+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Wat zijn de gevolgen voor een zieke werknemer na het inwerking treden van de nieuwe vakantieregeling?

Wat zijn de gevolgen voor een zieke werknemer na het inwerking treden van de nieuwe vakantieregeling?

Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Schultz-Hoff) gaat de opbouw van vakantiedagen ook tijdens de gehele ziekteperiode door.

De nieuwe regeling:

 

Tot 1 januari 2012 bouwden zieke werknemers enkel vakantiedagen op over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Daaraan is met deze nieuwe regeling een einde gekomen. Zieke werknemers bouwen sinds 1 januari 2012 gedurende de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Wanneer bijvoorbeeld een fulltime werknemer twee jaar ziek zou zijn, heeft hij toch 40 wettelijke vakantiedagen opgebouwd. Die 40 dagen dient de werknemer op te nemen binnen de (sinds 1 januari 2012 geldende kortere) verjaringstermijn van 6 maanden. Die maximale termijn om de wettelijke vakantiedagen op te nemen geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om hun vakantiedagen op te nemen (in verband met bijvoorbeeld de aard van de ziekte).

De wetgever wil dat het eenvoudiger en vanzelfsprekender wordt om tijdens ziekte ook vakantiedagen op te nemen. Vakantie bevordert immers het herstel.

Als een zieke werknemer ten aanzien van de re-integratieverplichtingen een aantal dagen vrijgesteld wil worden, dan moet hij daar zijn vakantiedagen voor opnemen.

Deze nieuwe regeling heeft overigens geen betrekking op de bovenwettelijke vakantiedagen.

Dus werkgevers opgelet, er dient voortaan onderscheid te worden gemaakt tussen vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór 2012, vanaf 2012, wettelijke- én bovenwettelijke vakantiedagen, hetgeen een behoorlijke administratieve klus op zal leveren.  

De Vos & Partners Advocaten N.V.

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage