+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Merkenrecht

Merkenrecht

De top 10 van meest waardevolle merken in 2015, bestond volgens zakenblad Forbes uit de volgende merken: Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, IBM, McDonalds, Samsung, Toyota, General Electric en Facebook. Het merkrecht is van wezenlijk belang voor de meeste ondernemingen. Het zorgt voor transparantie in de markt, omdat een merk helpt de door bedrijven aangeboden waren en diensten te onderscheiden. Een merk heeft dus vooral een ‘herkomstfunctie’: het merk geeft de herkomst aan van het product of de dienst.

BESCHRIJVENDE TEKENS NIET BESCHERMD

Alle namen en logo’s, en tegenwoordig zelfs geuren en klanken, kunnen als merk worden gedeponeerd en vervolgens ingeschreven. Belangrijke voorwaarde is wel dat zij geschikt zijn om de waren (producten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Beschrijvende tekens kunnen dus niet als merk dienen. ‘Biomild’ voor biologische yoghurt, ‘Fietsmagazine’ voor een tijdschrift over wielrennen en ‘Superfresh’ voor voedingsmiddelen zijn voorbeelden van tekens die geen onderscheidend vermogen bezitten, en niet konden worden ingeschreven als merk.

TEGEN ELK GEBRUIK VAN ANDERMANS MERK

In de Benelux zijn de rechten van merkhouders geregeld in het Benelux Verdrag van de Intellectuele Eigendom (BVIE). Dit verdrag bepaalt in welke gevallen een merkhouder op basis van zijn ingeschreven merk kan optreden tegen gebruik van een teken door een derde (bijvoorbeeld door een concurrent). Het recht is behoorlijk omvattend: in theorie kan de merkhouder optreden tegen nagenoeg elk gebruik van zijn merk of daarop gelijkende tekens door derden, mits dat gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer en hij daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

NAMAAKARTIKELEN

De merkhouder kan zich verzetten tegen de verkoop van namaakartikelen die zijn voorzien van zijn merk. Als vereiste geldt dus wel dat sprake is van gebruik in het ‘economisch verkeer’. Het enkele bezit van een paar namaak Rolex horloges is wel toegestaan. Er is echter wel sprake van een merkinbreuk indien men er een ‘handeltje’ in begint en deze namaak Rolex horloges gaat verhandelen, bijvoorbeeld op sites zoals Marktplaats.nl. Dat is een klassiek geval van merkenpiraterij, dat niet alleen een merkinbreuk oplevert maar zelfs ook strafbaar kan zijn. De merkhouder kan ook verbieden het gebruik van tekens in het economisch verkeer die zodanig gelijkenissen vertonen met zijn merk, dat daardoor verwarringsgevaar is te duchten bij het relevante publiek. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld waarbij de mate van overeenstemming tussen merk en teken een belangrijke rol speelt. Maar ook van belang is in hoeverre het potentieel verwarringwekkende teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor het merk wordt gebruikt. Ter illustratie: het schoonmaakmiddel AJAX en de gelijknamige voetbalclub kunnen gewoon naast elkaar bestaan, omdat verwarring tussen beide merken nagenoeg is uitgesloten.

ONDERSCHEIDINGSKRACHT OF BEKENDHEID VAN EEN MERK

Bij de beoordeling van merkinbreuken moet rekening worden gehouden met de indruk die de merken bij de gemiddelde consument achterlaten en de onderscheidingskracht of bekendheid van het ingeroepen merk. Als het oudere merk een grotere bekendheid geniet, zal eerder sprake zijn van verwarringsgevaar. Zo heeft het Gerechtshof in Den Haag begin 2016 geoordeeld dat het woordmerk ‘EAU CROCO’ (voor parfums) toch niet als merk mocht worden ingeschreven omdat het verwarring zou wekken met het bekende beeldmerk van Lacoste (wie kent die krokodil niet?).

De merkhouder kan ook optreden tegen derden die zonder geldige reden proberen te profiteren van de bekendheid, aantrekkingskracht, reputatie van zijn merk. Het kooplustopwekkend vermogen van het jenevermerk Claeryn werd geschaad door het zeepmerk Klarein.

Startende ondernemers worden dan ook aangeraden goed onderzoek te doen naar de aanwezigheid van reeds bestaande merken, voordat zij daadwerkelijk een naam kiezen voor hun producten en/of diensten en daarin grote investeringen gaan doen. Hierdoor worden vervelende juridische kwesties mogelijk voorkomen.

Meer informatie over de expertise en ervaringen van De Vos & Partners op het gebied van het merkenrecht, is onder meer te vinden op de pagina “Brand protection & Enforcement”Recente blog berichten • MerkenrechtHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3