+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Vakantiedagen: even een opfrisser

Vakantiedagen: even een opfrisser

De eerste zomervakanties gaan volgende week van start en veel vakanties zullen al zijn aangevraagd (en goedgekeurd), maar hoe gaat u om met de last-minute vakantieaanvragen? Mag u deze aanvraag weigeren of loopt u het risico op een lege afdeling? Wij leggen u graag kort uit hoe u ook alweer moet omgaan met de vakantieaanvragen van uw werknemers.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Het recht op vakantie is geregeld in de wet. Daarnaast kunnen er bij cao aanvullende afspraken worden gemaakt. De werknemer heeft op basis van de wet recht op minimaal 4 maal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie (wettelijk vakantiedagen). Bij een fulltime dienstverband komt dit neer op 20 dagen per jaar. Het is mogelijk om dit aantal uit te breiden met bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantieaanvraag weigeren

Op basis van de wet moet u de werknemer in de gelegenheid stellen in ieder geval de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Dit betekent dat u een aanvraag alleen mag weigeren wanneer een inwilliging van het verzoek tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zal leiden. Let op: dit is een zware toets. Een gat in het rooster wordt niet zomaar aangemerkt als een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. U moet denken aan het stil komen te liggen van de productie, het (tijdelijk) moeten sluiten van een bedrijfsonderdeel, et. cetera.

Mag u een last-minute aanvraag weigeren?

In principe moet de werknemer een vakantieaanvraag twee weken van te voren indienen. Wanneer u daarop vervolgens niet reageert, mag de werknemer ervan uitgaan dat de aanvraag is goedgekeurd. Let dus altijd goed op dat de aanvragen tijdig in behandeling worden genomen.

Terugkomend op de vraag waar wij mee begonnen, betekent dit dat u last-minute vakantiedagen om die reden mag weigeren? Nee, bij het in behandeling nemen van een vakantieaanvraag zal altijd een belangenafweging moeten worden gemaakt. Dit geldt ook voor last-minute aanvragen. Om dit soort problemen voor te zijn is het verstandig de aanvragen vooraf in goede banen te leiden. Wanneer er geen cao is, kan het helpen om een vakantieregeling toe te voegen aan het personeelshandboek op de arbeidsovereenkomst.

Tot slot, vakantiedagen zijn er niet voor niets. Zorg er voor dat u goed overlegt met uw werknemers en stel ze in staat de vakantiedagen op te nemen. Komt u er niet uit, wilt u een vakantieregeling opstellen of heeft u andere vragen? Maryse Oranje en / of Floor Decossaux staan u graag te woord.

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage