+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Survivaltips voor ondernemers

Survivaltips voor ondernemers

Gloort er licht aan het eind van de (corona)tunnel? Hoewel nog steeds historisch weinig faillissementen worden uitgesproken - in februari 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990 - is sprake van een stijgende trend. Zo werden er in maart 2021 44 faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 30 faillissementen ten opzichte van februari 2021.

Dit is niet vreemd. Met de stapsgewijze opening van de samenleving  kunnen veel ondernemers niet echt uit de voeten. Nog steeds kunnen ondernemers niet op de gebruikelijke wijze hun bedrijfsvoering voortzetten. En dat zorgt voor problemen.

Zo hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. Een gedeelte van deze ondernemers zal de steun weer moeten terugbetalen. Om hoeveel ondernemers dit precies gaat, is op dit moment nog onduidelijk. Uit de brief die demissionair minister Koolmees in maart 2021 aan de Tweede Kamer stuurde bleek dat zeker 20.000 ondernemers, die gebruik maakten van de NOW1-regeling, de subsidie (deels) moeten terugbetalen. Het gaat hierbij om een bedrag van 291 miljoen euro. Dit bedrag zal, gelet op de daarna verstrekte subsidies, vrijwel zeker verder oplopen.

Ondanks de toegenomen vaccinatiegraad en stapsgewijze opening van de samenleving, staat ondernemers dus nog een zware tijd te wachten. Ter voorkoming van een faillissement, is er gelukkig nog een aantal dingen die u als ondernemer kunt doen.

1. Doe een beroep op de Betalingsuitstelwet

Als het faillissement van uw onderneming wordt aangevraagd of beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser dreigen kunt u een beroep doen op de betalingsuitstelregeling opgenomen in de Tijdelijke Betalingsuitstelwet. Deze regeling geldt op dit moment tot 1 juni 2021, maar de kans is aanwezig dat de wet bij koninklijk besluit wordt verlengd. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet is specifiek gericht op de ondernemer die door de coronacrisis (en daarmee samenhangende maatregelen) zijn onderneming niet kan voortzetten en daardoor zijn schulden niet kan voldoen. Toewijzing van het uitstelverzoek biedt helaas slechts beperkte bescherming. De wet voorziet in een tijdelijke schorsing en/of uitstel, maar niet in een wijziging van rechten (wat bijvoorbeeld wel mogelijk is in de WHOA). Bovendien geldt de wet voor één schuldeiser en wordt de tijdelijke schorsing en/of uitstel slechts verleend voor de duur van 2 maanden, eventueel met verlenging tot 6 maanden.

Heeft u schulden bij de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor geen beroep doen op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet. De Belastingdienst heeft namelijk een eigen regeling voor betalingsuitstel.

2. Ga met individuele schuldeisers in gesprek

Indien er sprake is van meerdere schuldeisers, dan is de Betalingsuitstelwet minder effectief. Immers zou voor elke schuldeiser apart een beroep op voornoemde wet moeten worden gedaan. In dat geval kunt u proberen om zelf een regeling te treffen met uw schuldeisers. De coronacrisis heeft laten zien dat veel marktpartijen bereid zijn coulance te verlenen. Bijkomend voordeel: u bent hier wat dat betreft niet aan regels gebonden. Wel van belang is dat u een goed overzicht van schulden maakt en afspraken schriftelijk vastlegt.

Daarbij hebben overheidsbedrijven, zoals de Belastingdienst en het UWV, een eigen regeling voor betalingsuitstel. Het loont om hier een beroep op te doen. Deze regelingen zijn namelijk opgesteld om de ondernemer tegemoet te komen, zijn makkelijk online aan te vragen én hanteren ruime afbetalingstermijnen (tot 36 maanden).

3. Onderzoek een WHOA-procedure

Zijn individuele schuldeisers niet bereid in gesprek te gaan over betalingsuitstel, dan kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) een uitkomst bieden. Deze wet maakt het voor u als ondernemer makkelijker om een akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Aan de procedure zijn wel wat voorwaarden verbonden. Zo dient uw onderneming in de kern levensvatbaar te zijn. Ook zijn er (formele) eisen waar het akkoord aan moet voldoen. Hiervoor is juridische bijstand vereist en dat zal kosten met zich meebrengen.

Groot voordeel echter is dat een akkoord dwingend kan worden opgelegd aan schuldeisers, zelfs aan diegenen die niet met het akkoord hebben ingestemd. De WHOA-procedure biedt hierdoor de mogelijkheid om uw schulden te herstructureren zodat uw onderneming weer financieel gezond wordt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de advocaten van De Vos & Partners. Zij helpen u graag verder in deze bijzondere tijd.   

 

Geschreven door

Marthe Wiebe

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

20-09-2021 - door

De rechtsgevolgen van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring (september 2021)

*Indien de wederpartij de gerechtvaardigdheid van de ontbind... Lees meer

17-09-2021 - door

Els Doornhein in 'Boos' (Youtube serie van Tim Hofman)

Als een volgens Tim Hofman van YouTube kanaal BOOS "zwaargew... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage