+31 (0)20 2060700info@devos.nl
The “Lord of the Rings” verliest kort geding

The “Lord of the Rings” verliest kort geding

The “Lord of the Rings” verliest kort geding

Afgelopen zondag – tijdens de officiële slotdag van de Olympische Spelen – heeft Yuri van Gelder op Lowlands laten zien wat we hebben gemist. Hoewel Van Gelder zich kwalificeerde voor de grote finale op 15 augustus 2016 in Rio, werd hij op 8 augustus 2016 door NOC*NSF naar huis gestuurd. Van Gelder spande een kort geding aan. De vraag die voorlag was of NOC*NSF in redelijkheid tot de genomen maatregel had kunnen komen.

De overeenkomst als uitgangspunt

Van Gelder en NOC*NSF waren een topsportersovereenkomst aangegaan. Hierin is (onder andere) opgenomen dat Van Gelder zich zoveel mogelijk moet inspannen om maximaal sportieve prestaties te leveren. Tevens is Van Gelder verplicht zich zodanig te gedragen als van “een goed lid van TeamNL” (Rio2016) verwacht mag worden. De topsportersovereenkomst bevat tevens een bepaling die het voor NOC*NSF mogelijk maakt over te gaan tot uitsluiting van deelname aan de Olympische Spelen wanneer Van Gelder één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet zou nakomen.

De beslissing van de rechter

De rechter oordeelde dat NOC*NSF op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst het recht had Van Gelder van deelname uit te sluiten. Van Gelder had een belangrijke training gemist, een problematisch verleden en daar kwam nog bij dat Van Gelder niet in zag dat hij iets verkeerds had gedaan. Het accepteren van de gedragingen van Van Gelder zou tegenover het team daarnaast een ondermijnende werking hebben. Tot slot was daar nog de ontstane vertrouwensbreuk tussen Van Gelder en zijn coach als gevolg van de gedragingen van Van Gelder. De rechter vond het wegsturen van Van Gelder alles beoordelend niet onaanvaardbaar genoeg om in te grijpen. Er had dan strijd met de redelijkheid en billijkheid moeten zijn. Hiervan is niet snel sprake en ook in deze zaak was dit niet het geval. De rechter wees daarom de vorderingen van Van Gelder af.

Meer zorgvuldigheid

De rechter merkte overigens nog wel op dat van NOC*NSF meer zorgvuldigheid verwacht mag worden. Zo zou vooraf duidelijk moeten zijn geweest welk gedrag werd verwacht en welk gedrag niet wordt geaccepteerd. Volgens de rechter betekende dit echter niet dat de verplichting je als een goed lid van Team NL te gedragen, geen betekenis had. Het aldus wegblijven van een geplande training was immers in strijd met de verplichtingen die Van Gelder jegens NOC*NSF had op grond van de overeenkomst (hetgeen zwaarder werd gewogen dan de gedronken biertjes).

Conclusie

Deze kwestie laat maar weer eens de waarde van een goed opgestelde en duidelijke overeenkomst zien. Dan had Yuri zich misschien wel van tevoren bedacht om de training te missen. Voor NOC*NSF geldt dat zij steun voor hun besluit in de tekst hebben kunnen vinden. Slechts bij hoge uitzondering – in geval van strijd met de redelijkheid en billijkheid – zou dat anders kunnen zijn. Daarom is het belangrijk vooraf duidelijke afspraken te maken bij iedere overeenkomst die u als ondernemer of particulier aangaat. De advocaten van De Vos helpen u daar graag bij.

 

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage