+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Verdeling en verrekening van vermogen

Verdeling en verrekening van vermogen

Een echtscheiding brengt automatisch financiële gevolgen mee. Het vermogen en de bezittingen moeten namelijk worden verdeeld.

Gemeenschap van goederen

Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd? In dat geval wordt alles (zowel het vermogen als de eventuele schulden) in principe gelijkelijk verdeeld. Dit lijkt eenvoudig maar verschillende problemen kunnen zich voordoen. Wilt u bijvoorbeeld de gezamenlijke woning verkopen of wilt u of uw ex-partner erin blijven wonen? Blijft één van u in het huis wonen dan zal de waarde ervan moeten worden bepaald. Er kan discussie ontstaan over de waarde van de woning en/of andere gezamenlijke bezittingen, maar ook over de datum die moet worden aangehouden voor de verdeling van het vermogen (de zogenoemde peildatum) kan aanleiding zijn tot discussies. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat schenkingen of erfenissen die tijdens het huwelijk zijn verkregen met het gemeenschappelijke vermogen zijn vermengd. 

Huwelijkse voorwaarden

Vaak is in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. Dit betekent dat er bij een echtscheiding verrekening plaatsvindt. Er zijn twee soorten verrekenbedingen: een periodiek verrekenbeding (ook wel jaarlijks verrekenbeding genoemd) of een finaal verrekenbeding.

Is er een periodiek verrekenbeding? Dan had er jaarlijks een verrekening moeten plaatsvinden, waardoor elk jaar het gezamenlijk opgebouwde vermogen onderling wordt verdeeld. De vermogens blijven wel gescheiden maar alles wat wordt opgebouwd (hetgeen men verdient en daar vanaf getrokken de kosten voor de huishouding) wordt netjes ieder jaar verdeeld. Veel mensen denken hier in de praktijk simpelweg niet aan. Als u na een jarenlang huwelijk uit elkaar gaat en u nooit heeft verrekend, kan dit tot ongewenste financiële situaties leiden. Aan het einde van het huwelijk dient alsnog uitgezocht te worden wat verdeeld had moeten worden. Als de vermogens zijn samengesmolten of geïnvesteerd, is dit haast een onmogelijke klus en dan zal vaak de rechter eraan te pas komen. De rechter beslist in dergelijke gevallen nog eens dat partijen dienen af te rekenen alsof zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

Een vervalbeding waarbij partijen in de huwelijkse voorwaarden opnemen dat de mogelijkheid tot verrekening na drie jaar niet meer mogelijk is, is door de rechter nietig bepaald. Er dient dus verrekend te worden. 

Is er een finaal verrekenbeding? Dan wordt er bij het einde van het huwelijk ook 50/50 verdeeld. Ook hier geldt een aantal uitzonderingen, zoals goederen die zijn geschonken met een uitsluitingsclausule.

Meer weten? Lees dan onze blog over dit onderwerp:Recente blog berichten • Verdeling en verrekening van vermogen

07-05-2020 - door Rick de Boer

De echtelijke koop- of huurwoning tijdens de echtscheidingsprocedure

Als ex-partners een gezamenlijke koop- of huurwoning hebben,... Lees meer

19-03-2020 - door Els Doornhein

Informatie De Vos en Partners over het Corona-virus

Beste cliënten, Het Corona-virus houdt de hele wereld in zi... Lees meerHoofdcategorie

Werkwijze en Tarieven

Snel, efficiënt en to the point, zo werken we het liefst.

BEKIJK HIER AL ONZE TARIEVEN EN WERKWIJZE

Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage