+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Danielle den Hartog

Danielle den Hartog

Advocaat

Als jong meisje wilde Danielle verschil maken en dat wilde zij ook in haar werk doen. Mensen met daad en kracht bijstaan. Via een omweg in de financiële wereld is zij uiteindelijk toch gekomen waar zij wilde zijn, namelijk advocaat zijn in Amsterdam.

Bij de Vos & Partners kan Danielle overleg voeren met haar vakcollega’s. Het personen- en familierecht trok Danielle tijdens haar eerste jaren als advocaat het meest. Het is mensenwerk. Je dient praktisch te zijn en goed te kunnen luisteren naar wat mensen willen. Danielle is empathisch en zij kan zich goed inleven. Lang procederen heeft niet haar voorkeur, zij zoekt liever samen met partijen naar een voor hun werkbare oplossing buiten de muren van de rechtbank. Al schuwt zij de rechtbank niet.

Cliënten vinden Danielle iemand die goede inzichtelijk procesmatige begeleiding geeft en betrokken is bij hun zaak.

In haar vrije tijd is Danielle ondernemend en maatschappelijk betrokken. Zo is zij lid van een netwerkclub om elkaar te helpen en zetten zij zich ook in voor maatschappelijke doelen.
Recente blog berichten • Danielle den Hartog

22-06-2021 - door Danielle den Hartog

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de band tussen grootouders en hun kleinkinderen. Er bestaat geen wettelijk omgangsrecht tussen de grootouders en hun kleinkinderen. Ouders uit elkaar en dan? Alles wordt anders. Niet alleen voor de ouders maar ook voor de grootouders. Feestdagen, verjaardagen en uitstapjes met de familie zijn niet meer hetzelfde. De relatie tussen de grootouders en ex-schoonzoon of ex-schoondochter verandert. In sommige gevallen verandert de situatie dusdanig dat de grootouders hun kleinkinderen nauwelijks of niet meer zien. Bij de grootouders leven dan veel vragen. Wat zijn mijn rechten? Heb ik recht op omgang? Afgelopen april wijst Hof Den Haag een omgangsregeling toe tussen de grootouders en de kleinkinderen. De casus is als volgt. Ouders krijgen samen drie kinderen. De ouders gaan uit elkaar en vader verhuist naar het buitenland. De kinderen hebben hun gewone verblijfplaats bij de moeder. Na de scheiding zien de grootouders aan vaderskant de kleinkinderen niet meer. Bij de rechtbank wordt een procedure gevoerd door de vader aangaande gezamenlijk gezag en de grootouders hebben zich in de procedure gemengd met een verzoek tot omgang tussen hen en de kleinkinderen. Door de rechtbank is geoordeeld dat grootouders niet ontvankelijk zijn in hun verzoek. Kortgezegd, komt het erop neer dat de rechtbank afziet van een regeling van omgang tussen grootouders en de minderjarigen. Moeder heeft bij de rechtbank aangegeven dat de verhouding tussen haar en de grootouders na de echtscheiding verstoord is.  De grootouders gaan in hoger beroep. De zaak komt voor bij Hof Den Haag en het Hof oordeelt dat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen grootouders en hun kleinkinderen. Waarbij het Hof in het bijzonder rekening houdt met het feit dat de grootouders in het buitenland wonen. De grootouders komen vier tot vijf keer per jaar naar Nederland en stemmen deze bezoeken bewust af op de schoolvakanties van hun kleinkinderen. Tijdens deze bezoeken hebben de grootouders veelvuldig contact met hun kleinkinderen, mede vanwege hun verblijf in de woning dat gelegen is naast het ouderlijk huis. Weliswaar is er geen sprake van overnachten, verzorging en opvoeding of regelmatig oppascontact, maar dat is niet belangrijk volgens het Hof. De grootouders hebben namelijk toegelicht dat hun woning direct naast die van de ouders staat en dat daardoor de kleinkinderen niet bij hen blijven slapen. Het Hof overwoog daarnaast mee dat vader in het buitenland woont en de minderjarigen daardoor beperkt contact hebben met hem, dat het belangrijk is voor de kinderen om contact te hebben met de familie van vaderszijde. Het Hof oordeelde dat het belangrijk is dat kleinkinderen contact hebben met de grootouders. Hoe dat contact verloopt, dient nog wel verder onderzocht te worden. Het Hof verzocht de Raad van de Kinderbescherming advies te geven over hoe de omgang tussen grootouders en de kleinkinderen tot stand kon worden gebracht, in welke vorm en met welke frequentie deze kan plaatsvinden. Dit betekent dat de grootouders nu nog geen omgang hebben met de kleinkinderen. De grootouders hebben in elk geval na het onderzoek van de Raad recht op omgang met hun kleinkinderen. Meer informatie, neem contact op met onze advocaten van het familierecht.  

Lees meer

26-02-2021 - door Danielle den Hartog

Alimentatie betalen ten tijde van de coronacrisis

Veel mensen hebben door de corona te maken met grote financiële gevolgen. Zo zijn er ouders bij die hun baan verloren hebben of te maken hebben met inkomensderving. Eerder berichten wij al dat de vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud is verhoogd met 3%. In deze blog hadden we een aantal actiepunten genoemd: Informeer uw voormalige partner dat de alimentatie omhooggaat per 1 januari en meld het nieuwe bedrag Check eind december of begin januari of het geïndexeerde alimentatiebedrag tijdig op uw bankrekening is bijgeschreven. Heeft u dit gedaan? Even terug, om alimentatie te kunnen berekenen moet eerst de hoogte van het inkomen van de partners worden vastgesteld. Dit wordt vastgesteld door middel van jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsspecificaties en bij een eigen onderneming wordt er gekeken naar de jaarrekening. Dit is veelal vermoedelijk jaren geleden. Als voormalig partner wordt u ineens geconfronteerd met iemand die in betalingsproblemen heeft. Eén van de redenen kan zijn dat het inkomen tijdelijk is gedaald als gevolg van de coronacrisis. U als voormalig partner vraagt zich misschien af of u moet instemmen met een lager bedrag. Veelal zal u overleggen met uw voormalig partner en aangeven dat uw uitgaven voor uw kind(eren) nog steeds hetzelfde zijn. Wellicht kunt u overleggen of de alimentatie tijdelijk naar beneden wordt gesteld en nadien weer wordt ingehaald. Lukt dat niet? Vanuit de wet geldt dat door middel van een rechterlijke uitspraak een overeenkomst betreffende levensonderhoud gewijzigd kan worden wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatschaven te voldoen. Hiervoor geldt dat ieder gegeven waarvan aannemelijk wordt gemaakt dat de wettelijke maatstaven niet meer voldoet ervoor zorgt dat de alimentatie gewijzigd kan worden. De wijziging van de omstandigheden is per geval verschillend. Afgelopen augustus heeft het Hof Arnhem- Leeuwarden uitspraak gedaan waarbij een man zijn inkomen was verlaagd. Volgens de man diende de bijdrage voor de vergoeding tot levensonderhoud naar beneden te worden gesteld doordat zijn inkomen was gedaald. Volgens het Hof was het inkomensverlies voor herstel vatbaar en is er geen sprake van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden die een hernieuwde beoordeling van de draagkracht van de man rechtvaardigt. Hoewel er sprake is van tijdelijk inkomensverlies is het Hof van mening dat de verwachting is dat het inkomen van de man weer zal stijgen. In feite wordt er uitgegaan van een verbintenis tot inspanning waarbij de man zich dient in te spannen om zijn inkomen naar het oude niveau te brengen. Indien het inkomen op het oude niveau is dan hij voldoen aan zijn verplichting tot het betalen van een vergoeding voor levensonderhoud. Dit betekent dat je als voormalig partner niet zomaar hoeft in te stemmen met een verzoek tot alimentatievergoeding. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op. Wij kunnen het voor u op eenvoudige wijze controleren of de alimentatie dient te worden aangepast.

Lees meer

Werkt voor

Particulieren en ondernemingen/DGA's en organisaties in de bouwbranche

Opleiding

Universiteit van Leiden (2012), master Privaatrecht

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Erfrecht, Familierecht, Huurrecht, Procesrecht, Vastgoed en Bouwrecht

Expertises

Familierecht, Handel, Industrie & MKB, Rechtsbijstandsverzekeraars, Vastgoed, Bouwrecht & Wonen

Contact

t: 020-2060715
m: ddenhartog@devos.nl

   

Secretaresse

Eline Visser

Secretariaat

t: 020-2060739

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage