+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Alimentatie

Alimentatie

De familierechtspecialisten van De Vos & Partners Advocaten zijn gespecialiseerd in het maken van alimentatieberekeningen. Zij adviseren en procederen over zowel kinderalimentatie als over partneralimentatie.

Kinderalimentatie

De behoefte van het kind

Voor de hoogte van de kinderalimentatie houdt de rechter allereerst rekening met de behoefte van het kind. De behoefte van het kind wordt berekend op basis van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk/de relatie. Uit speciaal opgemaakte tabellen (behoeftetabel / draagkrachttabel) kan vervolgens – mede rekening houdende met de leeftijd van het kind – de behoefte afgeleid worden. De behoefte van een kind waarvan de ouders tijdens het huwelijk/de relatie een boven modaal inkomen hadden, zal daarom op basis van de tabel hoger uitkomen dan van een kind waarvan bijvoorbeeld de ouders beiden gedurende hun relatie niet werkten.

Draagkracht van de ouders

Vervolgens zal de rechter kijken naar de draagkracht van de ouders. Hierbij wordt gekeken naar het huidige netto besteedbaar inkomen na de scheiding/het eindigen van de relatie. Beide ouders zullen naar evenredigheid van hun draagkracht vervolgens bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Een wenselijke situatie ontstaat als de draagkracht van de ouders voldoende is om te voorzien in de behoefte van het kind.

Zorgkorting

De alimentatieplichtige (degene die kinderalimentatie betaalt) kan een zorgkorting krijgen op het te betalen bedrag aan kinderalimentatie. De zorgkorting varieert van 15% tot maximaal 35%. De zorgkorting ziet op het feit dat het kind ook verblijft bij de alimentatieplichtige en diegene ook de nodige kosten voor het kind betaalt. Het percentage van 35% wordt alleen toegepast als het kind staat ingeschreven bij de ene ouder en het kind de helft van de week ook bij de andere ouder verblijft (co-ouderschap). De zorgkorting kan niet in alle situaties geheel worden ingezet, dit is uiteindelijk afhankelijk van de draagkracht van de ouders om te voorzien in de behoefte van het kind.

Indexering

Wettelijk is bepaald dat de kinderalimentatie jaarlijks stijgt. Per 1 januari vindt ieder jaar een indexering plaats van de kinderalimentatie. Automatisch wordt daarmee de hoogte van de kinderalimentatie aangepast. Wijs de alimentatieplichtige hier op zodat het juiste bedrag aan kinderalimentatie wordt betaald.

In 2017 was de indexering 2,1%. Per 1 januari 2018 is de indexering 1,5% en per 1 januari 2019 2,0%.

Het te ontvangen/betalen bedrag aan alimentatie wijzigt dus ieder jaar.

Het LBIO

Weigert uw ex-partner kinderalimentatie te betalen, terwijl de rechter hem of haar daartoe wel heeft verplicht? Het LBIO (het alimentatiebureau) is gespecialiseerd in het innen van de kinderalimentatie. Binnen Nederland kost het u niets om met behulp van het LBIO de kinderalimentatie te innen.

Meer weten? Lees dan onze blogs over dit onderwerp:

Partneralimentatie

Hoogte partneralimentatie

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, heeft u recht op partneralimentatie indien u geen of nauwelijks inkomen heeft (art. 1:157 BW). Nog altijd is ons wettelijk systeem gericht op lotsverbondenheid. Die lotsverbondenheid loopt na het huwelijk door, zo is de gedachte van de wetgever om partneralimentatie als een wettelijke recht op te nemen. Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht van uw ex-partner. Als u ook samen kinderen heeft, dan gaat de kinderalimentatie voor op de partneralimentatie.

Duur partneralimentatie

Voor 1 juli 1994 gold geen wettelijke termijn, maar bent u na die datum gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap ontbonden, dan gelden de volgende termijnen:

  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen, als het huwelijk langer dan 5 jaar duurde;
  • Net zo lang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting in beginsel automatisch.

Alimentatie en belasting

De partner die partneralimentatie ontvangt, moet hier belasting over betalen. De partner die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de te betalen belasting.

Wijziging duur of hoogte partneralimentatie

De onderhoudsplichtige (degene die de partneralimentatie betaalt) kan een beroep doen op art. 1:401 BW bij ontslag, een nieuwe baan met een lager inkomen of als hij/zij in de schuldsanering terecht komt. Daarnaast kan een beroep op dit artikel worden gedaan als de onderhoudsgerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) een nieuwe baan heeft met een hoger inkomen waardoor hij/zij in zijn of haar eigen levensbehoeften kan voorzien.

De partneralimentatie stopt ook als de onderhoudsgerechtigde een nieuw huwelijk aangaat of gaat samenwonen als ware zij gehuwd (art. 1:160 BW). Hier worden geregeld door onze familierechtadvocaten procedures over gevoerd.

Meer weten? Lees dan onder andere deze blogs over dit onderwerp:Recente blog berichten • Alimentatie

17-11-2021 - door Frederique Mackay Beins

Wettelijk indexeringspercentage alimentatie voor 2022 bekend

Ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Het volgende is vo... Lees meer

26-02-2021 - door danielle den hartog

Alimentatie betalen ten tijde van de coronacrisis

Veel mensen hebben door de corona te maken met grote financi... Lees meerHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage