verschil is tussen deze twee opties die de wet biedt.

Schadevergoeding

Een schadevergoeding kan alleen worden toegewezen bij een gebrek dat is toe te rekenen aan de verhuurder. Een gebrek kan niet aan de verhuurder worden toegerekend als het niet zijn schuld is en het ook niet volgens de wet of de maatschappelijke opvattingen voor zijn rekening komt.

In de huidige corona-crisis is het op last van de overheid sluiten van restaurants en cafés uiteraard niet toe te rekenen aan de verhuurder. De huurder heeft dus geen recht op schadevergoeding. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien een verhuurder bijvoorbeeld zelf zou beslissen om zijn pand (of winkelcentrum) te sluiten, zonder dat dit door de overheid is opgelegd, waardoor huurders hun exploitatie zouden moeten staken.

Huurprijsvermindering

Bij een vermindering van het huurgenot door een gebrek kan de huurder onder omstandigheden ook aanspraak maken op een (evenredige) huurprijsvermindering. Dit recht heeft de huurder, ook al is het gebrek niet aan de verhuurder toe te rekenen. Als het gebrek maar niet door toedoen van de huurder zelf is ontstaan.

Huurders worden nu massaal geconfronteerd met het missen van huurgenot door de opgelegde sluitingen. In beginsel lijkt dat de huurder het recht te geven om huurprijsvermindering te vorderen.

Uitzondering: toch geen recht op huurvermindering/schadevergoeding

Vaak zijn echter de Algemene Bepalingen behorende bij het ROZ-model voor Winkelruimte van toepassing. Volgens deze bepalingen is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek en kan de huurder óók geen aanspraak maken op huurprijsvermindering. De verplichting van de verhuurder is slechts beperkt tot herstel. De huurder staat in dat geval dus met lege handen. Opschorting van de huur is in de ROZ-contracten overigens óók verboden.

Voor huurovereenkomsten die niet zijn opgemaakt op basis van het ROZ-model geldt mogelijk wat anders. Het is van belang om per contract goed na te gaan welke afspraken exact zijn gemaakt.

“Corona-akkoord”

Intussen is voor noodlijdende winkeliers een “Corona-akkoord” gesloten tussen brancheorganisaties van retailers enerzijds en organisaties van verhuurders anderzijds. Dit hebben deze partijen afgesproken:

  • Kwartaalhuren voor Q2 die per 1 april ingaan worden omgezet in maandhuren;
  • Waar nodig krijgen retailers uitstel van betaling voor de huur van 1 april tot 20 april;
  • Als er al huurnota’s zijn verstuurd, worden die niet geïncasseerd tot 20 april;
  • Er worden tijdens crisismaanden geen boetes of rente gerekend over uitgestelde huurbetalingen;
  • Winkels zonder substantiële omzetdaling (25%) blijven buiten de discussie;
  • Retailers krijgen de mogelijkheid om tot eind april niet aan een exploitatieverplichting te voldoen. Dit in onderling overleg.

Het gaat overigens niet om bindende afspraken. Partijen kunnen dus niet gedwongen worden om zich hieraan te houden, maar de brancheorganisaties doen aan al hun leden een dringende oproep hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om zo het leed voor iedereen te verzachten.

Heeft u vragen over uw specifieke situatie als verhuurder of huurder, neemt u dan gerust contact op met onze sectie vastgoed- en bouwrecht.

mr. Hilde Nobel, mr. Leontien Boes, 27 maart 2020

 

 

 

Geschreven door

Leontien Boes

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage