+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Succesvol genoeg voor een BV?

Succesvol genoeg voor een BV?

Succesvol als blogger/vlogger/artiest of DJ - Wanneer omschakelen van een eenmanszaak naar een BV?

Steeds vaker krijgen wij op kantoor succesvolle talenten op bezoek, die zich afvragen of het misschien zinvol is om de werkzaamheden voort te zetten in de vorm van een BV.  Een fiscaal jurist kan daar antwoord op geven in een concreet geval. Wij zijn zelf geen fiscaal deskundigen en verwijzen onze cliënten met dergelijke vragen graag door naar deskundigen wiens mening wij vertrouwen. Maar in het algemeen valt er wel iets over te zeggen door ons, omdat er ook juridische in plaats van fiscale redenen kunnen zijn om een BV op te richten.

Er zijn verschillende redenen waarom het verrichten van activiteiten vanuit de besloten vennootschap aantrekkelijk kunnen zijn. Ik noem er een aantal:

 • Risicospreiding

  Het kan aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld de (auteurs, merk of andere) rechten die een partij heeft, in een andere entiteit onder te brengen dan de entiteit van waaruit de dagelijkse zaken worden gedaan. Gaat namelijk die vennootschap om welke reden dan ook failliet, dan worden de rechten niet meegesleurd in het faillissement. Deze rechten zijn dan mede voor dit doel opgenomen in (bijvoorbeeld) een andere besloten vennootschap of in een stichting;

 • Aansprakelijkheid

  Als eenmanszaak ben je persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gang van zaken in de onderneming. Gaat het om een risicovolle activiteit, bijvoorbeeld de organisatie van evenementen en festivals, dat kan het opereren onder de vlag van een besloten vennootschap er voor zorgen dat de rechten en bezittingen van de ondernemende persoon zelf niét kunnen worden aangetast als het onverhoopt fout gaat met de BV;

 • Belastingbeheersing

  In het algemeen geldt dat een eenmanszaak in fiscaal opzicht voordeliger is als de verdiende inkomsten vrijwel allemaal worden aangewend om van te leven. Maar verdien je meer dan nodig is voor je eigen levensonderhoud, dan kan een besloten vennootschap voordeliger zijn. Je moet binnen de BV wel een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren, wil de fiscus geen roet in het eten gaan gooien. Het is dus van belang om binnen de BV een normaal salaris te betalen aan jezelf. Binnen de besloten vennootschap geldt een tarief van 20% vennootschapsbelasting voor de eerste €200.000 aan winst. Over het meerdere moet 25% vennootschapsbelasting worden betaald. Maar zit in een eenmanszaak behoorlijk wat vermogen, dan geldt daarvoor een aanzienlijk hoger belastingtarief.

Auteurs-BV

Een muziekauteur kan zijn of haar muziekauteursrechten ook onderbrengen in een zogenaamde ‘auteurs-BV’. Daar kunnen naast de hiervoor genoemde redenen ook nog andere redenen voor zijn. Zo heeft een auteur volgens de wet geen recht op BTW-aftrek en kan deze auteur aan Buma/Stemra ook geen BTW in rekening brengen over de ontvangen afrekeningen. Auteurs betalen bovendien maximaal 52% inkomstenbelasting over hun inkomen. Auteurs die hun bedrijfsvoering hebben geprofessionaliseerd middels de oprichting van een (besloten of naamloze) vennootschap, kunnen deze BV/NV aanmelden bij Buma/Stemra. Maar dan moet deze BV/NV wél voor het sluiten van het exploitatiecontract met Buma/Stemra, beschikken over de openbaarmaking- en verveelvoudigingsrechten op de muziekwerken. Ten hoogste 10% van de aandelen mag in handen zijn van een andere persoon dan de maker van de muziekwerken zelf.

Buma/Stemra stelt daarnaast nog een aantal andere eisen:

 • De auteur is en blijft de maker van de muziekwerken en blijft ook als maker geregistreerd bij Buma/Stemra;
 • De BV is een rechtsopvolger van de auteur en de BV is niet zelf een maker;
 • Het totale repertoire van de auteur/maker bevindt zich in één (auteurs)hand. Het repertoire moet in zijn geheel dus óf bij de auteur óf bij diens BV/NV zitten;
 • Een BV met een auteur in dienstverband voldoet niet aan de begripsomschrijvingen die Buma/Stemra hanteert en kan géén exploitatiecontract met Buma/Stemra sluiten;
 • Artikel 22 van het exploitatiecontract dat door Buma/Stemra wordt gebruikt bepaalt dat het de auteur – dus _niet _de directeur van de BV – moet zijn die namens de BV/NV zaken doet met Buma/Stemra;
 • Is de auteur langere tijd ziek of om een andere reden afwezig, dan kan, net als in het geval van makers die een exploitatiecontract hebben gesloten met Buma/Stemra, Buma tijdelijk – in het belang van de auteur respectievelijk de BV/NV – afspraken maken met een zaakwaarnemer van de auteur respectievelijk de BV.

Wil een muziekauteur een opgerichte vennootschap inschrijven bij Buma/Stemra, dan moeten er dus voor de inschrijving de nodige kwesties zijn geregeld. Het kan ook zijn dat eerdere contractpartners van de auteur voorafgaand aan de nieuwe situatie  toestemming moeten geven aan de auteur voor het wijzigen van de contractuele relatie met Buma/Stemra. Zo staat in veel muziekcontracten de bepaling opgenomen dat de auteur/maker garandeert dat hij/zij gedurende de looptijd van de overeenkomst lid blijft van Buma/Stemra!

Bel mij gerust of stuur een email voor meer informatie over dit en andere onderwerpen die de muziek- en mediapraktijk betreffen.

Margriet Koedooder

Muziek, Media & Entertainment

Geschreven door

Margriet Koedooder

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage