+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

De zorg is een sector die continu in beweging is. De veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel bestaande uit het afschaffen van de AWBZ en de overheveling daarvan naar onder andere de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz), hebben voor bestuurders en professionals in de zorgsector vergaande consequenties. Niet alleen dienen zorginstellingen te voldoen aan wettelijke eisen zoals omschreven in de zeer uitgebreide wetgeving, ook het inkopen van zorg bij de diverse zorgverzekeraars en het verkrijgen van overeenkomsten met gemeenten vragen de nodige precisie en expertise. Bij deze zorginkoop worden zorgaanbieders in toenemende mate geconfronteerd met vormen van selectieve inkoop. Met name de kleinere zorgaanbieders ondervinden hiervan hinder.

Hiernaast geldt de toenemende regulering op het gebied van governance (inwerkintreding nieuwe Zorgbrede Governancecode per januari 2017) en de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) die per 25 mei 2018 geldt.

In de zorgsector heeft De Vos & Partners een advies-, proces- en transactiepraktijk. De Vos & Partners is gespecialiseerd in het bijstaan en begeleiden van zorgaanbieders met betrekking tot hun zorginkoop, geschillen met zorgverzekeraars, het voeren van hun onderneming in het algemeen en de nieuwe privacy wetgeving. Naast de begeleiding van de jaarlijkse inschrijving door de zorgaanbieders bij de diverse zorgverzekeraars, procederen wij ook over zorginkoop- en overige aangelegenheden.Recente blog berichten • Gezondheidsrecht

08-04-2020 - door Hilde Nobel

Rechtspraak komt weer op gang en pakt weer meer soorten zaken op

Volgens de Raad voor de Rechtspraak zijn de voorzieningen vo... Lees meer

19-03-2020 - door Els Doornhein

Informatie De Vos en Partners over het Corona-virus

Beste cliënten, Het Corona-virus houdt de hele wereld in zi... Lees meer

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage