+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Wat is het verschil tussen erkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap?

Wat is het verschil tussen erkenning en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap?

Indien een kind niet uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, moet het na de geboorte worden erkend om een juridische band te krijgen met de andere ouder. De erkenning kan met toestemming van de moeder geschieden, maar in het uiterste geval dient een rechter eraan te pas te komen.

Erkenning, ontkenning en de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Wat houdt het precies in?

Erkenning

Het juridische vaderschap van de biologische vader is niet iets vanzelfsprekends. De biologische vader die samen met zijn vriendin een kind krijgt, is niet automatisch de juridische vader. Dit vaderschap dient nog vastgesteld te worden door bijvoorbeeld erkenning. De erkenning kan gerealiseerd worden via een notariële akte of door een akte van erkenning die door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt opgemaakt. Het erkennen van een kind kan vóór de geboorte van de baby, tegelijk met de geboorteaangifte, maar ook daarna. Erkenning via de ambtenaar van de burgerlijke stand is gratis.

Bij de erkenning van het eerste kind kan de achternaam van het kind worden gekozen. Wordt er bij de erkenning van het kind geen naamkeuze gemaakt, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de biologische moeder.

Voor de erkenning via de gemeente van het eerste kind is het vereist dat de biologische moeder daarbij aanwezig is. Het kan voorkomen dat de moeder niet wil meewerken aan de erkenning. In dat geval kan er via de rechtbank vervangende toestemming worden verkregen. U kunt dan met de uitspraak van de rechtbank alsnog de erkenning realiseren ondanks dat de moeder niet vrijwillig haar medewerking verleent.

Overigens hoeft de erkenner niet de biologische vader te zijn. Erkenning kan ook geschieden door bijvoorbeeld de man waar de moeder een relatie mee heeft op het moment dat een kind met behulp van een zaaddonor ter wereld komt. In dat geval is erkenning door deze vader slechts mogelijk indien het kind nog niet twee juridische ouders heeft.

Ontkenning

Als een kind eenmaal is erkend, kan dit vaderschap later worden ontkend. De wet schrijft voor dat het vaderschap kan worden ontkend op verzoek van de man, de vrouw of het kind. Als de vader de biologische vader is van het kind, kan het vaderschap nooit worden ontkend. Ontkenning is ook niet mogelijk als de vader voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap op de hoogte was van de zwangerschap van de vrouw en het kind tijdens dat huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Dit zou alleen anders zijn indien er sprake is van bedrog; bijvoorbeeld als de moeder heeft gelogen over wie de verwekker is van het kind.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Als het kind niet automatisch een juridische vader heeft en als ook niet is erkend, kan een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap worden gedaan. Een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is zowel mogelijk ten aanzien van de verwekker als ten aanzien van degene die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolge kan hebben. Ook een ‘onenightstand’ kan dus tot vaderschap leiden.

Het (laten) vaststellen van het ouderschap, heeft tot gevolg dat er een familierechtelijke betrekking ontstaat tussen ouder en kind. Dit brengt onder meer met zich mee dat de vader onderhoudsplichtig wordt. Ook deelt het kind mee in de erfenis van de vader.

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan ook geschieden na het overlijden van de man. Zie voor meer informatie onze blogs ‘Opgraven voor gerechtelijke vaststelling vaderschap’ en ‘Erfrecht en DNA; de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap’.

Meer weten?

Indien u over dit onderwerp meer wilt weten en advies wilt inwinnen of indien u bijstand nodig heeft, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met mr. Frederique Mackay-Beins en mr. Mandy Roggeveen.

Geschreven door

Frederique Mackay-Beins

Partner

 
Maak een afspraak

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage