+31 (0)20 2060700info@devos.nl
WEB3.0: Een nieuwe kijk op eigendom en auteursrecht, aflevering 1

WEB3.0: Een nieuwe kijk op eigendom en auteursrecht, aflevering 1

Aflevering 1: NFT’s en muziek - CATALOG

Inleiding

Web3.0 komt eraan. Web3.0 gaat over een nieuwe trend waarbij internettoepassingen veel meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden. Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet en is daarmee een vervolg op web1.0 en web2.0. Web3.0 wordt ook wel het semantische web genoemd. Web1.0 wordt beschouwd als het web van de documenten, gericht op passieve gebruikers. Web2.0 is meer het internet van de interactie. Zoekmachines en social media platforms die worden gevuld met door de gebruikers gerealiseerde ‘user-generated-content’ hebben geleid tot disruptie in – met name - de media, reclame en retail. Verschillende grote bedrijven die niet snel genoeg wisten te veranderen legden daardoor het loodje en hele grote nieuwe mediabedrijven als Facebook en Google werden daardoor miljarden waard. Web3.0 is het vervolg. In Web3.0 is er geen centrale autoriteit meer die bepaalt wat er wel en niet mag. Power to the people. Web3.0 is het internet van de gebruikers zelf. Althans, dat is de bedoeling. Virtual en augmented reality, crypto’s, play-to-earn games en NFT’s zijn de voorlopers van wat er allemaal nog gaat komen. Er staan dus belangrijke ontwikkelingen te gebeuren, ook voor de muziek, media en entertainmentindustrie. Auteursrecht en eigendom zal niet meer kunnen zijn wat het is, zo lijkt het. Erg interessant allemaal! Vandaar dat ik regelmatig een artikel zal publiceren over deze nieuwe ontwikkelingen onder de naam WEB3.0. Om te beginnen over de nieuwe manier van muziek creëren en verkopen via een platform als CATALOG.

NFT’s

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de digitale wereld. Bitcoin, crypto’s, decentralized finance (Defi) en de verkooprecords van NFT’s halen dagelijks de krant. Met name als het gaat om NFT’s denken veel mensen aan de verkoop van digitale kunstwerken. Unieke kunstwerken die al dan niet met behulp van een algoritme worden gemaakt. Maar het zijn niet alleen kunstwerken die worden verkocht. Ook digitale muziek kan inmiddels als een NFT worden verkocht op platforms. Een voorbeeld van zo’n platform is CATALOG (zie: beta.catalog.works). Maar wat gebeurt er precies op dit platform? Je leest het hieronder.

CATALOG

It’s time to free music. Reclaiming ownership for artists.’ Dat is de slogan van CATALOG. Maar wat is CATALOG precies? Het platform geeft zelf de volgende beschrijving:

A new medium for music. One of one digital records. Owned by you. Free from platforms.A blank canvas for a new world of music ownership.Fans have paid artists $631.226 using Catalog records.

Kort en bondig wordt samengevat waar CATALOG voor staat. Het aan artiesten bieden van een nieuwe manier om muziek te verkopen. Het gaat hierbij om een NFT oftewel een non-fungible token. De koper van een muziekwerk wordt de enige eigenaar van een stukje muziek met een lengte van (meestal) 58 – 300 seconden. Het web3.0-muziekplatform wil naar eigen zeggen hèt antwoord zijn op de vaak veel te ingewikkelde eigendomsstructuren en de gemankeerde manier waarop streaming inkomsten momenteel zijn geregeld in de muziekindustrie. De artiest is daardoor steeds weer de verliezer en dat probleem wil CATALOG oplossen. Bestaande DIY verkoopplatformen willen dat ook, maar zij gaan in de ogen van CATALOG niet ver genoeg. De macht en het geld moeten voortaan bij de artiest liggen, en niet andersom, aldus CATALOG.

Oplossing

CATALOG wil dit probleem oplossen door het bieden van een platform waar artiesten unieke eenmalige digitale muziekwerken te koop aan kunnen bieden. Daarbij is ‘provenance’ het toverwoord, oftewel het verstrekken van een authentieke herkomst aanduiding. Blockchain- technologie maakt het mogelijk unieke digitale eigenschappen toe te kennen aan een digitaal werk bij wijze van herkomstaanduiding. Het gaat hierbij niet om eigendom van de opname of eigendom van het auteursrecht op de muziek, want dat blijft bij de artiest en auteur. CATALOG maakt gebruik van het door smart contracts bekende Ethereum blockchain. Met behulp van cryptografie wordt een NFT gecreëerd van het enige orignele, eerste exemplaar van de gemaakte muziek. In tegenstelling tot een mp3-bestand, kan deze NFT NIET worden gekopieerd volgens CATALOG, doordat zij gebruikt maakt van een blockchain-techniek genaamd Zora. Wat Zora precies is lees je hier. De techniek wijkt enigszins af van de gebruikelijke blockchain technologie. Tijdens het maken van de NFT van de muziek kunnen artiesten een aandeel voor de maker inbouwen, dat ervoor zorgt dat de artiest bij iedere digitale doorverkoop van de NFT direct en automatisch, een aandeel van de inkomsten verkrijgt. De artiest deelt op deze manier steeds mee in de handelswaarde van de muziek. De koper van de NFT krijgt een bewijsbaar authenticiteitsbewijs dat hij of zij de enige eigenaar is van de NFT. De inhoud van de NFT kan naar haar aard onbeperkt worden gekopieerd en gebruikt, door wie dan ook. Maar de technologie zorgt ervoor dat de NFT in waarde stijgt naarmate het delen, hergebruiken en kopiëren van de muziek toeneemt. Zodra muziek op het platform is vervaardigd, is al het hergebruik als het ware marketing voor het origineel, de NTF die daardoor steeds meer verkoopwaarde krijgt, aldus CATALOG. Bijvoorbeeld ook gemaakte remixes of ander hergebruik van de muziek door andere personen doet de waarde van de NFT stijgen. De inhoud van de NFT, de muziek, is universeel en onbeperkt beschikbaar en toegankelijk op het internet, maar de NFT zelf is uniek.

Nieuw format

De CD was op enig moment een volledig nieuw format en verschafte aan de koper eigendom van muziek. Het oude format – vinyl – werd door de CD vrijwel volledig verdrongen. Daarna was het eigendom van muziek niet langer belangrijk en deed streaming haar intrede. Bij streaming gaat het meer om de toegang tot muziek. CATALOG wil een nieuw format zijn voor muziek, te weten als NFT. Hierbij blijft de toegang tot de muziek universeel, maar de eigendom van de NFT bewijsbaar uniek.

Hoe dan?

Het platform werkt als volgt. Een artiest maakt een account aan bij CATALOG. De artiest kan vervolgens onbeperkt audiofiles en cover-artwork uploaden. De artiest geeft in de software aan welk aandeel in de toekomstige doorverkoop-opbrengsten voor de maker blijft. Vervolgens wordt de NFT gemaakt (geperst noemt men dat) en kan die via een veiling of voor een door de artiest zelf vastgestelde prijs worden verkocht aan een fan met behulp van het platform. De NFT’s worden tot nu toe verkocht voor 1000 – 3000 dollar. De artiest krijgt vervolgens 100% van de inkomsten. Niet in dollars of euro’s, maar in WETH, oftewel Wrapped Ether. De waarde daarvan is gelijk aan de waarde van ether. Wordt de NFT door de nieuwe eigenaar doorverkocht, dan ontvangt de artiest tot in de eeuwigheid het door de artiest zelf vastgestelde percentage. Het is de bedoeling dat CATALOG als platform zelf het collectieve eigendom wordt van alle artiesten. Bovendien is de technologie ‘open source’ en nodigt het platform eenieder uit om de technologie te gebruiken voor verbeteringen en eigen toepassingen. En mocht CATALOG op enig moment als platform verdwijnen, dan geldt dat de muziek blijft voortbestaan op de blockchain. De auteursrechten en de naburige rechten blijven bij de maker. CATALOG geeft aan in de toekomst publishing mogelijk te willen maken, maar dat is nu nog niet het geval. Daarvoor is de technologie nog te nieuw en te beperkt.

Tot slot

Omari Jazz, Latasha, Sam Gendel en Maelstrom zijn enkele van de nog onbekende namen van artiesten die muziek verkopen via CATALOG. Bekende artiesten doen (nog) niet mee. Maar dat neemt niet weg dat CATALOG een nieuw, interessant platform kan worden voor artiesten die geen zin hebben in de betrokkenheid van alle bestaande tussenpersonen in de muziekindustrie, zoals labels en muziekuitgeverijen. Of het met CATALOG allemaal zo’n vaart gaat lopen valt echter nog te bezien. Ik kon niet achterhalen wie de personen of partijen zijn die dit platform hebben opgezet. Op de website zelf wordt geen adres van een bedrijf vermeld. Wel blijkt uit de algemene voorwaarden dat het om een bedrijf gaat dat is gevestigd in de Amerikaanse staat Colorado. Behoorlijk vaag dus. Bovendien zijn er in de afgelopen maanden al een aantal platforms bijgekomen die de verkoop van muziek-NFT’s faciliteren. Wie dat wil kan CATALOG volgen op Twitter.

Voor Engels/For English

Tekst: Margriet Koedooder

De Vos & Partners Advocaten

Hét advocatenkantoor voor de creatieve sector en de digitale industrie

Geschreven door

Margriet Koedooder

Partner

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

26-11-2021 - door

Influencers opgelet: binnenkort geldt een registratieplicht bij het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), de toezichthouder op... Lees meer

26-11-2021 - door

De relatie tussen een beroep op de legitieme portie en giften

Ik krijg regelmatig de vraag van cliënten of zij er verstand... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage