ZORG

De zorg is een sector die continu in beweging is. De regelgeving verandert voortdurend. Het afschaffen van de AWBZ per 1 januari 2015 en de overheveling daarvan naar onder andere de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft voor bestuurders en professionals in de zorgsector vergaande consequenties. Niet alleen dienen zorginstellingen te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen zoals omschreven in de Zvw en Wlz, ook het inkopen van zorg bij de diverse zorgverzekeraars en het verkrijgen van overeenkomsten met gemeenten vragen de nodige precisie en expertise.

In de zorgsector heeft De Vos & Partners een advies-, proces- en transactiepraktijk. De Vos & Partners is gespecialiseerd in het bijstaan en begeleiden van zorgaanbieders met betrekking tot hun zorginkoop. Dit betreft niet alleen de begeleiding van de jaarlijkse inschrijving door de zorgaanbieders bij de diverse zorgverzekeraars, maar ook het procederen over zorginkoopaangelegenheden.

Blogs & Nieuws

De Vos & Partners is verhuisd! Na 10 jaar op de P.C. Hooftstraat was het tijd voor verandering! Met veel plezier kunnen wij u mededelen dat wij per 6 maart 2017 naar een prachtig pand zijn verhuisd, wederom op een schitterende locatie! Ons adres is: Van Miereveldstraat 13 1071 DW Amsterdam t. 020 20 60…
CZ ook in bodemprocedure teruggefloten bij eigen uitleg ZGC In het verleden zijn meerdere procedures gevoerd tussen zorgaanbieders enerzijds en zorgkantoren en zorgverzekeraars anderzijds over het door zorgkantoren en zorgverzekeraars gevoerde inkoopbeleid en de daarbij door hen gestelde eisen en wijze van selectie. Meer specifiek doelen wij dan op de door zorgkantoren en zorgverzekeraars aan…
Met ingang van 1 april 2016 zijn advocaten Carel Abeln, Nicolet Don, Liza Sol, Martijn Zaal en medewerkster Marjon Verburg toegetreden tot De Vos & Partners Advocaten aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. De Vos & Partners is erg verheugd met de komst van partner Carel Abeln en medewerkster Liza die de sectie Ondernemingsrecht van…

Zorgvuldige hulp nodig?
Neem contact op met onze specialist!

  • Liza Sol
    Liza SolAdvocaat

    t: +31 (0)20 2060764

    Werkt voor: ondernemingen en alle daarmee verbonden stakeholders/toezichthouders.

    Opleidingen: Universiteit van Amsterdam: Nederlands Recht, Grotius Academie: Vennootschaps- en ondernemingsrecht.

Stel een vraag

Maak een afspraak