+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Erfrecht

Erfrecht

“Wordt eerst de dode nog beschreid, later is het een en al onenigheid”

Als een overledene eeuwig rust heeft gevonden breekt steeds vaker tussen de nabestaanden ruzie uit over de nalatenschap. Een bekend fenomeen: moeder kan haar wil niet meer bepalen en verblijft in een verpleegtehuis. Ze heeft zoonlief Piet ‘gemachtigd’ en zodoende kan hij nog tijdens haar leven een forse geldsom van haar bankrekening overboeken naar zijn eigen rekening. Als moeder komt te overlijden, is zoonlief samen met zijn broer Thomas erfgenaam. Piet zwijgt over zijn daad. Thomas ontdekt, maar Piet beweert dat de overboeking een schenking is van zijn moeder en het overgeboekte geld niet tot de nalatenschap behoort. Eerst zien, dan geloven overweegt Thomas en spant een rechtszaak aan tegen Piet omdat hij de schenking betwist. Uiteindelijk oordeelt het gerechtshof dat Piet de rekening van moeder met opzet heeft verzwegen en dat Thomas recht heeft op zijn aandeel in de nalatenschap en dat Piet dit aandeel verbeurt.

EXECUTEUR NEEMT TAAK NIET ZO NAUW

Een erflater kan in een testament een uitvoerder – executeur – benoemen van de nalatenschap. De (andere) erfgenamen bespeuren dat de executeur maar geen boedelbeschrijving opmaakt en zich zelfs zaken uit de nalatenschap toe-eigent en daarvoor geen rekening en verantwoording wil afleggen.
Een executeur die zijn taak niet zo nauw neemt, kan door de (andere) erfgenamen bij de rechter worden voorgedragen voor ontslag om ‘gewichtige redenen’. Een nalatenschap moet nu eenmaal door een executeur voortvarend en transparant worden afgewikkeld.

LEGITIEME PORTIE

Veelvuldig ontstaan er tussen erfgenamen conflicten betreffende de zogenoemde ‘legitieme portie’, dit is het deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam wettelijk recht heeft. Eventuele daaraan voorafgaande schenkingen door de overledene kunnen meetellen voor dit wettelijk deel.

NALATENSCHAPSCONFLICT

Voorbeelden waarover een nalatenschapsconflict kan ontstaan zijn er te veel om hier op te noemen. Erfopvolging kan plaatsvinden bij versterf (de wettelijke verdeling zonder testament) of bij uiterste wilsbeschikking(waardoor de erflater aan één of meer personen de gehele nalatenschap of een aandeel daarin nalaat door middel van bijvoorbeeld een legaat of testamentaire last).

ADVIES EN PROCEDURE

Veelal staat De Vos & Partners individuele erfgenamen bij, soms een deel van de familie, maar ook wordt rechtshulp geboden aan executeurs van nalatenschappen.
Erfgenamen vinden zelf de weg naar de ervaren en gespecialiseerde advocaten van De Vos & Partners of doorverwijzing vindt plaats door een notaris.

Een conflict tussen erfgenamen wordt eerst grondig geanalyseerd zodat een advies volgt.
Lost overleg met de tegenpartij en met behulp van een notaris niets op dan wordt een goed overwogen gang naar de rechter gemaakt waar De Vos & Partners voor u het verschil maakt.

Meer weten? Lees dan onze blogs over erfrecht:Recente blog berichten • Erfrecht

05-02-2021 - door Rick de Boer

De boedelbeschrijving van de nalatenschap

Op het moment dat een dierbare komt te overlijden, moet er v... Lees meer

15-10-2020 - door Frederique Mackay Beins

Digitale nalatenschap

IS UW DIGITALE NALATENSCHAP GOED GEREGELD? Als advocaat pro... Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage