+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Octrooirecht

Octrooirecht

Innovatie is voor ons land van cruciaal belang. Zonder innovatie is er geen groei en productiviteit en dus ook geen welvaart. Wij Nederlanders staan gelukkig niet stil. De Rijksdienst voor de Overheid (RVO) liet onlangs nog weten dat Nederland goed scoort als het gaat om indienen van Europese octrooiaanvragen. Wij staan op de zevende plek, omgerekend per hoofd van de bevolking, zelfs op plek twee.

INNOVATIE EN OCTROOIRECHT

Technische vooruitgang wordt bereikt door innovatie. Het toepassen en voortbouwen op de techniek die anderen hebben bedacht en ontwikkeld, hoort daarbij. Uiteraard geldt daarbij dat u geen inbreuk mag maken op rechten van derden, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij octrooien. Wanneer u een uitvinding heeft gedaan, of bij de productie of exploitatie daarvan een rol speelt, komt het octrooirecht om de hoek kijken. Om een uitvinding te kunnen beschermen is de voorafgaande verkrijging van een octrooirecht vereist. Hiertoe is vereist het indienen van een octrooiaanvraag waarbij onderzocht zal worden of dat wat u wenst te claimen wel daadwerkelijk aan de eisen van de Octrooiwetgeving voldoet. Octrooiverlening is slechts aan de orde als er wordt voldaan aan de eisen van nieuwheid.

VOORTIJDIG OPENBAREN VAN EEN UITVINDING

De vereiste nieuwheid betekent dat wanneer u een uitvinding heeft gedaan, u deze vooral goed geheim dient te houden. Het voortijdig openbaren van een uitvinding, bijvoorbeeld door deze op het internet kenbaar te maken, zal ertoe kunnen leiden dat u nooit meer een geldig octrooirecht zult kunnen verkrijgen. De openbaar gemaakte uitvinding behoort tot het publieke domein en dat is schadelijk voor de nieuwheid van de eigen octrooiaanvraag. Om een octrooi te kunnen verkrijgen moet de uitvinding daarnaast (kort gezegd) niet voor de hand liggen voor een gemiddeld vakman en voldoende innovatief zijn.

ROYALTY’S VOOR HET GEBRUIK VAN OCTROOI

Met een octrooi (patent) heeft u een recht om derden te verbieden uw uitvinding toe te passen en vooral te exploiteren. Een octrooi is daarmee ook de basis voor licentiering, waarbij u een derde toestemming geeft uw octrooi te gebruiken in ruil voor een vergoeding (royalty).

Octrooibescherming is wereldwijd mogelijk. Een octrooiaanvraag wordt ingediend door een octrooigemachtigde. De Vos & Partners kan u van hulp zijn bij het selecteren van de juiste octrooigemachtigde. De kosten van octrooibescherming kunnen fors zijn. Het is dan ook van belang om samen met ons te beoordelen of bescherming in uw situatie, gelet op het belang van de uitvinding, verstandig lijkt. Beschermen is een ding, het optreden bij inbreuk op uw octrooirechten een tweede.

Verdere informatie over de expertise en werkgebieden van De Vos & Partners vindt u bij ‘Uitvindingen en Innovatie’.Recente blog berichten • OctrooirechtHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Created by Supreme being 21.3