+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Marthe Wiebe

Marthe Wiebe

Advocaat

Marthe Wiebe werkt sinds 2016 bij de Vos & Partners Advocaten. Ze adviseert in zakelijke geschillen op het gebied van insolventierecht in brede zin (insolventie en herstructurering). Daarnaast wordt Marthe regelmatig door de rechtbank Amsterdam aangesteld tot curator in faillissementen en assisteert zij andere curatoren bij de afwikkeling van hun faillissementen. Hierdoor heeft zij meegewerkt aan (grote) faillissementen als Intertoys, AWEPA en Supremia.

Marthe is een ambitieuze en enthousiaste advocaat met een echte hands-on mentaliteit. Dit komt goed van pas bij de faillissementen waarin zij als curator in een korte tijd een onderneming moet doorgronden en snel beslissingen moet nemen.

Het leuke aan haar werk? Direct contact en mensen helpen zijn ‘in the end’ voor Marthe de belangrijkste drijfveren. De ondernemers waar ze voor werkt komen dan ook graag bij het kantoor langs voor een gesprek. De sfeer bij De Vos & Partners spreekt hen aan. Die prettige sfeer is voor Marthe, die zichzelf vooral ziet als een rationele advocaat, een reden om met plezier bij het kantoor te werken.

Marthe is lid van de Vereniging JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten)
Recente blog berichten • Marthe Wiebe

17-08-2021 - door Marthe Wiebe

De NOW-regeling en faillissement

De ‘NOW-regeling’ is sinds de coronacrisis geen onbekende term meer voor menig ondernemer. Ondanks deze bekendheid blijft het aanvraagproces voor veel ondernemers toch een raadsel. Helemaal in het geval dat plotseling een faillissement ophanden is. Wat gebeurt er met de NOW-subsidie als je failliet bent verklaard? De NOW-regeling Het doel van de NOW-regeling is om te voorkomen dat ondernemers door de coronacrisis ‘kopje onder’ gaan. Door de subsidie kan de ondernemer de loonkosten blijven betalen, waardoor werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft. De NOW-subsidie kent inmiddels vele aanvraagperioden (de zogenaamde ‘tranches’). Bij elk van deze tranches valt de subsidie uiteen in twee fasen: de voorschotfase en de subsidiefase. De hoogte van het voorschot wordt bepaald door het geschatte omzetverliespercentage en de loonsom. Vervolgens volgt de subsidiefase waarin de definitieve subsidie wordt vastgesteld. In deze fase dient de ondernemer zelf een aanvraag voor subsidievaststelling te doen. Uit de definitieve berekening volgt dan of er sprake is van een nabetaling of een terugvordering. Indien geen subsidievaststelling wordt aangevraagd, volgt een nihilstelling van de subsidie. In dat geval zal de volledige subsidie moeten worden terugbetaald. Over het oneigenlijk gebruik van de NOW-subsidie is het een en ander te doen geweest. Zo was aanvankelijk de vrees dat miljoenen euro’s in failliete boedels zouden verdwijnen. Het UWV concludeert in haar jaarverslag dat de door haar opgeworpen verdedigingslinies “in de basis toereikend waren”. De NOW-subsidie kent immers maatregelen die misbruik of oneigenlijk gebruik van de subsidie (in theorie) zouden moeten voorkomen. Zo wordt in de voorschotfase het subsidiebedrag gemaximeerd op 80% van het subsidiebedrag. Bovendien wordt het voorschotbedrag in termijnen aan de ondernemer betaald. Gevolgen van de NOW-subsidieverlening als de ondernemer failliet gaat De NOW-regeling brengt in een faillissement geen verandering in de rechtmatigheid van de subsidieverlening. Wel is van belang dat aan de voorwaarden van de NOW-regeling blijft worden voldaan, zoals bijvoorbeeld de doorbetaling van de lonen. In de regel zullen loonkosten veelal onder de loongarantieregeling vallen. Daarmee blijft voldaan aan de voorwaarden voor subsidieverlening. In het geval van een faillissement zal het UWV – die inzage heeft in de werkgeversadministratie – snel op de hoogte zijn van een faillissement. Bij de samenloop met de NOW-regeling zijn vier situaties te onderscheiden: Faillietverklaring vóór aanvraag van de NOW-regeling: in het geval dat het faillissement wordt uitgesproken voordat de ondernemer de NOW-subsidieaanvraag heeft gedaan, zal de aanvraag worden afgewezen. Faillietverklaring in de voorschotfase: in het geval dat een faillissement wordt uitgesproken in de voorschotfase, dan worden (toekomstige) betalingen direct stopgezet. Vindt de faillietverklaring plaats voordat de eerste voorschotbetaling heeft plaatsgevonden? Dan wordt er geen voorschot betaald. Mogelijke consequenties voor de reeds betaalde voorschotten komen aan bod in de subsidiefase waarin de subsidievaststelling plaatsvindt. Faillietverklaring in de subsidiefase: in het geval dat een faillissement wordt uitgesproken in de subsidiefase, zijn de voorschotten reeds in volledigheid aan de ondernemer uitgekeerd. De curator zal (met medewerking van de bestuurder van de failliete onderneming) namens de failliete boedel de aanvraag voor de subsidievaststelling moeten indienen. De procedure hiervoor verschilt niet van die van de ondernemer welke niet failliet is. Indien er geen vaststelling plaatsvindt, zal een nihilstelling van de subsidie volgen. Deze terugvordering is een (concurrente) vordering die in het faillissement zal kunnen worden ingediend. Faillietverklaring na de volledige afhandeling van de NOW-regeling: in het geval dat een faillissement wordt uitgesproken na afhandeling van de voorschotfase en subsidiefase, zal de nabetaling of terugvordering op de door het UWV bekende rekening worden overgemaakt. Vragen? Heeft u eventuele vragen? Neem dan contact op met de insolventiesectie van De Vos & Partners Advocaten. Zij helpen u graag verder.

Lees meer

21-05-2021 - door Marthe Wiebe

Survivaltips voor ondernemers

Gloort er licht aan het eind van de (corona)tunnel? Hoewel nog steeds historisch weinig faillissementen worden uitgesproken - in februari 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990 - is sprake van een stijgende trend. Zo werden er in maart 2021 44 faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 30 faillissementen ten opzichte van februari 2021. Dit is niet vreemd. Met de stapsgewijze opening van de samenleving  kunnen veel ondernemers niet echt uit de voeten. Nog steeds kunnen ondernemers niet op de gebruikelijke wijze hun bedrijfsvoering voortzetten. En dat zorgt voor problemen. Zo hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. Een gedeelte van deze ondernemers zal de steun weer moeten terugbetalen. Om hoeveel ondernemers dit precies gaat, is op dit moment nog onduidelijk. Uit de brief die demissionair minister Koolmees in maart 2021 aan de Tweede Kamer stuurde bleek dat zeker 20.000 ondernemers, die gebruik maakten van de NOW1-regeling, de subsidie (deels) moeten terugbetalen. Het gaat hierbij om een bedrag van 291 miljoen euro. Dit bedrag zal, gelet op de daarna verstrekte subsidies, vrijwel zeker verder oplopen. Ondanks de toegenomen vaccinatiegraad en stapsgewijze opening van de samenleving, staat ondernemers dus nog een zware tijd te wachten. Ter voorkoming van een faillissement, is er gelukkig nog een aantal dingen die u als ondernemer kunt doen. 1. Doe een beroep op de Betalingsuitstelwet Als het faillissement van uw onderneming wordt aangevraagd of beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser dreigen kunt u een beroep doen op de betalingsuitstelregeling opgenomen in de Tijdelijke Betalingsuitstelwet. Deze regeling geldt op dit moment tot 1 juni 2021, maar de kans is aanwezig dat de wet bij koninklijk besluit wordt verlengd. De Tijdelijke Betalingsuitstelwet is specifiek gericht op de ondernemer die door de coronacrisis (en daarmee samenhangende maatregelen) zijn onderneming niet kan voortzetten en daardoor zijn schulden niet kan voldoen. Toewijzing van het uitstelverzoek biedt helaas slechts beperkte bescherming. De wet voorziet in een tijdelijke schorsing en/of uitstel, maar niet in een wijziging van rechten (wat bijvoorbeeld wel mogelijk is in de WHOA). Bovendien geldt de wet voor één schuldeiser en wordt de tijdelijke schorsing en/of uitstel slechts verleend voor de duur van 2 maanden, eventueel met verlenging tot 6 maanden. Heeft u schulden bij de Belastingdienst? Dan kunt u hiervoor geen beroep doen op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet. De Belastingdienst heeft namelijk een eigen regeling voor betalingsuitstel. 2. Ga met individuele schuldeisers in gesprek Indien er sprake is van meerdere schuldeisers, dan is de Betalingsuitstelwet minder effectief. Immers zou voor elke schuldeiser apart een beroep op voornoemde wet moeten worden gedaan. In dat geval kunt u proberen om zelf een regeling te treffen met uw schuldeisers. De coronacrisis heeft laten zien dat veel marktpartijen bereid zijn coulance te verlenen. Bijkomend voordeel: u bent hier wat dat betreft niet aan regels gebonden. Wel van belang is dat u een goed overzicht van schulden maakt en afspraken schriftelijk vastlegt. Daarbij hebben overheidsbedrijven, zoals de Belastingdienst en het UWV, een eigen regeling voor betalingsuitstel. Het loont om hier een beroep op te doen. Deze regelingen zijn namelijk opgesteld om de ondernemer tegemoet te komen, zijn makkelijk online aan te vragen én hanteren ruime afbetalingstermijnen (tot 36 maanden). 3. Onderzoek een WHOA-procedure Zijn individuele schuldeisers niet bereid in gesprek te gaan over betalingsuitstel, dan kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) een uitkomst bieden. Deze wet maakt het voor u als ondernemer makkelijker om een akkoord te bereiken met uw schuldeisers. Aan de procedure zijn wel wat voorwaarden verbonden. Zo dient uw onderneming in de kern levensvatbaar te zijn. Ook zijn er (formele) eisen waar het akkoord aan moet voldoen. Hiervoor is juridische bijstand vereist en dat zal kosten met zich meebrengen. Groot voordeel echter is dat een akkoord dwingend kan worden opgelegd aan schuldeisers, zelfs aan diegenen die niet met het akkoord hebben ingestemd. De WHOA-procedure biedt hierdoor de mogelijkheid om uw schulden te herstructureren zodat uw onderneming weer financieel gezond wordt. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de advocaten van De Vos & Partners. Zij helpen u graag verder in deze bijzondere tijd.     

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

Middelgrote ondernemingen en particulieren

Opleiding

Universiteit Utrecht (Bachelor Rechtsgeleerdheid), 2010 - Temple University Beasley School of Law, Philadelphia (semester), 2012 - Universiteit Utrecht (Master Privaatrecht), 2014 - Beroepsopleiding Advocatuur (NOvA), 2017

Rechtsgebieden

Faillissementsrecht en Herstructurering, Ondernemingsrecht

Expertises

Handel, Industrie & MKB, Insolventie

Contact

t: +31 (0)20 2060725
m: mwiebe@devos.nl

   

Sla op met Vcard

Secretaresse

Djuanita van Haandel

Secretariaat

t: 020-2060729

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage