+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Hoger beroep & second opinion

Hoger beroep & second opinion

De rechtbank heeft besloten en dat pakt verkeerd uit. Of de tegenpartij  is vastberaden en wil tot het gaatje gaan. Een ding is direct helder: er komt hoger beroep en er staan grote belangen op het spel. Meestal is het verplicht om in een hoger beroep bij de rechtbank of het gerechtshof een advocaat mee te nemen. En eerlijk gezegd: of het nou verplicht is of niet, voor ons staat buiten kijf dat u meer bereikt met een advocaat die uw verhaal vertelt. Wij procederen vaak voor cliënten in hoger beroep en hebben veel ervaring in het geven van een juridische second opinion.

VERPLICHT EEN ADVOCAAT INSCHAKELEN BIJ HOGER BEROEP

Onze sectie hoger beroep & second opinion bestaat uit advocaten met veel ervaring op het gebied van procederen bij de rechtbank en het gerechtshof. In hoger beroep wordt uw zaak door andere rechters opnieuw beoordeeld en kunnen nieuwe argumenten en ander bewijs worden aangevoerd. Voor het hoger beroep geldt een wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging, wat betekent dat u niet in hoger beroep kunt zonder een advocaat.

NIET ZEKER OF JE IN BEROEP GAAT? VRAAG EEN SECOND OPINION

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het geven van een second opinion. Dat is nuttig als u twijfelt of het goed is om in hoger beroep te gaan. In zo’n geval hoort u liever van een andere advocaat wat de kans van slagen in uw zaak is, dan van de advocaat die de rechtbankprocedure heeft gedaan. U kunt ook een second opinion aanvragen vóórdat u een gerechtelijke procedure start. Onze advocaten hebben veel ervaring met het geven van second opinions.

VEEL ERVARING MET HOGER BEROEP

Voor een succesvol hoger beroep is ervaring belangrijk. Een ervaren advocaat werpt een creatieve blik op de zaak, ontdekt een nieuwe invalshoek en komt met nog betere argumenten dan u al had. Wij hebben veel ervaring met hoger beroep in de volgende onderwerpen:

 • Muziek, media & entertainment
 • Uitvindingen en innovaties
 • Sport
 • Reclame, privacy
 • Onrechtmatige publicaties
 • Internet, ICT en Telecommunicatie
 • Reizen, verkeer en vervoer
 • Bedrijfsvoering van ondernemingen
 • Vastgoed, wonen en huren
 • Faillissementen, surseance van betaling, pre-packs
 • Corporate litigation, bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contracten en algemene voorwaarden
 • Personeel, ontslag, werk en inkomen
 • Letsel en verzekeringen
 • Familie, relaties en erfenis
 • Consumentenzaken

SCHIKKEN OF UITPROCEDEREN

Uiteraard houden wij bij het verstrekken van een procesadvies je juridische belangen en financiële belangen goed in de gaten. Ook in de hoger beroepsfase kan een zaak alsnog eindigen in een schikking, waardoor het gerechtshof dan zelf geen uitspraak meer hoeft te doen. In veel zaken is het beter om tot een schikking te komen en de zaak niet uit te procederen. Maar dat heb je niet altijd zelf in de hand, want alle betrokkenen bij de procedure moeten het eens zijn met een schikking. Dat lukt zeker niet altijd. Als procesadvocaten spelen wij niet op de persoon, maar wel op de inhoud. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om het meest optimale resultaat te bereiken. Soms is het behouden van een relatie belangrijker, een andere keer het realiseren van een zakelijk, financieel of inhoudelijk doel.

WAT KUN JE VERWACHTEN IN DE PROCEDURE

Met een hoger beroep is (tenzij sprake is van een kort geding in hoger beroep) al snel een termijn van 12 – 24 maanden gemoeid. Meestal behandelt het gerechtshof de zaak met drie rechters. Bij het gerechtshof heten rechters raadsheren, ook als het vrouwelijke rechters zijn. De beslissingen van het gerechtshof worden arresten of beschikkingen genoemd. De gerechtshoven behandelen diverse zaken in hoger beroep. Elke procedure kent zijn eigen regels. Onze advocaten kennen de verschillende regels die op het hoger beroep van toepassing zijn goed. Dat geldt zowel voor de inhoudelijke regels als voor de specifieke regels die zien op het toepasselijke procesrecht. Wij zijn lid van de vereniging van Procesrechtadvocaten en houden onze kennis jaarlijks up to date door middel van cursussen en congressen. Ook de vakkennis wordt goed bijgehouden.

ADVOCAAT NIET ALTIJD VERPLICHT

Niet in alle rechtszaken ben je verplicht een advocaat in te schakelen. Voor civiele procedures bij de kantonrechter hoef je geen advocaat in te schakelen. Het gaat dan om geldvorderingen tot € 25.000,- huurzaken, arbeidszaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet. Als verdachte in een strafzaak is een advocaat ook niet verplicht. Ook in geschillen tussen burgers, bedrijven of organisaties tegenover de overheid (bestuursrechtelijke procedures) kan een partij ook zichzelf vertegenwoordigen. En voor de gedaagde in een kort geding is het inschakelen van een advocaat evenmin verplicht. Toch is het ook voor deze procedures meestal wel verstandig om je belangen door een deskundige advocaat te laten behartigen. De advocaat is beter op de hoogte van de regels die gelden bij de gerechten en is een specialist in juridische kennis. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures bij alle instanties, behalve de Hoge Raad. Naast bodemprocedures, hoger beroep of een kort geding kun je daarbij onder meer denken aan arbitrage, colleges van toezicht, plagiaatcommissies, geschillencommissies, voorlopige getuigenverhoren, het leggen en opheffen van conservatoire of executoriale beslagen, corporate litigation bij de Ondernemingskamer en tuchtrechtprocedures.

PROCESADVIES

Na de uitspraak van de rechtbank heeft u meestal drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Tenzij sprake was van een kort geding, want dan is de termijn voor het instellen van hoger beroep vier weken. U kunt in deze periode overwegen eerst een procesadvies in te winnen van één van onze in hoger beroep en second opinion gespecialiseerde advocaten. In ons procesadvies geven we een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kans van slagen van het hoger beroep. Zo kunt u een duur en nutteloos hoger beroep voorkomen.

SECOND OPINION

U kunt de beroepstermijn ook gebruiken voor het vragen van een second opinion aan een andere advocaat dan uw eigen advocaat. In het procesadvies dat u krijgt, staat duidelijk op welke juridische gronden de rechtbank tot haar oordeel is gekomen en op welke manier de rechters in het hoger beroep mogelijk tot een ander oordeel te bewegen zijn. Mogelijk is er meer bewijs beschikbaar dan in de procedure bij de rechtbank naar voren is gebracht, zijn de feiten en omstandigheden niet duidelijk genoeg overgekomen bij de rechtbank of kan met voldoende overtuigingskracht worden aangetoond dat de rechtbank de wet onjuist heeft toegepast. Is de termijn van drie maanden onvoldoende voor een duidelijke inschatting van de proceskansen, dan kan worden overwogen ‘pro forma’ in beroep te gaan. Er wordt dan wel een korte dagvaarding in hoger beroep uitgebracht, maar in die dagvaarding ontbreken de argumenten. De termijn voor het instellen van hoger beroep is dan ‘gered’. De argumenten, in hoger beroep ‘grieven’ genoemd, worden dan 6 weken later alsnog ingediend bij het Gerechtshof.

GRIFFIEGELD EN ADVOCAATKOSTEN

Voor het instellen van het hoger beroep moet – naast de kosten van je advocaat – griffiegeld worden betaald aan het gerechtshof. Deze griffiegelden zijn in de afgelopen jaren helaas behoorlijk toegenomen. Voor een civiele procedure geldt dat het laagste griffierecht, voor zaken met een belang tot € 12.500 momenteel € 299 bedraagt voor particulieren en € 683 voor bedrijven. Dat kan bij zaken met een hoofdsom van € 100.000 of meer zelfs oplopen tot € 1553 voor particulieren en € 4961 voor bedrijven. Ook de deurwaarder, die de dagvaarding moet betekenen aan de wederpartij, vraagt een vergoeding voor zijn werkzaamheden.

ADVOCAATKOSTEN

Naast griffiegelden en deurwaarderskosten ben je ook kosten kwijt aan de behandelend advocaat. Wij bieden onze cliënten een uurtarief aan, maar je kunt ook kiezen uit een meer flexibel Kostenmenu. Zo kun je met ons ook een vast bedrag afspreken voor het verstrekken van een procesadvies of het behandelen van een hoger beroep. Ook kunnen we een success fee afspreken. Kijk voor meer informatie over de kosten onder het kopje tarieven en werkwijze op onze website.

Je krijgt de advocaatkosten ook bij een volledig gewonnen rechtszaak NIET terug van de wederpartij die de zaak heeft verloren. Dat komt omdat de wetgever heeft gekozen voor een puntensysteem als het gaat om de proceskostenveroordeling in rechtszaken. De hoogte van het bedrag waartoe de rechter de verliezende partij veroordeelt, staat daardoor in geen verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten. Alleen zaken over een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht geldt door Europese regelgeving wel een volledige kostenveroordeling. Maar ook dan mag de rechter de daadwerkelijke juridische kosten matigen tot een lager bedrag. Ook kan de rechter besluiten iedere partij diens eigen proceskosten te laten dragen. Meestal gebeurt dat als beide partijen in de procedure bepaalde stellingen hebben gewonnen dan wel verloren. Wij informeren je graag over de te verwachten kosten in je procedure.

HOE WERKEN ONZE ENTERTAINMENTADVOCATEN?

De Vos & Partners Advocaten heeft veel specifieke kennis en ervaring op het gebied van het entertainmentrecht. Vele beroemde, belangrijke en creatieve cliënten gingen u voor, maar ook innoverende start ups en veelbelovende talenten staan wij graag bij. Ons doel is om zo efficiënt en effectief mogelijk te helpen. Wij handelen daarbij uitsluitend in uw belang.Recente blog berichten • Hoger beroep & second opinion

08-04-2020 - door Hilde Nobel

Rechtspraak komt weer op gang en pakt weer meer soorten zaken op

Volgens de Raad voor de Rechtspraak zijn de voorzieningen vo... Lees meer

19-03-2020 - door Els Doornhein

Informatie De Vos en Partners over het Corona-virus

Beste cliënten, Het Corona-virus houdt de hele wereld in zi... Lees meerHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage