+31 (0)20 2060700info@devos.nl
Roeland van Gelder

Roeland van Gelder

Advocaat

Roeland van Gelder is vanaf 1991 werkzaam in de advocatuur in een algemene praktijk en houdt zich bezig met civiel recht en bestuursrecht. Hij adviseert en procedeert in zaken betreffende onder andere het algemeen verbintenissenrecht, handelsrecht, huurrecht, bouwrecht, appartementsrecht, burenrecht, consumentenrecht, bestuursrecht. Zowel bedrijven, overheden als particulieren worden door hem bijgestaan.

Roeland heeft veel zaken in goed onderling overleg geregeld maar ook in veel zaken met succes geprocedeerd bij diverse rechterlijke instanties, onder andere bij de kantonrechter, rechtbank, gerechtshof, Raad van State, Raad van Arbitrage voor de Bouw enzovoorts. Hij is ook curator geweest in diverse faillissementen.

Gezien zijn ruime ervaring (zo’n 30 jaar) in de advocatuur op allerlei rechtsgebieden is Roeland een generalist met een sterk ontwikkeld rechtsgevoel en kan snel tot de kern van een probleem doordringen. Overigens kan hij zeer specialistische onderwerpen indien nodig zich snel eigen maken. Kortom er zijn weinig rechtsonderwerpen waar Roeland niet in kan adviseren.

Bij een rechtsgeschil of een rechtsvraag staat uw belang als rechtzoekende centraal. Natuurlijk zal eerst worden nagegaan of geschillen op een minnelijke wijze kunnen worden opgelost maar indien  nodig zal Roeland niet aarzelen (om te adviseren) om te procederen.

Roeland zal dan ook, in overleg met u, de te verlenen rechtsbijstand en de eventueel te treffen maatregelen afstemmen. Voor Roeland is een goed contact met zijn cliënt die alle informatie verschaft de basis voor oplossingsgericht handelen. Advocaat en cliënt moeten immers een goed team zijn om het optimale resultaat in een zaak te kunnen bereiken.
Recente blog berichten • Roeland van Gelder

20-04-2021 - door Roeland van Gelder

Hoe het schuldenaarsverzuim zuiveren?

Indien een partij (schuldenaar) zijn verplichtingen uit een ... Lees meer

05-02-2021 - door Roeland van Gelder

In verzuim zijn met of zonder ingebrekestelling?

Door een mededeling van een wederpartij is het vaak heel dui... Lees meer

Expertises

Rechtsbijstandsverzekeraars

Contact

t: 020-2060757
m: rvangelder@devos.nl

 

Secretaresse

Esther Hemelaar-Tuilan

Secretariaat

t: 020-2060728

 


Copyright/Disclaimer © 2017 by De Vos & Partners N.V., Amsterdam, Nederland. All rights reserved. Website by Omelette Du Fromage