+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Zelfgenomen ontslag en ziekmelden via WhatsApp

Zelfgenomen ontslag en ziekmelden via WhatsApp

Onlangs heeft de kantonrechter in Groningen zich uitgelaten over de vraag of een werkgever zich met succes op het standpunt kon stellen dat zijn werkneemster zelf de arbeidsovereenkomst zou hebben opgezegd. In dit geval had de werkneemster onder meer geroepen “nou, dat ga ik dus niet doen. Ik heb het namelijk al een tijdje gehad met deze baan en dit werk. Dit werk is niks voor mij. Ik wil dit ook niet meer en stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb het hier gezien en ga weg”. De werkgever heeft dit ontslag enkele dagen daarna per aangetekende brief aan de werkneemster bevestigd. Het verweer van de werkneemster was dat zij niet gehouden was aan haar vermeende opzegging omdat zij zich de ochtend na haar uitlatingen via een WhatsApp-bericht ziek zou hebben gemeld. De kantonrechter diende te beoordelen of de werkneemster aan haar opzegging kon worden gehouden.

De onderzoeksplicht van de werkgever

Dat er sprake was van een gespannen en geïrriteerde toestand op de werkvloer, zoals uit de verklaringen van werknemer volgt, is door de werkgever ter zitting bevestigd. Tegen die achtergrond had de werkgever volgens de kantonrechter moeten onderzoeken of het handelen van de werknemer werkelijk overeenstemde met haar wil en of zij zich voldoende realiseerde wat de consequenties van haar handelen waren. Zij had bovendien door de werkgever nog enige tijd in de gelegenheid moeten worden gesteld om op haar ontslagname terug te komen. De werkgever heeft zijn onderzoeksplicht geschonden, aldus de kantonrechter.

De ziekmelding via WhatsApp-bericht

Zoals gezegd heeft de werknemer zich beroepen op het feit dat zij zich (de dag na haar uitlatingen) ziek heeft gemeld per WhatsApp-bericht. De kantonrechter meent dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd dat hij dit bericht niet zou hebben ontvangen. Uit het door de werknemer aangedragen bewijs blijkt immers dat het WhatsApp-bericht is voorzien van twee zogenoemde vinkjes.

Op basis daarvan kan volgens de kantonrechter zonder meer worden aangenomen dat het WhatsApp-bericht succesvol is afgeleverd op de telefoon van de bedrijfsleider. In dit licht had de werkgever “haar stelling dat het bericht niet door haar is ontvangen dan ook meer handen en voeten moeten geven”. Omdat de werkgever dit heeft nagelaten, houdt de kantonrechter het er voor dat deze ziekmelding de werkgever wél heeft bereikt. Hieruit volgt geen bewijs dat het WhatsApp-bericht ook daadwerkelijk is gelezen. Het is genoeg dat men (zoals volgt uit de ontvangsttheorie) bewijst dat het bericht is aangekomen.

De kantonrechter is van mening dat “los van de vraag of deze wijze van communicatie de geëigende weg is voor een ziekmelding, de werkgever hieruit had kunnen en ook moeten afleiden dat de werknemer geen ontslag beoogde”.

wederom een voorbeeld van de toenemende invloed van multimedia in het (arbeids)recht.

 

Deel dit berichtLaatste nieuws

07-05-2021 - door

De bekende (anonieme) zaaddonor

*De rechtbank Gelderland heeft op 24 maart 2021 een onbevred... Lees meer

30-04-2021 - door

Rechter beveelt 3x afgifte identificerende gegevens illegale aanbieders

Deze week hebben rechthebbenden wiens producten worden misbr... Lees meer

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage