+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Lisanne Bruggeman

Lisanne Bruggeman

Advocaat

Lisanne Bruggeman richt zich op het intellectueel eigendoms-, IT- en privacyrecht.

Begin 2020 heeft Lisanne de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Haar interesse in het informatierecht heeft zich ontwikkeld toen zij na haar bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid een semester in Parijs studeerde en vervolgens een halfjaar stage liep bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel. Tijdens haar masteropleiding werkte Lisanne als buitengriffier bij de rechtbank en trad zij in dienst bij De Vos & Partners.

Sinds haar indiensttreding heeft Lisanne ervaring opgedaan met onder meer auteursrechtinbreuken, merkenrechtkwesties en privacyvraagstukken. In het bijzonder is zij goed op de hoogte van wat er speelt rondom de regulering van online content. Lisanne werkt proactief, nauwkeurig en overzichtelijk.

Lisanne is als bestuurslid verbonden geweest aan de Studievereniging voor Informatierecht en aan Rechtswinkel Westland. 

 

 
Recente blog berichten • Lisanne Bruggeman

06-07-2021 - door Lisanne Bruggeman

Duurzaamheidsclaims in de fashionindustrie

​​​​​​“100% organic/recycled/biologic”, “eco-friendly”, “better cotton”, “conscious”, “fairtrade”, “sustainable”: zomaar wat termen die we regelmatig op kledinglabels tegenkomen. Je gaat ervanuit dat een item met zo’n label milieuvriendelijker is gemaakt dan zonder. Maar is dat wel zo? Volgens recent onderzoek van de Changing Markets Foundation, een organisatie die zich inzet voor een duurzamere economie, lapt 59% van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die groene claims gebruiken de Britse regels aan zijn laars. De Europese Commissie kwam bij een breder onderzoek in januari 2021 tot de conclusie dat 42% van de claims onjuist of misleidend is. Dat onderzoek omvatte naast kleding ook andere producten. Dit soort praktijken, waarbij bedrijven zich “groener” voordoen dan zij daadwerkelijk zijn, is ook wel bekend onder het begrip “greenwashing”. Greenwashing is verboden als de informatie op de labels feitelijk onjuist is, misleidt of essentiële informatie achterwege laat én de (doorsnee-)consument daardoor kan besluiten het artikel te kopen, wat hij of zij anders niet had gedaan. Het zonder toestemming aanbrengen van een label, zoals het label van Fairtrade of het Better Cotton Initiative, is altijd misleidend (en kan ook een merkinbreuk opleveren). Wat is een goede claim? Eind januari 2021 heeft de Nederlandse toezichthouder op het gebied van het consumentenrecht, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), een leidraad “Duurzaamheidsclaims” vastgesteld. In deze leidraad heeft de ACM vijf vuistregels vastgesteld waaraan een goede duurzaamheidsclaim zou moeten voldoen. De vijf vuistregels van de ACM zijn: 1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel een artikel heeft Zorg voor een begrijpelijke en eenvoudige claim en leg duidelijk uit waarop de claim betrekking heeft. De claim moet een specifiek meetbaar duurzaamheidsvoordeel beschrijven. Het moet helder zijn of een claim, zoals “100% gerecycled materiaal” of “T-shirt van biologisch katoen”, betrekking heeft op het gehele artikel of alleen op (een deel van) de bestanddelen of de verpakking. Houd er rekening mee dat sommige termen wettelijk beschermd zijn. 2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten (en update ze) Zorg ervoor dat de claim kan worden onderbouwd met bewijs, dat gebaseerd is op feiten, juist is en actueel is. Het moet duidelijk zijn van wie het bewijs afkomstig is en hoe dit tot stand gekomen is. De ACM hanteert als vuistregel dat een claim concreet is over de voordelen. Bij algemene claims geldt een zwaardere bewijslast dan bij concrete claims. 3. Wees eerlijk in vergelijkingen met andere artikelen of bedrijven Breng consumenten niet in verwarring en benoem concreet welke vergelijking wordt gemaakt. Maak alleen vergelijkingen tussen producten van dezelfde soort (vergelijk een sportschoen bijvoorbeeld niet met een spijkerbroek). 4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf Maak duidelijk onderscheid tussen de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf en het product. Een claim over toekomstige doelstellingen richting consumenten is alleen toegestaan als daar een duidelijke, concrete en meetbare aanpak achter zit. Wees zo specifiek mogelijk en verschaf consumenten gedetailleerde informatie over de duurzaamheidsdoelen. 5. Maak visuele claims en keurmerken behulpzaam en niet verwarrend Gebruik geen afbeeldingen die consumenten een verkeerde indruk kunnen geven. Wees duidelijk over waar een keurmerk voor staat. De ACM noemt als voorbeeld het Better Cotton Initiative-keurmerk. Volgens de ACM moeten bedrijven die dit keurmerk gebruiken consumenten informeren dat producten met dit keurmerk niet gegarandeerd gemaakt zijn van “better cotton”, maar consumenten de productie hiervan bij aankoop wel steunen. Vergeet tot slot niet dat milieuclaims ook moeten voldoen aan de Milieu Reclame Code van Stichting Reclame Code. De ACM handhaaft De ACM heeft inmiddels ruim 70 bedrijven in de kledingsector aangeschreven en hen verzocht kritisch naar hun claims te kijken. Bij overtreding kan de ACM boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 900.000, = per overtreding of een percentage van de omzet. Nieuwe regels op komst De Europese Commissie denkt op dit moment na over nieuwe wetgeving die ziet op het onderbouwen van groene claims. De verwachting is dat zij binnenkort met een wetgevingsvoorstel komt. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Lees meer

23-04-2021 - door Lisanne Bruggeman

De Oversight Board, de “rechtbank” voor Facebook en Instagram: een halfjaar later

In oktober 2020 ging Facebook’s Oversight Board van start. Inmiddels zijn we een halfjaar en 8 beslissingen verder. Dit artikel geeft een introductie en een overzicht van de stand van zaken van de Oversight Board. Wat is het en waarvoor kun je er terecht? De Oversight Board is een orgaan voor geschillenbeslechting. Simpel gezegd een soort private rechtbank voor Facebook en Instagram. Facebook zelf noemt de Oversight Board het “Comité van toezicht”. Als Facebook of Instagram heeft besloten jouw post te verwijderen, dan kun je die verwijdering bij de Oversight Board aanvechten. Ook voor de situatie waarin bepaalde content niet van het platform wordt verwijderd terwijl deze wel verwijderd zou moeten worden, kun je sinds deze maand bij de Oversight Board terecht. Ook Facebook zelf kan zaken aandragen. Bij de Oversight Board kun je (nog?) niet terecht voor andere zaken, zoals klachten over het privacybeleid van Facebook of de werking van algoritmes op Instagram. Wanneer wordt mijn Facebook of Instagram post verwijderd? Je foto, video, tekstbericht of reactie kan van Facebook of Instagram verwijderd worden, omdat deze in strijd is met de gedragsregels van Facebook of die van Instagram. In deze gedragsregels staat bijvoorbeeld dat bepaalde naakte content en haatdragend taalgebruik op Facebook verboden zijn. Wie zitten erin? De Oversight Board bestaat momenteel uit 19 leden, waaronder opvallend veel professoren en de voormalige premier van Denemarken. De meesten hebben een juridische achtergrond, maar bijvoorbeeld ook journalisten hebben plaats. De leden komen uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Yemen, Australië en Kenia. Hoe werkt het? De Oversight Board kent een aantal vereisten. Zo kun je er pas terecht nadat je eerst de interne klachtenprocedure van Facebook of Instagram hebt doorlopen. Na de eindbeslissing in de interne klachtenprocedure, heb je 15 dagen de tijd om je klacht bij de Oversight Board in te dienen. Een beslissing zal binnen 90 dagen na de selectie van de zaak volgen. Niet alle zaken zullen in behandeling worden genomen. Een zaak moet eerst geselecteerd worden door de Oversight Board. Zo moeten zaken voldoende ingewikkeld, belangrijk en wereldwijd relevant zijn en van belang zijn voor Facebook’s toekomstige beleid. Facebook heeft zich ertoe verplicht de beslissingen van het Oversight Board op te volgen. Resultaten Inmiddels zijn er 8 zaken gepubliceerd. Daarin werd Facebook 5 keer in het ongelijk en 2 keer in het gelijk gesteld. In 1 zaak kon geen uitspraak worden gedaan. De laatste beslissing van 13 april 2021 is de eerste Nederlandse zaak en gaat over een video met Zwarte Piet. Facebook had deze video verwijderd, omdat deze haatdragend zou zijn. De Oversight Board gaat in die beslissing van Facebook mee. Zwarte Piet gebruikt volgens de Oversight Board “blackface” (het zwart schminken van een gezicht), wat “algemeen wordt erkend als schadelijk raciaal stereotype”. Blackface is door Facebook verboden. In de komende weken zal de Oversight Board zich uitlaten over de verbanning van de voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump van Instagram en Facebook. Dé oplossing? Het doel van de Oversight Board is volgens het reglement de vrijheid van meningsuiting te beschermen door onafhankelijke beslissingen te nemen en adviezen te geven over Facebook’s contentbeleid. Kritiek kan onder meer worden geuit op het feit dat niet van elk land een lid in de Oversight Board plaatsneemt, terwijl de vrijheid van meningsuiting wel nationaal beïnvloed wordt. De Oversight Board kan daarnaast alleen over de verwijdering van content beslissen. Met 8 uitspraken in een halfjaar tijd op alleen al 20.000 aanvragen tot december 2020 kun je je bovendien afvragen of de Oversight Board het verschil gaat maken. De tijd zal leren of Facebook’s Oversight Board in haar doelstelling slaagt.

Lees meer

Oudere berichtenRechtsgebieden

IE & ICT, Privacy, Handelsnaamrecht, Auteursrecht, Merkenrecht

Contact

t: 020-2060742
m: lbruggeman@devos.nl

   

Secretaresse

Djuanita van Haandel

Secretariaat

t: 020-2060729

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage