+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Betrokken, daadkrachtig en vol overtuiging gaat Mandy te werk

De Vos & Partners
Mandy Roggeveen

Mandy Roggeveen

Advocaat

Mandy Roggeveen wist van jongs af aan al dat zij rechten zou gaan studeren. Tijdens haar rechtenstudie werd al snel duidelijk: Mandy wordt advocaat! Na enige ervaring te hebben opgedaan binnen de juridische sector is Mandy advocaat geworden. Het daadwerkelijk iets voor iemand kunnen betekenen is wat Mandy in de advocatuur zocht en ook heeft gevonden. Zij zet zich voor de volle 100% in om het beste resultaat voor haar cliënten te bereiken. Soms is een minnelijke oplossing het beste voor partijen maar Mandy schuwt absoluut de weg naar de rechter niet.

Betrokkenheid en inlevingsvermogen

Cliënten waarderen de betrokkenheid van Mandy en haar inlevingsvermogen. De kracht om vertrouwen op te bouwen tussen advocaat en cliënt, onderscheidt Mandy van andere advocaten. Doordat Mandy cum laude in twee afstudeerrichtingen is afgestudeerd, kan zij cliënten goed adviseren in meerdere privaatrechtelijke rechtsgebieden.
Recente blog berichten • Mandy Roggeveen

31-08-2021 - door Mandy Roggeveen

Nieuwsupdate: Geslacht op geboorteakte naast “man” of “vrouw” nu ook “X” mogelijk

De rechtbank Amsterdam heeft deze zomer geoordeeld dat een non-binair persoon met terugwerkende kracht de geboorteakte kan laten aanpassen. De rechter moest eraan te pas komen omdat de wet deze mogelijkheid niet biedt. De rechtbank Amsterdam zag aanleiding om de persoon in kwestie die zich man noch vrouw voelt, toe te staan dat op de geboorteakte met terugwerkende kracht bij het geslacht “X” komt te staan. In de huidige wetgeving is het alleen toegestaan om het geslacht in het paspoort te veranderen naar man of vrouw. Sinds 1993 kunnen kinderen vanaf de geboorte wel een genderneutraal paspoort krijgen als hun geslacht bij de geboorte niet kan worden vastgesteld (en drie maanden nadien nog niet). De mogelijkheid om het geslacht in de geboorteakte later van man of vrouw te veranderen in “X” is nu met deze uitspraak van de rechter pas mogelijk gebleken. Het was wel al eerder (sinds een uitspraak in 2018) mogelijk om in het paspoort een genderneutraal geslacht op te laten nemen. De rechtbank overwoog dat de Nederlandse wet die deze mogelijkheid (nog) niet biedt ‘een ongerechtvaardigd onderscheid’ maakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te horen en personen die non-binair zijn en dat mag volgens de wet op gelijke behandeling niet. De rechtbank Amsterdam heeft op deze manier een aanknoping gevonden om het mogelijk te maken het geslacht van deze persoon met terugwerkende kracht op de geboorteakte te wijzigen naar “X”.

Lees meer

20-04-2021 - door Mandy Roggeveen

Het wetsvoorstel ‘dubbele achternaam’

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft onlangs het nieuwe wetsvoorstel ‘dubbele achternaam’ ter internetconsultatie voorgelegd. Dat houdt in dat mensen hun mening, ideeën en eventuele opmerkingen kenbaar kunnen maken waarna het wetgevingstraject kan worden vervolgd.  Minister Dekker heeft dit wetsvoorstel ingebracht omdat uit een onderzoek in 2020 is gebleken dat 1/3e van de ouders de mogelijkheid zou willen hebben om hun kind een dubbele achternaam te geven. Om een willenkeurig voorbeeld te noemen:   Mevrouw Jansen en de heer Rodríguez García ontmoeten elkaar tijdens hun studie in Uruguay. Ze worden stapelverliefd en gaan zich samen in Nederland vestigen. Na een paar jaar raakt mevrouw Jansen in verwachting van hun eerste kind. In Nederland kan het kind alleen Rodríguez García óf Jansen heten; de achternamen kunnen niet gecombineerd worden.  Als vader en moeder kiezen voor de achternaam van vader, lijkt het voor de vader in dit geval net of zijn eigen kind, zijn broer of zus is, omdat zijn broer en zus ook dezelfde achternaam hebben (namelijk een combinatie van de achternamen van hun ouders). Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid gecreëerd om het kind de achternamen: “Jansen”, “Jansen Rodríguez García”, “Rodríquez García Jansen” of “Rodriquez García” te geven. Hiermee wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de wens van de vader uit dit voorbeeld om de achternaam van vader en moeder te combineren. De achternaam van vader wordt in Nederland gezien als één achternaam en kan niet gesplitst worden, ook niet in het wetsvoorstel. De ouders kunnen onder het wetsvoorstel een keuze maken voor een dubbele achternaam, maar zij zijn hiertoe niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader (of duomoeder) in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde ouders of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de naam van de geboortemoeder. Een en ander conform de huidige Nederlandse wetgeving als ouders geen keuze maken voor een achternaam.  De huidige wetgeving kent overigens de zogenoemde ‘eenheid van naam’, wat betekent dat het tweede kind dat binnen dezelfde relatie geboren wordt, dezelfde naam zal krijgen als het eerste kind. Het is dus niet mogelijk om het eerste kind de naam Jansen te geven en de broer of zus Rodríguez García.   Zoals gezegd, het wetsvoorstel is in consultatie gegaan en de vraag is of deze wetswijziging na het wetgevingstraject en parlementaire behandeling uiteindelijk in werking zal treden.  Wij houden u in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen!  Team familierecht De Vos en Partners Advocaten   

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

particulieren en ondernemingen

Opleiding

Vrije Universiteit van Amsterdam (2015), master rechtsgeleerdheid; afstudeerrichtingen Privaatrecht en Arbeidsrecht.

Rechtsgebieden

Consumentenrecht, Geschillenbeslechting, Procesrecht, Familierecht, Erfrecht

Expertises

Familierecht, Rechtsbijstandsverzekeraars, Vastgoed, Bouwrecht & Wonen

Contact

t: 31 (0)20 2060720
m: mroggeveen@devos.nl

   

Sla op met Vcard

Secretaresse

Marjon Verburg

Secretariaat

t: 020-2060764

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage