+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Wet Aanpak Schijnconstructies per 1 juli 2015: is uw organisatie al goed ingericht?

Wet Aanpak Schijnconstructies per 1 juli 2015: is uw organisatie al goed ingericht?

Enigszins in de schaduw van de invoering van de WWZ is op 1 juli 2015 de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Het doel van de wet is de aanpak van zogenoemde schijnconstructies die door werkgever en opdrachtgevers zijn opgezet om regels en cao-afspraken te omzeilen.

De WAS wordt in twee fases ingevoerd (per 1 juli 2015 en 1 januari 2016) en moet er voor zorgen dat uitbuiting, onderbetaling van (buitenlandse) werknemers en oneerlijke concurrentie wordt tegengegaan.

Ondanks dat u zich wellicht niet direct aangesproken voelt door de term schijnconstructie, kan de WAS ook op u of uw onderneming een (enorme) impact hebben. Daarom treft u hieronder een overzicht van de maatregelen.

Maatregelen sinds 1 juli 2015

Ketenaansprakelijkheid voor loon

Per 1 juli 2015 is het voor onderbetaalde werknemers makkelijker gemaakt achterstallig loon te innen. Door de WAS zijn alle schakels in de “werk-keten” aansprakelijk voor een juiste loonbetaling. Zodoende is de opdrachtgever, naast de formele werkgever, verantwoordelijk voor de betaling van het gehele loon waar de werknemer volgens de arbeidsovereenkomst recht op heeft.

Bent u formeel gezien geen werkgever, maar een opdrachtgever? Ga dan goed na of de werknemer in kwestie daadwerkelijk het loon uitbetaald krijgt waar hij recht op heeft. Wanneer u als opdrachtgever weet of had kunnen weten dat een werknemer onderbetaald krijgt, kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van het juiste loon aan de werknemer.

Vaststellen identiteit werknemers

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) rustte op u als werkgever reeds de verplichting mee te werken aan de vaststelling van de identiteit van werknemers door de arbeidsinspectie. De WAS heeft een bepaling toegevoegd aan de WAV waardoor u vanaf heden verplicht bent om binnen 48 uur na een vordering van de arbeidsinspectie de identiteit van de werknemer in kwestie vast te stellen.

Naming & Shaming

Indien de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) constateert dat een onderneming een van de maatregelen uit de WAS overtreedt zal een bestuurlijke boete, bevel of preventieve stillegging van het bedrijf worden opgelegd. Daarnaast zal de Inspectie SZW de maatregel publiceren. Omdat uw organisatie in een dergelijk geval met naam en toenaam wordt genoemd, kan dit leiden tot enorme reputatieschade.

Niet naleven cao-regels

Heeft de Inspectie SZW het vermoeden dat u als organisatie de cao-regels niet naleeft? In dat geval moet de inspectie SZW de werkgever- en werknemersorganisaties direct inlichten, met mogelijke acties als gevolg.

Maatregelen vanaf 1 januari 2016

Volledig betaling minimumloon

Door de invoering van de WAS wordt de werkgever verplicht het volledig wettelijk minimumloon, zonder inhoudingen, te betalen aan (buitenlandse) werknemers. Het komt nogal eens voor dat werkgevers bijvoorbeeld huisvestings- of ziektekosten verrekenen met het minimumloon van, met name buitenlandse, werknemers. Vanaf 1 januari 2016 is dit niet meer toegestaan.

Tevens is het niet langer mogelijk om een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. Vanzelfsprekend kunt u als werkgever nog steeds een onkostenvergoeding als loon betalen aan uw (buitenlandse) werknemer, maar slechts voor het loon boven het wettelijk minimum.

Transparante loonstroken

De loonstrook moet per 1 januari 2016 een duidelijk overzicht geven van de onderdelen waaruit het loon bestaat. Zo moet een eventuele onkostenvergoeding bovenop het minimumloon worden gespecificeerd en moet de vakantietoeslag zichtbaar worden.

Girale betaling

Ter voorkoming van fraude en om de betalingen inzichtelijk te maken, moet het wettelijk minimumloon giraal betaald worden aan de werknemers. Het gedeelte van het loon bovenop het wettelijk minimumloon mag wel contact worden betaald.

Kortom, ondanks dat de invoering van de WAS weinig aandacht heeft gekregen, kunnen bovengenoemde maatregelen een grote impact hebben op uw organisatie. Het is zodoende zeer raadzaam om uw systeem “WAS-conform” in te richten.

Heeft u als werkgever vragen over de maatregelen en hoe u dit in uw onderneming het best kunt toepassen of heeft u als werknemer het idee dat uw werkgever zich niet aan de maatregelen houdt? Neem dan gerust contact met ons op.

Sectie Arbeidsrecht

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-06-2021 - door

Monopoly vs. Drinkopoly

**Volgens de Oxford English and Spanish Dictionary is de def... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage