+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Danielle den Hartog

Danielle den Hartog

Advocaat

Als jong meisje wilde Danielle verschil maken en dat wilde zij ook in haar werk doen. Mensen met daad en kracht bijstaan. Via een omweg in de financiële wereld is zij uiteindelijk toch gekomen waar zij wilde zijn, namelijk advocaat zijn in Amsterdam.

Bij de Vos & Partners kan Danielle overleg voeren met haar vakcollega’s. Het personen- en familierecht trok Danielle tijdens haar eerste jaren als advocaat het meest. Het is mensenwerk. Je dient praktisch te zijn en goed te kunnen luisteren naar wat mensen willen. Danielle is empathisch en zij kan zich goed inleven. Lang procederen heeft niet haar voorkeur, zij zoekt liever samen met partijen naar een voor hun werkbare oplossing buiten de muren van de rechtbank. Al schuwt zij de rechtbank niet.

Cliënten vinden Danielle iemand die goede inzichtelijk procesmatige begeleiding geeft en betrokken is bij hun zaak.

In haar vrije tijd is Danielle ondernemend en maatschappelijk betrokken. Zo is zij lid van een netwerkclub om elkaar te helpen en zetten zij zich ook in voor maatschappelijke doelen.
Recente blog berichten • Danielle den Hartog

03-08-2021 - door Danielle den Hartog

Wat als… je samenwonende partner overlijdt…?

Stel dat je partner overlijdt. Los van de emotionele perikelen, zijn er dan een aantal financiële en juridische zaken die een probleem kunnen worden. Bijvoorbeeld als je met deze partner een huis hebt gekocht (al dan niet met hypotheek), samenwoont en minderjarige kinderen hebt. Als er dan geen samenlevingscontract is gesloten, zijn er een heleboel zaken die geregeld dienen te worden. Samenwoners erven niet automatisch van elkaar, zelfs niet wanneer zij gezamenlijk kinderen hebben of een samenlevingscontract hebben opgesteld. Daar heb je namelijk een testament voor nodig. Indien dat er niet is; gaat indien er kinderen zijn geboren, de erfenis van de overleden partner naar de kinderen. De achterblijvende ouder voert dan in de regel het bewind over de nalatenschap. Dit betekent dat deze overgebleven ouder het beheer uitoefent, maar niet dat deze ouder erft.  Dit kan gevolgen hebben voor de woning van de achterblijvende partner. Door vererving worden de kinderen met de achterblijvende ouder eigenaar van de woning. Over hetgeen de kinderen erven, dienen zij erfbelasting te betalen. De erfbelasting was lager geweest als de achterblijvende ouder van de overledene had geërfd, omdat partners onderling gebruik kunnen maken van verhoogde vrijstelling.  Stel dat na het overlijden de achterblijvende ouder niet meer in de woning kan blijven wonen. Kan de woning dan zomaar verkocht worden? Nee, dat kan niet zomaar zonder toestemming van de mede-eigenaar van de woning. Bij minderjarige kinderen dient er toestemming te worden gevraagd bij de kantonrechter voor de verkoop van de woning. Als de woning zonder deze toestemming te koop wordt gezet en verkocht, betekent dit dat de woning niet kan worden geleverd en dat de levering van de woning wordt uitgesteld totdat de vereiste toestemming er is. In dit geval is het vrij eenvoudig en overzichtelijk, maar wat als de overledene een kind uit een eerder huwelijk had? Dat kind erft dan ook en dan zal de achterblijvende ouder om de tafel met de ex-partner van de overledene moeten om de nalatenschap te regelen. De achterblijvende ouder voert geen bewind over de nalatenschap van het kind uit de eerdere relatie. Dan kan de ex-partner namens het kind het erfdeel opeisen. Dit kan voor de nodige problemen zorgen. Dit had eenvoudig opgelost kunnen worden als partijen voorafgaand aan het overlijden een samenlevingscontract én een testament hadden opgesteld. In een samenlevingscontract kunt u regelen wat de gemeenschappelijke bezittingen zijn en dat deze toekomen aan de andere partner na het overlijden. Om uw partner te laten erven dient u een testament te maken en het daarin vast te leggen dat uw partner van u erft.  Wij krijgen vaak te maken dat we toestemming bij de kantonrechter moeten vragen voor de verkoop van een woning of afwikkeling van de erfenissen van ongehuwde samenwoners. Dit levert ingewikkelde problematiek op. Wij adviseren u graag voor een gepaste oplossing. De weg naar de rechtbank is niet de enige. Partijen kunnen ook kiezen voor een mediation traject bij de Vos & Partners. Meer weten, neem contact op met onze familierechtadvocaten.

Lees meer

22-06-2021 - door Danielle den Hartog

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de band tussen grootouders en hun kleinkinderen. Er bestaat geen wettelijk omgangsrecht tussen de grootouders en hun kleinkinderen. Ouders uit elkaar en dan? Alles wordt anders. Niet alleen voor de ouders maar ook voor de grootouders. Feestdagen, verjaardagen en uitstapjes met de familie zijn niet meer hetzelfde. De relatie tussen de grootouders en ex-schoonzoon of ex-schoondochter verandert. In sommige gevallen verandert de situatie dusdanig dat de grootouders hun kleinkinderen nauwelijks of niet meer zien. Bij de grootouders leven dan veel vragen. Wat zijn mijn rechten? Heb ik recht op omgang? Afgelopen april wijst Hof Den Haag een omgangsregeling toe tussen de grootouders en de kleinkinderen. De casus is als volgt. Ouders krijgen samen drie kinderen. De ouders gaan uit elkaar en vader verhuist naar het buitenland. De kinderen hebben hun gewone verblijfplaats bij de moeder. Na de scheiding zien de grootouders aan vaderskant de kleinkinderen niet meer. Bij de rechtbank wordt een procedure gevoerd door de vader aangaande gezamenlijk gezag en de grootouders hebben zich in de procedure gemengd met een verzoek tot omgang tussen hen en de kleinkinderen. Door de rechtbank is geoordeeld dat grootouders niet ontvankelijk zijn in hun verzoek. Kortgezegd, komt het erop neer dat de rechtbank afziet van een regeling van omgang tussen grootouders en de minderjarigen. Moeder heeft bij de rechtbank aangegeven dat de verhouding tussen haar en de grootouders na de echtscheiding verstoord is.  De grootouders gaan in hoger beroep. De zaak komt voor bij Hof Den Haag en het Hof oordeelt dat er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen grootouders en hun kleinkinderen. Waarbij het Hof in het bijzonder rekening houdt met het feit dat de grootouders in het buitenland wonen. De grootouders komen vier tot vijf keer per jaar naar Nederland en stemmen deze bezoeken bewust af op de schoolvakanties van hun kleinkinderen. Tijdens deze bezoeken hebben de grootouders veelvuldig contact met hun kleinkinderen, mede vanwege hun verblijf in de woning dat gelegen is naast het ouderlijk huis. Weliswaar is er geen sprake van overnachten, verzorging en opvoeding of regelmatig oppascontact, maar dat is niet belangrijk volgens het Hof. De grootouders hebben namelijk toegelicht dat hun woning direct naast die van de ouders staat en dat daardoor de kleinkinderen niet bij hen blijven slapen. Het Hof overwoog daarnaast mee dat vader in het buitenland woont en de minderjarigen daardoor beperkt contact hebben met hem, dat het belangrijk is voor de kinderen om contact te hebben met de familie van vaderszijde. Het Hof oordeelde dat het belangrijk is dat kleinkinderen contact hebben met de grootouders. Hoe dat contact verloopt, dient nog wel verder onderzocht te worden. Het Hof verzocht de Raad van de Kinderbescherming advies te geven over hoe de omgang tussen grootouders en de kleinkinderen tot stand kon worden gebracht, in welke vorm en met welke frequentie deze kan plaatsvinden. Dit betekent dat de grootouders nu nog geen omgang hebben met de kleinkinderen. De grootouders hebben in elk geval na het onderzoek van de Raad recht op omgang met hun kleinkinderen. Meer informatie, neem contact op met onze advocaten van het familierecht.  

Lees meer

Oudere berichtenWerkt voor

Particulieren en ondernemingen/DGA's en organisaties in de bouwbranche

Opleiding

Universiteit van Leiden (2012), master Privaatrecht

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht, Consumentenrecht, Erfrecht, Familierecht, Huurrecht, Procesrecht, Vastgoed en Bouwrecht

Expertises

Familierecht, Handel, Industrie & MKB, Rechtsbijstandsverzekeraars, Vastgoed, Bouwrecht & Wonen

Contact

t: 020-2060715
m: ddenhartog@devos.nl

   

Secretaresse

Eline Visser

Secretariaat

t: 020-2060739

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage