+31 (0)20 2060700info@devos.nl
The Blockchain Revolution en de Muziekindustrie!

The Blockchain Revolution en de Muziekindustrie!

The Blockchain Revolution en de Muziekindustrie!

Nadat ik op Twitter (@koedooder) al een paar keer aandacht heb besteed aan de blockchain, lijkt het tijd voor een wat uitvoeriger artikel over de mogelijke betekenis van de blockchain voor de muziekindustrie. Volgens Deloitte gaat het gebruik van de blockchain technologie dit jaar in een stroomversnelling raken. Veel startups richten zich al op de blockchain, maar deze technologie is op dit moment ZEKER nog niet perfect. Met name ontbreekt een Google, Uber of Spotify, waarvan iedereen gebruik kan maken, zo begrijp ik.

Revolutie

De blockchain lijkt de nieuwe revolutie in de ontwikkeling van het internet te gaan worden. Maar wat houdt deze technologie nu precies in? Buma schreef op 15 januari 2016 in haar nieuwsberichten het volgende over deze technologie:

Blockchain is een zogenaamd peer-to-peer netwerk waar alle deelnemers van het netwerk samen het eigendom gelijk verdelen. En om deze reden is het een open netwerk waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen. Net zoals e-mail en het internet van niemand is. Iedereen kan kiezen om e-mail of het internet te gebruiken door deel te nemen aan het open en decentrale netwerk en het te gebruiken. Ook kan iedereen er nieuwe toepassingen bovenop bouwen. Het voordeel van deze inrichting is dat, net als het internet, de blockchain database niet kan worden gekraakt, zoals dit wel regelmatig gebeurt met traditionele databases.

Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain nu is kan deze database het beste worden vergeleken met een spreadsheet of een Excel werkblad. Het universele grootboek van de blockchain is niets anders dan een lijst zoals in een spreadsheet. Een Excelsheet die is gedeeld met iedereen ter wereld. Een lijst met gegevens waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van die lijst krijgt en kan zien wat er in staat. Iedereen met de spreadsheet kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen in de database. En wanneer een wijziging in de spreadsheet wordt gemaakt, dan wordt deze aanpassing direct overgenomen op alle andere kopietjes van de lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar dezelfde lijst met gegevens kijkt. Overal ter wereld.

De blockchain is dus in ieder geval een universele database met gegevens welke toegankelijk zijn voor iedereen. Doordat sprake is van open source software is niemand c.q. iedereen de eigenaar van het systeem. Een systeem dat niet kraakbaar schijnt te zijn, doordat aan een blockchain alleen nieuwe regels kunnen worden toegevoegd, aan de onderkant van de ‘lijst’ met data. Het gebruik van de blockchain verbetert de betrouwbaarheid van systemen, de snelheid van transacties en de bescherming van gegevens, zo wordt ons beloofd.

Bemiddeling overboord

Maar het gaat nog veel verder dan dat. Deze technologie achter de welbekende Bitcoin, maakt het in theorie in ieder geval mogelijk om op wereldwijde schaal en op een uiterst transparante manier, betalingen te verrichten in bijvoorbeeld de muziekindustrie. Denk daarbij aan de uitvoerende kunstenaars en auteurs als het gaat om het gebruik door een exploitant van hun prestaties en rechten. Sinds meer dan 100 jaar (!) vinden in de muziekwereld wereldwijd de betalingen voor het gebruik van auteursrechten en naburige rechten plaats via bemiddelaars, zoals Buma/Stemra en Sena. In beginsel betekent de blockchaintechnologie dan ook – tenminste, als de theorie wordt doorgetrokken – dat betrouwbare betalingen niet meer via bemiddelaars, maar rechtstreeks kunnen plaatsvinden aan de rechthebbenden. Op (korte?) termijn zou het systeem van betalingen via collectieve rechtenorganisaties dus weleens volledig overbodig kunnen worden. Betalingen kunnen veel sneller worden gedaan én betalingen komen op de juiste plek, zonder extra kosten. Dat is na meer dan 100 jaar bepaald revolutionair!

Bitcoin

Maar zo ver is het nu nog (lang) niet. Wel is naar verluidt momenteel al de gehele financiële sector bezig met de blockchain, zowel voor vermogensbeheer, financiële instrumenten, verzekeringen en kapitaalverstrekking (zie www.watisblockchain.nl). Eigendom van activa (welke ook) kan met behulp van de Bitcoin technologie (zie [www.bitonic.nl](http://www.bitonic.nl) of www.coinbase.com als je Bitcoins wilt kopen) digitaal betrouwbaar en zonder tussenpersonen worden overgedragen. Dat is revolutionair.

Ons kantoor volgt deze nieuwe ontwikkelingen op de voet en zal op deze plek vaker aandacht besteden aan de blockchain, met name als het gaat om de toepassingen ervan voor de intellectuele eigendom in het algemeen en de muziekindustrie in het bijzonder.

Kijk bijvoorbeeld voor meer informatie naar: www.ujomusic.com: ’rebuilding the musicindustry on the blockchain’. Ujo Music is een Amerikaanse start up die een platform en blockchain-infrastructuur heeft gecreëerd, waarop Grammy-winnares Imogen Heap haar track Tiny Human heeft gereleaset.

Tekst: Margriet Koedooder

Specialist Muziek, Media en entertainmentrecht

Geschreven door

Margriet Koedooder

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage