+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Verzekeringsfraude? – een artikel van Frank Oudolf

Verzekeringsfraude? – een artikel van Frank Oudolf

Nederland is een land met een hoge ”verzekeringsdichtheid”.

Wij zijn voor veel dingen verzekerd, ofwel tegen veel risico’s wat betreft

woonhuis, inboedel, auto, aansprakelijkheid, reizen enzovoort.

Verzekeren is gebaseerd op vertrouwen.

– tegen betaling van premie – bereid bepaalde risico’s te dekken,

maar de verzekeringnemer moet wel eerlijk zijn en blijven:

hij of zij moet bij het sluiten van de verzekering een ”ware” opgave doen en hij of zij

mag alleen voor echte schade vergoeding vragen of aanspraak maken op het verzekerde

bedrag.

Verzekeraars kunnen het vertrouwen in de klant ook laten omslaan in wantrouwen:

bij verzwijging van belangrijke feiten of bij risicoverzwaring zonder het meedelen daarvan

kan de verzekeraar een ander gezicht laten zien dan dat in de reclame wordt getoond.

Verzwijging van een relevant feit, bijvoorbeeld van een strafblad, of het niet meedelen

van een zwaarder risico, bijvoorbeeld brandgevaarlijke apparatuur, kan tot verval van

dekking leiden.

Zo mogelijk nog grimmiger zijn verzekeraars bij een verdenking van fraude (= oplichting).

Als de verzekeraar het vermoeden heeft dat zij wordt bedonderd, is de klant een vijand

(geworden) én verdacht.

Verzekeraars hebben enkele jaren geleden een fraudeprotocol ondertekend.

Bij een verdenking van oplichting kan de verzekeringnemer te maken krijgen met beëindiging van de verzekeringsovereenkomst(en), in elk geval bij díe verzekeraar, door opzegging,

met aangifte bij de politie en melding van de verdenking in het incidentenregister.

Dat register bij de stichting Centraal Incidenten Systeem (CIS) is in wezen een zwarte lijst. Registratie heeft verstrekkende gevolgen voor de eens zo welkome en gewaardeerde klant, BKR</a> (Bureau Kredietregistratie) in Tiel, voor de registratie van schulden bij bankleningen, consumptief en doorlopend krediet. Verzekeren van de auto kan bijvoorbeeld alleen nog maar bij de duurste autoverzekeraar in Nederland: het stempel of “stigma” is gezet: deze klant is niet (meer) te vertrouwen! Het is zaak zelf (met opgave van het BSN, burgerservicenummer) navraag te doen bij dat CIS. Als de registratie niet terecht is, kan en moet daarover onmiddellijk worden geklaagd, niet alleen bij de verzekeraar maar – als die de registratie niet ongedaan wil maken – juist en ook bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Zo nodig is een gang nar de rechter mogelijk, bijvoorbeeld in kort geding. Een onterechte registratie kan betekenen dat de verzekeraar de schade die daardoor is ontstaan moet vergoeden. registratie niet op zijn beloop! www.kifid.nl</a>. Frank Oudolf</a> (sectie algemene procespraktijk/litigation)

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3