+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Wijziging vakantieregeling per 1 januari 2012

Wijziging vakantieregeling per 1 januari 2012

De tijden dat een gezonde werknemer een stuwmeer aan vakantiedagen kon opbouwen om zijn ‘fictieve pensioen’ wat eerder van start te laten gaan zijn definitief voorbij.

De nieuwe regeling

Tot 1 januari 2012 bestond er de mogelijkheid voor werknemers om hun opgebouwde vakantiedagen gedurende een periode van vijf jaar te behouden. Hier is met de nieuwe vakantieregeling een einde aan gekomen. De minimumvakantiedagen die u in 2012 opbouwt, vervallen al vanaf juli 2013. Met andere woorden, in plaats van de verjaringstermijn van vijf jaar zoals die gold vóór 1 januari 2012 geldt nu een verjaringstermijn van een half jaar. Deze termijn vangt aan na het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.

Wat kan dit voor u betekenen?

Deze nieuwe regeling geldt niet voor de vakantiedagen die u vóór 2012 hebt opgebouwd. Evenmin is de nieuwe regeling van toepassing op de bovenwettelijke vakantiedagen.  Voor deze bovenwettelijke vakantiedagen geldt nog steeds het oude recht, met de daarbij behorende verjaringstermijn van vijf jaar.

De nieuwe regeling is onder andere in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat werknemers hun vakantiedagen eerder zullen opnemen. De recuperatiefunctie ( de herstelfunctie) van vakantie wordt immers vaak door zowel werkgever als werknemer onderschat. De wetgever wil het opnemen van vakantiedagen met deze nieuwe regeling stimuleren. Hierbij is het van belang dat de werknemer redelijkerwijs in de gelegenheid wordt gesteld om zijn vakantiedagen ook daadwerkelijk op te kunnen nemen (arrest Schultz-Hoff heeft het HvJ EU).

Let wel, het staat de werkgever en werknemer vrij om van deze regeling – ten gunste van de werknemer! – contractueel af te wijken.

Deel dit berichtLaatste nieuws

05-07-2019 - door

Vakantie!! Heb ik toestemming nodig van mijn (ex-)partner?

***Voor velen nadert een fijne periode: de zomervakantie\! G... Lees meer

21-06-2019 - door

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk van ZaanLinQ

Mandy Roggeveen heeft zich onlangs aangemeld bij het netwerk... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3