+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Vervolg: Het effect van corona in de sector betaald voetbal

Vervolg: Het effect van corona in de sector betaald voetbal

In vervolg op de vorige blog wordt in deze blog de mogelijkheid besproken voor de profclubs om een beroep te doen op een regeling vanuit de overheid.

Regeling vanuit de overheid

Een andere manier om in de tijd van het corona-virus de salariskosten te drukken is door een beroep te doen op een regeling van de overheid. Tot voor kort konden de werkgevers in de situatie waar door overmacht minder werk beschikbaar was – maar waar de werknemers toch doorbetaald moesten worden – een beroep doen op de regeling Werktijdverkorting. Voor de tijd dat de werknemers niet werkten, kregen de werknemers een WW-uitkering die de werkgever ten goede kwam als tegemoetkoming in de salariskosten. Enkele Nederlandse profclubs deden al een beroep op de regeling Werktijdverkorting, zoals RKC Waalwijk, FC Den Bosch, Willem II, Vitesse en De Graafschap. Vooral de profclubs die minder financiële middelen beschikbaar hebben, doen een aanvraag tot werktijdverkorting. PSV volgde het voorbeeld van de “kleinere” clubs met de volgende redenering: “We doen geen beroep op de regeling omdat we armlastig zijn, zeker niet. Wel omdat deze mogelijkheid er nu eenmaal is”, benadrukt Gerbrands (algemeen directeur van PSV). “Een groot deel van onze organisatie en die van andere clubs staat stil. Vandaar dat ook vanuit de voetbalbranche is geadviseerd om het beroep per direct te doen. PSV is financieel kerngezond, dus de continuïteit staat absoluut niet op het spel. Dat wil ik wel graag benadrukken.” De discussies of de regeling Werktijdverkorting hiervoor bedoeld was zal in deze blog terzijde worden gelaten.

De situatie rondom corona zorgde voor een enorm aantal aanvragen voor werktijdverkorting waardoor deze regeling is vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (hierna: “NOW-regeling”). Indien een werkgever reeds een aanvraag heeft ingediend voor werktijdverkorting, zal deze aanvraag automatisch worden omgezet naar een aanvraag voor de NOW-regeling. Aan de NOW-regeling zijn twee verplichtingen gekoppeld voor de werkgever ten tijde van de subsidieverlening: 1) het volledige salaris van de werknemers wordt doorbetaald en 2) de werkgever zal geen werknemer ontslaan op bedrijfseconomische gronden.

Kunnen de profclubs in hun hoedanigheid als werkgevers een beroep doen op de NOW-regeling? 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn. De NOW-regeling ziet op een compensatie van de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020, waarbij de refertemaand van de loonsom januari 2020 is. De hoogte van de compensatie bedraagt maximaal 90% van de loonsom bij een omzetverlies van 100%. Er wordt 30% bij de loonsom opgeteld in verband met werkgeverslasten, zoals premies, vakantietoeslag en pensioenpremies. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de subsidieverlening onder de NOW-regeling. Een van de voorwaarden is dat de werkgever moet kunnen aantonen dat gedurende de periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 een daling van de omzet van ten minste 20% wordt verwacht (de meetperiode kan echter verschoven worden tussen de periodes: 1 maart – 31 mei, 1 april – 30 juni of 1 mei – 31 juli 2020). Voorts zal 80% van de verwachte compensatie als voorschot worden verleend en pas achteraf definitief worden berekend.

Bovengenoemde voorwaarden kunnen voor veel Nederlandse profclubs een probleem worden ten aanzien van hun aanspraak op de NOW-regeling. Voor veel profclubs bestaat een groot deel van hun inkomsten uit de verkoop van spelers. De mogelijkheid tot het verkopen (en kopen) van spelers is in de Nederlandse competities gemaximeerd tot 2 periodes in het jaar. Voor het seizoen 2019-2020 waren dit de periodes 9 juni - 31 augustus 2019 en 3 januari - 31 januari 2020. Wanneer een profclub in de zomerperiode (bijna) geen spelers heeft verkocht maar in de zomerperiode wel spelers heeft verkocht, dan wordt het aantonen van een omzetdaling van 20% lastig. In de transferperiode kan de omzet namelijk in de (tientallen) miljoenen euro’s lopen. Daarnaast is het nog niet duidelijk of het seizoen voor de Nederlandse profclubs wordt hervat of toch volledig zal worden afgelast. Of en wanneer het seizoen wordt hervat is belangrijke informatie voor de profclubs om in te kunnen schatten hoeveel omzet zij mis zullen lopen en of zij voldoen aan het vereiste van een omzetdaling van 20%. Indien achteraf blijkt dat de omzetdaling minder dan 20% was, dan zal de profclub de subsidie moeten terugbetalen. Een ander probleem waar veel profclubs tegenaan zullen lopen is de maximering van het salaris per werknemer tot €9.538,- bruto per maand. Het salaris van werknemers boven de ingestelde grens van € 9.538,- bruto per maand zal niet worden gecompenseerd. Het salaris van de sterspelers (of bij de grotere profclubs het salaris van het merendeel van het team) zal het gemaximeerde bedrag aanzienlijk overstijgen, waardoor de profclubs ondanks de omzetdaling alsnog met een enorme kostenpost zullen zitten. 

FC Twente is de eerste Nederlandse profclub die een aanvraag tot subsidieverlening onder de NOW-regeling heeft ingediend. FC Twente is, in tegenstelling tot enkele andere profclubs, eigenaar van het voetbalstadion (de Grolsch Veste) waar de thuiswedstrijden worden gespeeld. De Grolsch Veste wordt naast de thuiswedstrijden van FC Twente ook gebruikt als evenementenlocatie. Inmiddels zijn er meerdere evenementen die zouden plaatsvinden in de Grolsch Veste geannuleerd. Met de misgelopen omzet uit de evenementen zou FC Twente wellicht kunnen voldoen aan het vereiste dat een werkgever een omzetdaling van 20% moet kunnen aantonen.

Samenvattend

Samenvattend zal nog maar moeten blijken hoe bruikbaar de NOW-regeling is voor de profclubs in Nederland. Indien de profclubs een omzetdaling van 20% kunnen aantonen, zouden zij in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Mocht later blijken dat er in de meetperiode geen sprake was van een omzetdaling van 20% dan zal de profclub een deel van de subsidie moeten terugbetalen. Daarnaast zal er voor een van de hoogste kostenposten voor de meeste profclubs geen tegemoetkoming zijn, aangezien het salaris boven de ingestelde grens zal niet worden gecompenseerd.

In afwachting van het besluit van de UEFA, de KNVB en het kabinet inzake het hervatten van de competitie, zal de aankomende tijd cruciaal zijn voor de profclubs.

Deel dit berichtLaatste nieuws

14-05-2021 - door

Nicola Ebbink beëdigd!

Op 12 mei 2021 is onze collega Nicola Ebbink beëdigd. Margri... Lees meer

14-05-2021 - door

Formule voor huurkorting vanwege corona.

## **Formule voor “huurkorting” bij huur bedrijfsruimte – bi... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage