+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Gezag en omgang/zorg- en contactregeling

Gezag en omgang/zorg- en contactregeling

Gezag

In Nederland kunnen slechts in totaal twee personen het gezag uitoefenen. Dit is misschien wat ouderwets. Vandaar dat het kabinet Rutte-III wil onderzoeken of meerouderschap in de wet moet worden vastgelegd. In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ werkt het kabinet dit voornemen nog verder uit.

Vrouw + man

De vrouw uit wie het kind geboren is, heeft automatisch het gezag tenzij de moeder minderjarig is bij de geboorte van het kind. De man die met de moeder van het kind is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft ook automatisch het gezag. In deze situaties is er automatisch sprake van gezamenlijk gezag en dienen de ouders gezamenlijk de beslissingen te nemen.

Indien de ouders niet zijn getrouwd en ook geen geregistreerd partnerschap hebben, dienen zij bij de rechtbank een verzoek in om het gezag alsnog gezamenlijk te verkrijgen. Voorwaarde voor toewijzing van dit verzoek is dat de vader het kind heeft erkend waardoor hij de juridische vader van het kind is. De moeder uit wie het kind is geboren, is automatisch de juridische moeder.

Bij de verkrijging van het gezag kunnen ook verschillende internationale aspecten om de hoek komen kijken. Het kindje is bijvoorbeeld in het buitenland geboren op het moment dat de ouders niet getrouwd of een geregistreerd partnerschap hadden. De vader dient dan – om in Nederland het gezag te verkrijgen – eerst het kind in het buitenland te erkennen, vervolgens deze erkenning in Nederland te legaliseren om tot slot het verzoek tot gezamenlijk gezag bij de rechtbank in te dienen. De laatste stap kan eenvoudig online worden geregeld als beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben (via hun DigiD) maar verloopt wat omslachtiger als één van beide ouders de Nederlandse nationaliteit bezit.

Vrouw + vrouw

Bij een huwelijk tussen twee vrouwen geldt hetzelfde: indien u tijdens de geboorte van het kind getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap krijgt u allebei automatisch het ouderlijk gezag. Van belang is hierbij wel dat er geen juridische vader is, een kind kan immers maar twee juridische ouders hebben. Er is volgens de wet geen (juridische) vader als er een anonieme donor is of een bekende donor die het kind niet erkent. Ook door adoptie kunt u het ouderlijk gezag verkrijgen als zogenoemde meemoeder of als u samen een kind adopteert.

Man + man

In de situatie dat twee mannen een kind krijgen, is er sprake van een net wat andere situatie dan als twee vrouwen een kind krijgen. In deze kan niet één van beide ouders door geboorte automatisch het gezag over het kind verkrijgen. De twee vaders kunnen wel het kind adopteren en daardoor het gezamenlijk gezag verkrijgen. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap dan dient de rechter te beslissen over het gezag. Als u de biologische vader bent, kunt u het kind erkennen en kunt u na een beslissing van de rechter het ouderlijk gezag krijgen.

Voogdij

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind (bijvoorbeeld omdat de ouders allebei zijn overleden)? Dan is er sprake van voogdij. Ook is het mogelijk dat een gecertificeerde instelling (voorheen heette dit jeugdzorg) de voogdij over een kind heeft. Dit is het geval als de ouders niet zelf in staat worden geacht om het gezag uit te oefenen.

Rechten en plichten

Ouders die het gezag uitoefenen, hebben de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden. Daarnaast ben u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Dit houdt in dat u officiële handelingen kan verrichten namens het kind. In het geval het kind jonger is dan 14 jaar, bent u ook wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet, dus bijvoorbeeld als het kind een aanrijding veroorzaakt of een bal door de ruit van de buren schiet. Is het kind tussen de 14 en 16 jaar? Dan hangt het van de situatie af of u aansprakelijk bent. Is het kind 16 jaar? Dan is het kind in beginsel zelf aansprakelijk.

Ondertoezichtstelling en gezagsbeëindigende maatregel

De rechter kan beslissen dat iemand anders voor een bepaalde of zelfs onbepaalde tijd het gezag over uw kind krijgt of dat het gezag wordt beperkt. De rechter kan hiertoe bijvoorbeeld beslissen als de ontwikkeling van uw kind ernstig in gevaar is.

Omgang

Indien u bent gescheiden en één ouder heeft het gezag, behoudt de ouder zonder gezag wel recht op omgang met de kinderen. Een zogenoemde omgangsregeling bepaalt wanneer en waar u de kinderen mag zien. Heeft u het gezamenlijk gezag dan geldt een zogenoemde zorg- en contactregeling. Dit is een andere termijn met een feitelijk zelfde uitwerking.

Zorg- en contactregeling

Hoe de zorgregeling er in de praktijk uit komt te zien, hangt onder andere af van wanneer en of u als ouders werkt en van de leeftijd van de kinderen. Jonge kinderen hebben over het algemeen meer behoefte aan rust en regelmaat. Te veel wisselingen in de omgang raden wij in dergelijke situaties dan ook niet aan. Als de kinderen wat ouder worden, gaat dit veel gemakkelijker. Ook kunt u de kinderen op een voor hen passende wijze betrekken bij het vaststellen van de contactregeling. Op die manier kunnen zij zelf aangeven wat zij prettig vinden.

Tegenwoordig wordt er vaak gekozen voor het zogenoemde co-ouderschap. Dat wil zeggen dat er een gelijke verdeling is in de zorgtaken van de ouders. Het betekent niet per definitie dat de tijd precies gelijk is. Als ouders kunt u samen bepalen wanneer de kinderen bij welke ouder zijn, denkt u hierbij ook aan de verdeling van de vakanties en feestdagen. Let op: wanneer u als alleenstaande ouder met een minderjarig kind naar het buitenland reist, is toestemming nodig van de ex-partner.

Meer weten? Lees dan onder andere deze blogs over dit onderwerp:Recente blog berichten • Gezag en omgang/zorg- en contactregeling

28-10-2020 - door Frederique Mackay Beins

Ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Het volgende is voor u dan zeker belangrijk!

Ieder jaar wordt de indexering van de alimentatie aangepast,... Lees meer

19-03-2020 - door Els Doornhein

Informatie De Vos en Partners over het Corona-virus

Beste cliënten, Het Corona-virus houdt de hele wereld in zi... Lees meerHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage