+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Onze advocaten ondernemingsrecht zijn specialisten in de volgende rechtsgebieden:

 • Vennootschapsrecht
 • Handels- en contractenrecht
 • Transactiepraktijk, overnames, M&A
 • Herstructureringen, samen met de Insolventiepraktijk
 • Geschillen binnen de onderneming, corporate litigation
 • Financieel Recht

OPZETTEN EN INRICHTEN VAN ONDERNEMINGEN

Wij adviseren onze cliënten over corporate governance, het opzetten, de inrichting en het (her)structureren van ondernemingen en het aangaan van samenwerkingen met andere partijen. Wij helpen ondernemers aan goed uitgewerkte aandeelhoudersovereenkomsten, voorwaarden voor een joint venture en managementovereenkomsten. Daarnaast verzorgen wij alle andere overeenkomsten waarin de relatie tussen de betrokken ondernemingen wordt vastgelegd zoals franchise-, agentuur- en distributieovereenkomsten. In onze dienstverlening nemen wij graag de rol aan van trusted advisor voor de directie of de aandeelhouders van de onderneming. Vanuit onze ervaring en gedegen expertise zijn wij in staat de standpunten en plannen van ondernemers juridisch te vertalen.

STARTUPS

Wij ondersteunen graag ambitieuze startups. Voor hen is het van groot belang om al in een vroeg stadium goed na te denken over de rechtsvorm en de vastlegging van de voorwaarden van samenwerking tussen de oprichters en investeerders. Voor deze partijen stellen wij termsheets, aandeelhoudersovereenkomsten en participatieovereenkomsten op. Startende ondernemingen die inmiddels de slag hebben gemaakt naar een succesvolle onderneming ondersteunen wij vervolgens multidisciplinair (arbeidsrecht, contractenrecht en ICT en IE recht).

GESCHILLEN BINNEN EN TUSSEN ONDERNEMINGEN

Geschillen in de onderneming kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Denk aan een mislukte samenwerking tussen aandeelhouders in een BV, een investeerder die zijn financiële afspraken niet nakomt, ruzie tussen aandeelhouders, wanbeleid van de directie. Niet zelden hebben dit soort geschillen als gevolg dat de onderneming eraan onderdoor gaat of stuurloos wordt. Op zo’n moment moet vaak worden ingegrepen.

Wij hebben alle expertise in huis om partijen hierin te begeleiden. Of het nu de bestuurder is die wordt ontslagen of aansprakelijk wordt gesteld, of een aandeelhouder die van zijn aandelen af wil.

Ook staan wij partijen bij in geschillen over overnames bij joint ventures en andere samenwerkingen en handelsrelaties. In het kader van een overname is bepaalde informatie gedeeld en worden garanties gegeven. Indien blijkt dat die (financiële) informatie onjuist was en indien er inbreuk is gemaakt op de garanties, ontstaan vaak geschillen tussen de koper en verkoper. In zo’n geval kan het nodig zijn te procederen tegen de verkoper om de geleden schade te verhalen of om de koopprijs van de aandelen aan te laten passen dan wel om de verkoper bij te staan in zijn verweer tegen dergelijke claims.

De Vos & Partners adviseert en procedeert over contractuele verplichtingen in handelsrelaties en financieringsconstructies. Wij beschikken over specifieke ervaring en expertise in het voeren van (enquête) procedures bij de Ondernemingskamer, in arbitragezaken en in andere geschillen waar bestuurders en (activistische) aandeelhouders zijn betrokken. Ook staan wij partijen bij in andere procedures bij de Ondernemingskamer, zoals procedures over medezeggenschap.

ONZE KLANTEN IN HET ONDERNEMINGSRECHT

 • (middel) groot MKB
 • Investeerders en private equity en venture capital-partijen
 • DGA’s
 • Financiële en zakelijke dienstverlening
 • Startups
 • Bedrijven in de ICT sector
 • Bedrijven in de automotive sector
 • Bedrijven in de reisbranche
 • Retail

HOOGWAARDIGE JURIDISCHE ADVIEZEN

De kracht van De Vos & Partners ligt in hoogwaardige juridische adviezen aan ondernemers, gecombineerd met stevige ervaring in een veelheid van branches. Wij zijn vertrouwde sparringpartners van onze cliënten, waarvoor wij snel, pragmatisch en doortastend optreden.Recente blog berichten • Ondernemingsrecht

20-09-2021 - door roeland van gelder

De rechtsgevolgen van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring (september 2021)

Indien de wederpartij de gerechtvaardigdheid van de ontbindi... Lees meerWerkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage