ZORG

De zorg is een sector die continu in beweging is. De regelgeving verandert voortdurend. Het afschaffen van de AWBZ per 1 januari 2015 en de overheveling daarvan naar onder andere de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft voor bestuurders en professionals in de zorgsector vergaande consequenties. Niet alleen dienen zorginstellingen te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen zoals omschreven in de Zvw en Wlz, ook het inkopen van zorg bij de diverse zorgverzekeraars en het verkrijgen van overeenkomsten met gemeenten vragen de nodige precisie en expertise.

In de zorgsector heeft De Vos & Partners een advies-, proces- en transactiepraktijk. De Vos & Partners is gespecialiseerd in het bijstaan en begeleiden van zorgaanbieders met betrekking tot hun zorginkoop. Dit betreft niet alleen de begeleiding van de jaarlijkse inschrijving door de zorgaanbieders bij de diverse zorgverzekeraars, maar ook het procederen over zorginkoopaangelegenheden.

Blogs & Nieuws

De Vos & Partners is feestelijk geopend! Op 23 juni 2017 scheen de zon en was het tijd voor een mini-foodtruck festival. Dit ter ere van de feestelijke opening van ons nieuwe pand. Het was een geweldig openingsfeest met foodtrucks van ondernemers uit onze directe omgeving. De buurt zelf kon ook mee genieten van de…
Student-stages De Vos + Partners Advocaten is gedurende het hele jaar op zoek naar toppers die willen ontdekken of de advocatuur bij hen past. Bij de Vos + Partners Advocaten kun je kennis maken met de nodige verschillende rechtsgebieden, waaronder in ieder geval het arbeids- en medezeggenschapsrecht, ondernemings- en insolventierecht, intellectueel eigendomsrecht en het contractenrecht.…
CZ ook in bodemprocedure teruggefloten bij eigen uitleg ZGC In het verleden zijn meerdere procedures gevoerd tussen zorgaanbieders enerzijds en zorgkantoren en zorgverzekeraars anderzijds over het door zorgkantoren en zorgverzekeraars gevoerde inkoopbeleid en de daarbij door hen gestelde eisen en wijze van selectie. Meer specifiek doelen wij dan op de door zorgkantoren en zorgverzekeraars aan…

Zorgvuldige hulp nodig?
Neem contact op met onze specialist!

  • Liza Sol
    Liza SolAdvocaat

    t: +31 (0)20 2060764

    Werkt voor: ondernemingen en alle daarmee verbonden stakeholders/toezichthouders.

    Opleidingen: Universiteit van Amsterdam: Nederlands Recht, Grotius Academie: Vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Stel een vraag

Maak een afspraak