+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Auteursrecht

Auteursrecht

Heeft u het werk echt zelf bedacht en gemaakt, maar wordt uw auteursrecht betwist? Bel onze advocaten auteursrecht.

Het auteursrecht geeft de maker van een ‘werk’ de mogelijkheid zijn of haar werk te exploiteren. Onder een werk wordt verstaan ieder voortbrengsel dat een eigen oorspronkelijk karakter draagt (het moet origineel zijn) en het persoonlijke stempel van de maker draagt. Er is wel een grens: ideeën of stijlen zijn niet te beschermen, ook niet door registratie. Ter illustratie: het enkele idee om een realityprogramma te ontwikkelen is niet beschermd, maar eventueel wel weer de concrete uitwerking daarvan in een format.

EXCLUSIEF RECHT VOOR DE MAKER

De maker krijgt van de Auteurswet een monopolie: het exclusieve recht het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Ter illustratie: men mag niet zonder toestemming van Dick Bruna zomaar een DVD over Nijntje uitbrengen of posters van Nijntje verkopen. In beginsel kan Dick Bruna, als auteursrechthebbende op de creatie Nijntje, zich tegen zulke exploitatievormen verzetten.

CITAATRECHT

In de Auteurswet is wel een aantal beperkingen opgenomen, die ervoor zorgen dat de auteursrechthebbende niet in alle gevallen het gebruik van zijn of haar werk kan verbieden. Denk hierbij aan toelaatbaar parodiërendgebruik of het citaatrecht dat bepaalt dat het citeren van een kort gedeelte van een werk geen inbreuk oplevert als het overgenomen stukje werkelijk nodig is in verband met het leveren van kritiek of het bespreken of aankondigen van een werk.

NABURIGE RECHTEN

Nauw verwant aan het auteursrecht, zijn de naburige rechten. Die rechten beschermen de inspanningen en prestaties van onder meer uitvoerende kunstenaars (denk aan zangers, dansers, acteurs, toneelspelers enz.), fonogrammenproducenten, omroeporganisaties en filmproducenten. Dat zijn creatieve prestaties welke niet onder het Auteursrecht vallen, maar wel via een aparte wet worden beschermd: de Wet op de naburige rechten (WNR). Via de WNR verkrijgen uitvoerend kunstenaars, muziek- en filmproducenten en omroeporganisaties het recht om exploitatie van hun beschermde prestaties toe te staan of te verbieden.

Het auteursrecht en de naburige rechten spelen een (belangrijke) rol in vele sectoren, waaronder in de film- en muziekindustrie en op het gebied van kunst & cultuur en mode & design.Recente blog berichten • AuteursrechtHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage