+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Duco van Dongen

Duco van Dongen

Advocaat

Duco is advocaat sinds 2014 en houdt zich bezig met het insolventierecht in brede zin. Hij wordt door de rechtbank Amsterdam regelmatig aangesteld als curator en heeft door de jaren heen gewerkt in faillissementen van kleine (startende) ondernemers, tot aan toonaangevende internationale retailbedrijven zoals Mexx, MS Mode en Intertoys.

Als advocaat heeft Duco zich gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemingen in zwaar weer, bijvoorbeeld door het herstructureren van schulden of het oplossen van een dispuut met de bank. Daarbij komt zijn ervaring als curator goed van pas, omdat het als advocaat belangrijk is om je in een ondernemer te kunnen verplaatsen. Een advocaat moet zich namelijk niet blind staren op de juridische uitgangspunten; commerciële afwegingen maken vaak ook (een belangrijk) deel uit van de strategie in een dossier. Daarin fungeert Duco graag als sparringpartner, om samen met u te zoeken naar een oplossing die recht doet aan de juridische uitgangspunten, maar ook rekening houdt met uw commerciële belangen.

Duco heeft zijn opleiding rechtsgeleerdheid afgerond in Amsterdam, waar hij woont met zijn vrouw en dochtertje. In 2019 heeft hij ook de specialisatieopleiding Insolventierecht van de Grotius Academie afgerond, waarna hij lid is geworden van de vereniging voor insolventiespecialisten (INSOLAD).
Recente blog berichten • Duco van Dongen

22-11-2021 - door Duco van Dongen

Faillissement Intertoys

Faillissement Op 21 februari 2019 heeft de rechtbank Amsterdam de faillissementen uitgesproken van Intertoys Holland B.V., Speelgoedpaleis Bart Smit B.V. en Speelhoorn B.V. (hierna gezamenlijk: “Intertoys”). De rechtbank stelde mr. J.R. Berkenbosch en mr. J. Lensink aan tot curatoren en benoemde mevrouw mr. E.A. de Vos tot rechter-commissaris. Ontwerpakkoord Het bestuur van Intertoys heeft een ontwerpakkoord met curatoren gedeeld. Dit is het ontwerpakkoord waarover op 3 december 2021 op de rechtbank Amsterdam de raadpleging en stemming zal plaatsvinden. De curatoren hebben de concurrente schuldeisers de mogelijkheid geboden om een volmacht verlenen om vóór of tegen het akkoord te stemmen, zodat zij niet zelf naar de verificatievergadering hoeven te komen. Het ontwerpakkoord en de stemvolmacht zijn toegankelijk via [ontwerpakkoord] en [stemvolmacht]. Advies curatoren De curatoren hebben een advies over het door Intertoys aangeboden akkoord opgesteld. Curatoren zijn van mening dat de concurrente schuldeisers van Intertoys bij het aannemen van het akkoord zijn gebaat, nu dit voor hen naar verwachting tot een hogere uitkering zal leiden dan de uitkering die zij bij een voortgezette liquidatie van de activa van Intertoys in faillissement zouden ontvangen. Het volledige advies van de curatoren is toegankelijk via [advies].

Lees meer

16-07-2021 - door Duco van Dongen

Herstructureren met hulp van de overheid? Dat kan!

De meeste ondernemers hebben inmiddels wel gehoord van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, ook wel de WHOA genoemd. Met de WHOA kunnen ondernemers op een relatief eenvoudige manier schulden herstructureren. De WHOA heeft ook de aandacht getrokken van de rijksoverheid die met het Time-Out-Arrangement (TOA) ondersteuning biedt voor het tijdelijk stilleggen van een onderneming of definitief staken van de bedrijfsactiviteiten tijdens de coronacrisis. Naast het programma ‘Zwaar weer’ gestart bij KvK, kunnen ondernemers sinds kort ook gebruikmaken van het TOA-krediet. Een krediet van maximaal 100.000 euro dat exclusief ter beschikking wordt gesteld aan ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Het TOA-krediet kan worden gebruikt “voor een herstart, uitbreiding of aanpassing” van de bedrijfsactiviteiten. Wel verbindt de rijksoverheid een voorwaarde aan het TOA-krediet; met het krediet moet een akkoord worden aangeboden aan de crediteuren, waarbij de ondernemer gebruik moet maken van de WHOA. Een voorwaarde voor een succesvol beroep op de WHOA is namelijk dat er ‘nieuw geld’ de onderneming in vloeit. Die voorwaarde is voor de meeste ondernemers niet makkelijk te vervullen. Door de langdurige coronacrisis zijn de mogelijkheden om nieuw geld aan te trekken doorgaans uitgeput. Het TOA-krediet kan in dat geval een oplossing zijn. Positie Belastingdienst ABN AMRO schreef dat ongeveer 10 procent van alle ondernemers het afgelopen jaar niet in staat was om de bedrijfsbelastingen (volledig) te betalen als gevolg van de coronacrisis. De Belastingdienst zal dan ook een crediteur zijn die vaak in een WHOA-akkoord wordt betrokken. Onlangs heeft de Belastingdienst laten weten onder welke voorwaarden hij meewerkt aan een WHOA-akkoord. In de aangepaste Leidraad Invordering 2008 heeft de Belastingdienst laten weten dat een WHOA-akkoord (onder meer) aan de volgende voorwaarde moet voldoen. “De Belastingdienst is in een klasse ingedeeld waarin zijn preferentie voldoende tot uitdrukking komt. Dit houdt in beginsel in dat de Belastingdienst ten minste het dubbele percentage krijgt aangeboden van wat aan concurrente schuldeisers wordt aangeboden.” Het is nuttig om te weten onder welke voorwaarde(n) de Belastingdienst meewerkt aan een akkoord. Voor een succesvol WHOA-akkoord is het namelijk van belang dat het akkoord goed is voorbereid, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Er zal voorafgaand aan WHOA-akkoord een haalbare begroting moeten worden opgesteld, samen met een deugdelijk stappenplan. Daarbij zal juridisch advies onmisbaar zijn. Vreest u voor het voortbestaan van uw onderneming door een drukkende schuldenlast, of hebt u vernomen dat een van uw debiteuren een WHOA-akkoord aan het voorbereiden is? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Duco van Dongen van De Vos & Partners Advocaten.

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

Grote en middelgrote (internationaal opererende) bedrijven.

Opleiding

Universiteit van Tilburg (2011) - Universiteit van Amsterdam (2014) - Beroepsopleiding Advocaten (NOvA, 2017) - Grotius postacademische specialisatieopleiding Insolventierecht (2019)

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht, Faillissementsrecht en Herstructurering

Expertises

Insolventie, Handel, Industrie & MKB

Contact

t: 020-2060753
m: dvandongen@devos.nl

   

Secretaresse

Esther Hemelaar-Tuilan

Secretariaat

t: 020-2060728

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage