+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Betrokken, daadkrachtig en vol overtuiging gaat Mandy te werk

De Vos & Partners
Mandy Roggeveen

Mandy Roggeveen

Advocaat

Mandy Roggeveen wist van jongs af aan al dat zij rechten zou gaan studeren. Tijdens haar rechtenstudie werd al snel duidelijk: Mandy wordt advocaat! Na enige ervaring te hebben opgedaan binnen de juridische sector is Mandy advocaat geworden. Het daadwerkelijk iets voor iemand kunnen betekenen is wat Mandy in de advocatuur zocht en ook heeft gevonden. Zij zet zich voor de volle 100% in om het beste resultaat voor haar cliënten te bereiken. Soms is een minnelijke oplossing het beste voor partijen maar Mandy schuwt absoluut de weg naar de rechter niet.

Betrokkenheid en inlevingsvermogen

Cliënten waarderen de betrokkenheid van Mandy en haar inlevingsvermogen. De kracht om vertrouwen op te bouwen tussen advocaat en cliënt, onderscheidt Mandy van andere advocaten. Doordat Mandy cum laude in twee afstudeerrichtingen is afgestudeerd, kan zij cliënten goed adviseren in meerdere privaatrechtelijke rechtsgebieden.
Recente blog berichten • Mandy Roggeveen

20-04-2021 - door Mandy Roggeveen

Het wetsvoorstel ‘dubbele achternaam’

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft onlangs het nieuwe wetsvoorstel ‘dubbele achternaam’ ter internetconsultatie voorgelegd. Dat houdt in dat mensen hun mening, ideeën en eventuele opmerkingen kenbaar kunnen maken waarna het wetgevingstraject kan worden vervolgd.  Minister Dekker heeft dit wetsvoorstel ingebracht omdat uit een onderzoek in 2020 is gebleken dat 1/3e van de ouders de mogelijkheid zou willen hebben om hun kind een dubbele achternaam te geven. Om een willenkeurig voorbeeld te noemen:   Mevrouw Jansen en de heer Rodríguez García ontmoeten elkaar tijdens hun studie in Uruguay. Ze worden stapelverliefd en gaan zich samen in Nederland vestigen. Na een paar jaar raakt mevrouw Jansen in verwachting van hun eerste kind. In Nederland kan het kind alleen Rodríguez García óf Jansen heten; de achternamen kunnen niet gecombineerd worden.  Als vader en moeder kiezen voor de achternaam van vader, lijkt het voor de vader in dit geval net of zijn eigen kind, zijn broer of zus is, omdat zijn broer en zus ook dezelfde achternaam hebben (namelijk een combinatie van de achternamen van hun ouders). Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om het kind de achternamen: “Jansen”, “Jansen Rodríguez García”, “Rodríquez García Jansen” of “Rodriquez García” te geven. Hiermee wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de wens van de vader uit dit voorbeeld om de achternaam van vader en moeder te combineren. De achternaam van vader wordt in Nederland gezien als één achternaam en kan niet gesplitst worden, ook niet in het wetsvoorstel. De ouders kunnen onder het wetsvoorstel een keuze maken voor een dubbele achternaam, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader (of duomoeder) in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde ouders of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de naam van de geboortemoeder. Een en ander conform de huidige Nederlandse wetgeving als ouders geen keuze maken voor een achternaam.  De huidige wetgeving kent overigens de zogenoemde ‘eenheid van naam’, wat betekent dat het tweede kind dat binnen dezelfde relatie geboren wordt, dezelfde naam zal krijgen als het eerste kind. Het is dus niet mogelijk om het eerste kind de naam Jansen te geven en de broer of zus Rodríguez García.   Zoals gezegd, het wetsvoorstel is in consultatie gegaan en de vraag is of deze wetswijziging na het wetgevingstraject en parlementaire behandeling uiteindelijk in werking zal treden.  Wij houden u in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen!  Team familierecht De Vos en Partners Advocaten   

Lees meer

28-10-2020 - door Mandy Roggeveen

Ontvangt u partner- of kinderalimentatie? Het volgende is voor u dan zeker belangrijk!

Ieder jaar wordt de indexering van de alimentatie aangepast, zo ook voor het jaar 2021. Door middel van deze jaarlijkse indexering wordt er bij de hoogte van de alimentatie rekening gehouden met de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. Verhoging Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2021 van rechtswege verhoogd met 3 %, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten of partijen andere afspraken hebben gemaakt. Dat heeft de Minister voor Rechtsbescherming recent bekend gemaakt. Dit betekent dat het bedrag dat u maandelijks aan partner- dan wel kinderalimentatie ontvangt, vanaf 1 januari 2021 met 3 % wordt verhoogd. Deze verhoging is automatisch van toepassing maar u als alimentatiegerechtigde, dient dit wel zelf bij uw ex-partner aan te geven zodat het daadwerkelijk wordt betaald. Als u al langere tijd partner- of kinderalimentatie ontvangt en er nooit rekening is gehouden met de jaarlijkse indexering, houdt u hier dan nu wel direct rekening mee. Actiepunten voor u Het betalen van alimentatie verjaart na 5 jaar. Het is daarom van belang dat u zich goed bewust bent van het bovenstaande en op tijd actie onderneemt. Wij adviseren u voor de maand december de volgende actiepunten in uw agenda te noteren: Bereken de alimentatie + indexering waar u met ingang van januari van het nieuwe jaar aanspraak op maakt; Informeer uw voormalige partner dat de alimentatie omhoog gaat per 1 januari en meld het nieuwe bedrag; en Check eind december of begin januari of het geïndexeerde alimentatiebedrag tijdig op uw bankrekening is bijgeschreven. Uiteraard helpen wij u graag bij de berekening van uw alimentatie. Mocht uw voormalige partner het geïndexeerde alimentatiebedrag niet (willen) overmaken, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag bij. Frederique Mackay-Beins & Mandy Roggeveen

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

particulieren en ondernemingen

Opleiding

Vrije Universiteit van Amsterdam (2015), master rechtsgeleerdheid; afstudeerrichtingen Privaatrecht en Arbeidsrecht.

Rechtsgebieden

Consumentenrecht, Geschillenbeslechting, Procesrecht, Familierecht, Erfrecht

Expertises

Familierecht, Rechtsbijstandsverzekeraars, Vastgoed, Bouwrecht & Wonen

Contact

t: 31 (0)20 2060720
m: mroggeveen@devos.nl

   

Sla op met Vcard

Secretaresse

Marjon Verburg

Secretariaat

t: 020-2060764

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage