+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Wijziging hoogte partneralimentatie met terugwerkende kracht

Wijziging hoogte partneralimentatie met terugwerkende kracht

Bent u werkloos geraakt of heeft u inmiddels een andere baan met een lager inkomen? Op grond van art. 1:401 BW kan de rechter in beginsel de partneralimentatie die u aan uw ex-partner moet betalen verlagen!

De rechter komt een ruime mate van vrijheid toe bij het bepalen van de datum vanaf wanneer de gewijzigde partneralimentatie moet worden betaald. Dat wil zeggen: ook met terugwerkende kracht kan de hoogte van de partneralimentatie gewijzigd worden.

Ter verduidelijking een voorbeeld:

Stel dat u bent gescheiden in 2015 en vanaf dat moment bent u partneralimentatie verschuldigd aan uw ex-partner. U raakt uw baan kwijt per 1 januari 2018 en u kunt het daardoor niet meer opbrengen om de partneralimentatie te betalen. U wendt zich tot een advocaat en die dient namens u het verzoekschrift tot wijziging van de hoogte van de partneralimentatie in op 1 februari 2018. Als de rechter dan pas aan het eind van deze maand (juni 2018) uitspraak doet en bepaalt dat de hoogte van de te betalen partneralimentatie omlaag gaat, kan de rechter – mits dit ook is verzocht – bepalen dat de verlaging is ingegaan vanaf de datum dat het verzoekschrift is ingediend (1 februari 2018). Met terugwerkende kracht geldt dan de uitspraak van de rechter ook voor de maanden februari, maart, april en mei.

In de meeste gevallen wijzigt de rechter de hoogte van de partneralimentatie vanaf de datum waarop het verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank is ingediend, in het voorbeeld dus op 1 februari 2018. Vanaf dat moment kan en moet de andere partij (de alimentatiegerechtigde) er rekening mee houden dat de partneralimentatie mogelijk kan worden gewijzigd. Als de alimentatiegerechtigde hier geen rekening mee houdt, zal de (eventuele) terugbetalingsverplichting rouw op het dak vallen.

Ons advies is dan ook om niet te lang te wachten met het indienen van een verzoekschrift tot wijziging van de hoogte van de partneralimentatie. De rechter zal de hoogte van de partneralimentatie namelijk niet snel wijzigen vanaf een moment dat is gelegen vóór het indienen van het verzoekschrift. Reden hiervoor is dat degene die de alimentatie ontvangt dan nog geen rekening kan houden met een eventuele verlaging. Hoe langer u wacht met het inschakelen van een advocaat om het verzoekschrift namens u in te dienen, des te langer u meer betaalt. Snel actie ondernemen is dus uiteindelijk beter voor uw portemonnee. 

Zodra er sprake is van een wijziging van omstandigheden en u vermoedt dat dit een reden is voor een verlaging van de hoogte van de partneralimentatie, is het verstandig om contact op te nemen met een van onze familierechtadvocaten. Wij staan u graag bij in dit verzoek. Neemt u gerust contact op met mr. Mandy Roggeveen of mr. Hilde Nobel.

Geschreven door

Mandy Roggeveen

Advocaat

 
Maak een afspraak

Deel dit berichtLaatste nieuws

24-01-2022 - door

Man verzoekt tot vaststelling vaderschap

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin de vr... Lees meer

21-01-2022 - door

Doorstart na faillissement

Als een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt er een curat... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage